Aktuality

Město Tišnov oznamuje občanům Tišnova a místních částí Hájek - Hajánky, Jamné a Pejškov, že od ledna 2018 je spolu s plastem možné třídit také drobný kov z domácností.

Připomínáme občanům splatnost místních poplatků ze psů a za „komunální odpad“. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30.

Chat se starostou se uskuteční v úterý 30.1.2018 od 13:00 hod. Jakékoli otázky můžete Jiřímu Dospíšilovi pokládat přes rubriku Otázky/Odpovědi na webu města, popř. přímo zde: http://www.tisnov.cz/vlozit-otazku a to až do času zahájení chatu.

V druhé polovině roku 2017 si mohli občané bytových domů se zahradou a rodinných domů se zahradou zažádat o bezplatné zapůjčení kompostéru.

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Zeman Miloš Ing.    (v I. kole volby získal 38,56 % hlasů)

a

Vážení občané, bylo zjištěno, že po zprovoznění Kluziště Tišnov dochází k častému porušování platných pravidel ze strany řidičů, kteří parkují na chodníku na ul. Smíškova.

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí (sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  12.2.2018

Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky, konané ve dnech 12. – 13.01.2018 ve městě Tišnově, naleznete v přiloženém dokumentu.

Další podrobnosti naleznete na webu www.volby.cz

Prosíme tímto seniory a některé další občany, kteří již využili alespoň 1x službu SENIOR TAXI a vyplnili evidenční kartu s provozovatelem služby, aby si vyzvedli průkaz na SENIOR TAXI na MěÚ Tišnov v budově radnice na nám. Míru 111 (odbor správy majetku a komunálních služeb, R. Korčeková).

Starosta města Tišnova podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

 

Stránky