Dovolujeme si upozornit zejména řidiče, že z důvodu zřízení staveniště (pojezd a stání pracovní techniky při opravě koryta Křeptovského potoka) bude probíhat

Upozorňujeme občany, instituce, spolky, sdružení i další subjekty, že i v letošním roce bude udělováno čestné občanství a ceny města Tišnova.

Upozorňujeme, že z důvodu pořádání cyklistického závodu Memoriál Ivo Medka bude probíhat úplná uzavírka silnice od konce města Tišnov po začátek obce Železné

Datum vyvešení: 
25.5.2016
Datum sejmutí: 
30.6.2016

Město Tišnov

Datum vyvešení: 
25.5.2016
Datum sejmutí: 
30.6.2016

Město Tišnov

Datum vyvešení: 
25.5.2016
Datum sejmutí: 
30.6.2016

Město Tišnov