Aktuality

O českých potravinách z pohledu producenta, zpracovatele a konzumenta bude ve čtvrtek 14.května od 18 hodin v učebně Gymnázia Tišnov přednášet ministr zemědělství Marian Jurečka.

Oznamujeme všem občanům, že byl zpracován závěrečný účet města za rok 2014, který je pro občany k nahlédnutí  v úřední dny v termínu od 4.5.2015 do 15.5.2015 na Finančním odboru MěÚ Tišnov a na internetových stránkách města www.tisnov.cz v sekci Úřad - Dokumenty

Dne 23. dubna 2015 byl na základě podnětu občanů vybudován dočasný přechod pro chodce na ulici Trnec. Důvodem pro zřízení bylo zvýšení provozu v době probíhající dopravní uzavírky v Čebíně. Věříme, že nové opatření přispěje k bezpečnosti obyvatel této lokality.
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla - vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.

V přiložených plakátech naleznete pozvánky na akce Městské knihovny Tišnov.

MěKS Tišnov

Program MěKS a kina Svratka na květen 2015 naleznete v přiložených souborech.

Dne 13.dubna 2015 byly zahájeny stavební práce v rámci investiční akce „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Tišnov“, která je složena ze dvou projektů: „Modernizace sběrného dvora“ a „Výstavba kompostárny“.

Odbor finanční MÚ Tišnov informuje občany, že místní poplatky za psa a za „komunální odpad“ jsou splatné do 30. dubna 2015. Výše poplatku je beze změn. Podrobné informace je možné získat na tel.

Ve středu 15. dubna 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 8/2015. Úvodem radní schválili zprávu o činnosti Městské knihovny Tišnov za rok 2014.

Rada města Tišnova schválila na svém zasedání dne 15. dubna 2015 nařízení o zákazu podomního prodeje.

Stránky