Aktuality

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.05.2017 od 07:30 do 15:45. Vypnutá oblast: bez napětí bude U Humpolky č. 1508 a 1509.

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR Dešťovka.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj sděluje, že ve dnech 28. 4. – 29. 5. 2017 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Od 20.dubna do 26.května 2017 bude probíhat šetření Českého statistického úřadu o ovocných sadech. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů, kteří produkují ovoce převážně pro trh.

Srdečně zveme občany na pietní akt - pokládání kytic u příležitosti státního svátku Dne vítězství.

Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov je stručným souhrnem informací za rok 2016. Zpráva je pojata především statisticky a informuje zejména orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech.

České dráhy upozorňují na plánovanou výluku na trati č. 251 - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov (a zpět), konkrétně v úseku Nedvědice - Tišnov.

Datum konání: od 25. 4., 7:30 hod. do 28. 4. 2017, 14:30 hod.

Starosta města vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice:

Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Tišnova schválilo dne 12.4.2017 obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova. Tento návrh vychází z obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2013, kterou současně ruší, ale jejíž ustanovení z větší části beze změny přebírá.

Stránky