Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že Město Tišnov po každých komunálních volbách zřizuje poradní a iniciativní orgány, obracím se na Vás s výzvou k podání

Město Tišnov vydává pravidelně obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravuje zkrácení či zrušení nočního klidu v době konání slavností nebo obdobných akcí, te

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí (právník, přestupky)