Aktuality

Upozorňujeme občany, že ve dnech 29.října - 6.listopadu 2015 bude prodloužena otevírací doba tišnovských hřbitovů do 21.00 hodin. Poté, jako obvykle přes zimní měsíce, budou hřbitovy uzavírány v 18.00 hodin, s výjimkou Štědrého dne, kdy bude otevřeno do 24.00 hodin.

Klub přátel fotografie Tišnov Vás zve na výstavu fotografií, která se uskuteční v galerii DIANA od 31.10.2015 do 22.11.2015 a to každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Úvodní vernisáž můžete navštívit v sobotu 31.10.2015 v 17.00 hodin.

Těšíme se na Vás.

 

Upozorňujeme, že z důvodu provádění rekonstrukce komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice vedoucí do části Chlébské v termínu od 16.10.2015 do 10.11.2015.

Zveme Vás pozvat na trhovou slavnost - Podzimní úroda, která se uskuteční v sobotu dne 17.října 2015 od 8.00 do 11.00 hod. na nám. Míru Tišnov.

Celou akci zpestří prodejci se zajímavou nabídkou:

skalničky, zelenina, ovoce – Zahradnická firma T. Dostála Sebranice,

Dovolujeme si Vás pozvat na akce spojené s oslavami státního svátku dne 28.10.2015.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na následující pracovní místa:

- referent ODŽÚ (zkušební komisař, technik) - náhrada za pracovníka odcházejícího do důchodu

V září letošního roku realizovalo město Tišnov zvýraznění čtyř přechodů pro chodce. Na přechodech byl použit strukturální plast v červeno-bílém provedení a nově byly přechody osazeny dopravními značkami s retroreflexní fólií. Takto upravené přechody se nacházejí na ul.

Zveřejňujeme v plném rozsahu Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za I. pololetí roku 2015. Tento dokument je stručným souhrnem informací z jednotlivých odborů. Cílem je informovat orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech.

Rada města Tišnova vyhlásila konkurz na pracovní pozici ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686. Konkursního řízení se dne 30. září 2015 zúčastnily 3 uchazečky, všechny byly komisí shledány vhodnými.

Po více než třech měsících rekonstrukce se v pátek 9. října 2015 opět otevře hlavní průtah Kuřimí po ulicích Tyršova a Tišnovská. I nadále však budou na těchto ulicích pokračovat dokončovací práce a opravy chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a veřejné zeleně.

Stránky