Aktuality

Město Tišnov přechází od 1.1.2016 na nový účetní program, což se projeví na změnách při většině účetních operací.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Informatik – správce sítě (Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů)

Popis pozice:

• Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat;

V podzimních měsících byl dokončen projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov“ za podpory dotace z programu Státního fondu životního prostředí. Stávající velmi hodnotná vzrostlá zeleň byla doplněna o malokorunné druhy stromů a nové keřové skupiny.

Přijměte prosím pozvání na letošní poslední Tišnovské trhy, které se uskuteční v sobotu 28.listopadu 2015 na náměstí Míru, v době od 8 do 11 hodin. Nabídka bude především ve znamení nadcházejícího adventu a Vánoc. Seznam prodejců a sortimentu zveřejňujeme v příloze.

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení  pro obsazení pozice: Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Referent Odboru správních a vnitřních věcí (právník)

 

 

Popis pracovní pozice:

• příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce,

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad upozorňuje vlastníky vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30.

Zveme Vás na tradiční Adventní jarmark škol spojený s rozsvícením vánočního stromu v Tišnově na náměstí Míru, před budovou radnice. Akce, kterou bude zahájen letošní advent, se uskuteční v neděli 29. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin. Program zveřejňujeme na přiložené pozvánce.

Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje občany, že ve dnech 24.prosince - 31.prosince 2015 nebudou nabírány žádosti o vydání cestovních dokladů a občanských průkazů a rovněž nebudou předávány jejich držitelům a to na celém území České republiky.

Jihomoravský kraj pořádá v úterý 15.prosince 2015 v budově Administrativního a školicího centra, Cejl 530/73, 601 82 Brno, informační seminář k tzv. kotlíkovým dotacím v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí.

Stránky