Dne 16.10.2018 předal nově zvolený zastupitel města Tišnova Ing. Václav Drhlík (MOST) do rukou starosty rezignaci na funkci zastupitele.

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a společností KTS Ekologie s.r.o. vyhlašuje podzimní humanitární sbírku. Od 27.10.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov prodlužuje termín pro podávání přihlášek do 31. 10. 2018, do 17:00 hod.

Datum vyvešení: 
17.10.2018
Datum sejmutí: 
15.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Brno

Datum vyvešení: 
16.10.2018
Datum sejmutí: 
1.11.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum vyvešení: 
15.10.2018
Datum sejmutí: 
30.11.2018

Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice