Vandal na Klucanině

Upozornění

V druhé polovině měsíce ledna  bylo nahlášeno na MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, poškození lesního porostu kolem lesní cesty vedoucí nad šibeničním vrchem. Tato cesta je značená modrou turistickou značkou. Poškození spočívalo v tom, že neznámý vandal  v blízkosti této cesty nařezal stromky (cca 5 cm silné)  a následně je zlomil směrem do cesty.

Touto činností znepřístupnil uvedenou lokalitu a způsobil škodu na dřevinách.

V součinnosti s Městskou policií Tišnov bude tato lokalita předmětem zvýšeného dohledu. Neznámému pachateli hrozí uložení pokuty za porušení § 20 odst. 1 písm. d) lesního zákona až do výše 100 tis. korun.

zobrazit vše

Organizační a personální změny na Městském úřadu Tišnov

radnice

Počátkem tohoto roku rozhodla Rada města Tišnova o realizaci několika organizačních a personálních změn v  rámci městského úřadu. Zásadní organizační změnou je zrušení Odboru správy majetku a investic s účinností od 1. února 2015. Problematiku tohoto odboru od stejného dne převezmou nově vzniklý Odbor investic a projektové podpory a Odbor správy majetku a komunálních služeb. 

...

zobrazit vše

Výběrové řízení

MěKS

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení funkce ředitele Městského kulturního střediska, Tišnov, Mlýnská 152 (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Výběrová řízení

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení funkcí Vedoucí Odboru investic a projektové podpory (podrobnosti zde) a Právník/právnička města (podrobnosti zde).

zobrazit vše

XI. reprezentační ples města Tišnova

11-reprezentacni-ples-plakat-web.jpg

Na poslední lednový den chystá město Tišnov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem hlavní událost plesové sezóny – již jedenáctý ročník Reprezentačního plesu města Tišnova.

zobrazit vše

Informace pro vlastníky kulturních památek – r. 2015

obr_info_r_2015.jpg

Ministerstvo kultury vyhlašuje i pro rok 2015 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

zobrazit vše

Anketa k pojmenování nových ulic v Tišnově

x_1a2_nazvy_ulic.jpg

Vážení občané, rádi bychom touto cestou oslovili vás, občany města Tišnova, a vyhlašujeme anketu na pojmenování jednotlivých nově vznikajících ulic. V současné době se jedná o pojmenování tří ulic. Jde o lokalitu „Hony za Kukýrnou“ a „Propoj ulic Mlýnská a Koráb“. V přiložených mapkách je každá ulice označena číslem, ke každému číslu můžete přiřadit návrh názvu ulice.

Dále můžete připojit několik dalších návrhů pro pojmenování ulic, které budou následně v Tišnově budovány. Tyto návrhy budou uschovány a postupně využity pro pojmenování nově vznikajících ulic v Tišnově.

Svoje návrhy nám zasílejte do 20. února 2015 na e-mail: hana.dospisilova@tisnov.cz nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov, kam můžete svoje návrhy donést i osobně, a to v pondělí a středu od 7:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 7:00 - 15:00 hod., pátek od 7:00 - 14:00 hod.

Po vyhodnocení ankety budou názvy ulic předloženy orgánům města ke schválení.

zobrazit vše

Jiná Afrika

jina_afrika.jpg

Proč mediální obraz Afriky neodpovídá skutečnosti?

Tomáš Lindner (nar. 1981) pochází z Perninku v Krušných horách. Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK. Od ledna 2008 je členem redakce časopisu Respekt.Věnuje se dění ve světě, především Německu, subsaharské Africe a vztahu bohatých a chudých zemí.Je autorem knihy reportáží z jihu Afriky Čekání na období dešťů. Zambijská mozaika (nakladatelství Doplněk, 2008).V roce 2009 získal vyhrál European Young Journalist Awardza reportáž o bulharské mafii "Svítání nad městem hříchu". V roce 2010 mu byla udělena novinářská cena za text "Jak se staví tygr". (Převzato z www.respekt.cz)

Akce proběhne 16. 1. 2015 od 18:00 hod v Muzeu města Tišnova

zobrazit vše

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 14. ledna 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

zobrazit vše

PF 2015

tisnov_pf.jpg

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám jménem  volených zástupců města a všech pracovníků Městského úřadu Tišnov popřál do roku 2015
zejména pevné zdraví, pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jiří Dospíšil, starosta města

zobrazit vše
Celkem položek: 390