Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Dne 22.6.2017 byl usnesením č.471/17/Z6 na 6.zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2018, jehož součástí je Základní krajská síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018 je prováděcím materiálem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020. Stanoví priority rozvoje v sociální oblasti pro daný rok, uvádí do praxe rámcovou rozvojovou strategii stanovenou Střednědobých plánem rozvoje sociálních služeb.

Datum vytvoření: 4.7.2017 / Datum změny: 4.7.2017