Aktuality

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 3/2018, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov, v pondělí dne 18.6.2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

 

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

V příloze zveřejňujeme informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu města Tišnova.

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu COPULI LAPIDUM, která mapuje zříceniny i zachovalé hrady v povodí řek Svratky a Svitavy. Při zahájení výstavy bude v prodeji katalog, který je již několik let beznadějně rozebrán. Spolek Continuum Vitae na svůj náklad zajistil další vydání.

Koncem března 2018 byla zahájena plánovaná sanace skalního masivu nad cyklostezkou (Tišnov – Předklášteří) za Trmačovem. Jednalo se o úsek od posledního domu v ulici Trmačov až po odbočku do lomu.

Ministerstvo vnitra informuje, že od 1.července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Dále upozorňujeme na změny ve vydávání občanských průkazů od stejného data, tedy 1.července 2018.

Pokud vás zajímá, jak se Tišnov za poslední roky mění, ale zejména to, jak územní studie a připravované projekty ovlivní v nejbližších letech celkový vzhled města, potom je právě pro Vás určena akce s názvem „PROMĚNY MĚSTA TIŠNOVA“.

Zveme Vás na veřejnou prezentaci v souvislosti s úpravou nedávno schválené územní studie Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech. Na základě Vámi předložených připomínek provedl autor studie řadu úprav, které reflektují na dosavadní námitky a řeší sporné body.

Upozorňujeme všechny občany, že Městský Úřad Tišnov bude ve dnech 14.-15.6.2018 pro veřejnost z technických důvodů zcela uzavřen. Uzavřena budou všechna pracoviště na adresách náměstí Míru 346, náměstí Míru 111, Ráboňova 117, vč.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - oznamuje společnost E.ON, že bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 11.06.2018 od 07:30 do 15:00

V pondělí dne 4.června 2018 byli v obřadní síni radnice oceněni pedagogičtí pracovníci všech tišnovských škol a školských zařízení. Kromě samotného titulu Magister Optimus převzali jednotliví laureáti i věcný dar a symbolický finanční obnos.

Stránky