Aktuality

V měsíci březnu 2017 proběhne ve všech mateřských školách v Tišnově Den otevřených dveří. Setkání pedagogických pracovníků, dětí a rodičů proběhne v MŠ od 9:30 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin:

na Horově ulici v úterý 28.3.2017;

Zveme všechny občany na Masopustní veselí, které se letos uskuteční 25.února 2017. Můžete vidět průvod masek městem Tišnovem, zúčastnit se masopustní taškařice nebo si užít během veselice v sále MěKS.

Program akce je na přiloženém plakátu.

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s anketou k projektu znovuoživení areálu letního kina Tišnov. Vyplněním krátkého dotazníku vyjádříte svůj názor k jednotlivým aktivitám, které byly navrženy pro možnou realizaci v dané lokalitě.

Město Tišnov je krásné místo pro život, vzkvétá a žije.

Potvrzuje to nejen rostoucí počet obyvatel města, nově narozených i těch přistěhovaných, ale také meziročně zvýšený zájem turistů a navštěvníků tišnovských památek i nejrůznějších akcí.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektřiny dne 9.3.2017:

07:30 - 10:15 - ulice Mrštíkova, bývalý areál velkoobchodu potravin a garáže

Rozpočet města Tišnova na rok 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2018 - 2020 byly schváleny na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2016.

Finanční úřad pro JIhomoravský kraj, územní pracoviště v Tišnově, Brněnská 148, upozorňuje na nová telefonní čísla pro toto pracoviště. 

 

Podatelna - 542 192 401

Oddělení registrace - 542192402, 542192403, 542192404

Oddělení vyměřovací - 542192405 až 542192415

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení následujících pozic:

1) Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

2) Referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů (pracovník kontroly)

Ve středu 22. února 2017 se od 17.00 hod. uskuteční v sále Městského kulturního střediska Tišnov veřejná prezentace projektu znovuoživení a rekonstrukce areálu letního kina.

Stránky