Aktuality

Od 1. února letošního roku začal platit nový zákon, podle něhož se budou dlouhodobě nezaměstnaným osobám krátit dávky, pokud nenastoupí do tzv. veřejné služby. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Webové stránky destinační společnosti a aktuální nabídku všech možných aktivit najdete na adrese: http://www.korunavysociny.cz/

Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Jihomoravského kraje ocenila 27. června 2017 odborná komise soutěže Regionální potravina 2017.

V polovině prázdnin se v Tišnově uskuteční další historická slavnost, tentokrát na téma Cesta hrdelního práva. Projekt navazuje na nedávné objevení základů historické šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem pod kopcem Klucanina.

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov na trati 250 Kúty – Brno – Havlíčkův Brod (-Praha). Dopravce České dráhy, a.s. proto musí všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit autobusy.

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2017 se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 26.06.2017 od 17:00 hodin.

Program jednání:

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

Pokud nevíte jak zahájit prázdniny, nabízíme následující možnost. 

Nezisková organizace Žijme život z.s. pořádá na nově vybudovaném pumptrackovém hřišti dne 1.7.2017 od 10:00 hodin cyklistické závody Tišnovské muldy 2017. Potřebné informace najdete v příloze. 

V pondělí 19. června 2017 se uskutečnilo v obřadní síni tišnovské radnice předávání ocenění MAGISTER OPTIMUS.

Nařízení Města Tišnova č. 4/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Stránky