Aktuality

Město Tišnov v rámci projektu “Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“, reg. č.

Dnes proběhl na stavbě ulice Brněnské pravidelný kontrolní den, na kterém byl všemi zainteresovanými subjekty zhodnocen dosavadní průběh stavby a byly zároveň odsouhlaseny úkoly a práce pro následující období. S opatrností můžeme konstatovat, že od 5.

V neděli 7. října 2018 u letního kina v Tišnově - zahájení a první výstřel v 13:00 hod., k dispozici vám budeme do 16:00 hod. Můžete se těšit i na doprovodný program se skákacím hradem a malováním terčů. Určeno pro celo rodinu - vstupné dobrovolné.

Vedení města Tišnova poděkovalo v minulém týdnu bývalému řediteli Gymnázia Tišnov Mgr. Karlu Švábenskému za dlouhodobé úspěšné působení ve funkci ředitele Gymnázia Tišnov.

Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do něj dalších 100 milionů korun.

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.3.2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Tišnovský fotoklub vyhlásil v červenci roku 2018 soutěž pro amatérské fotografy z Tišnovska:

1.ročník fotografické soutěže s tématem „Moje tři nej“.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2018 finanční podporu ve výši 2 mil. Kč na vybudování společného pásu pro chodce a cyklisty v ulici Brněnské. Výstavba komunikace je řešena v rámci projektu rekonstrukce ulice Brněnské a bude dokončena do května 2019.

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení následujících pracovních pozic:

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností)

Zájemci se mohou přihlásit do 8.10.2018

Svazková mateřská škola VENKOV, Železné č.200, 666 01 Tišnov 1, okres Brno-venkov hledá ředitele/ředitelku.

Požadavky:

Stránky