Zpět

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v pondělí a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v pondělí a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

 

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

22.10.2012 ul.Černohorská, ul.Janáčkova

25.10.2012 ul.Kvapilova, parkoviště u Pošty 3

29.10.2012 ul.Drbalova, U Humpolky

1.11.2012   parkoviště ul.Polní, ul. Erbenova

5.11.2012   ul. Mrštíkova, ul.Klášterská (u závor)

8.11.2012   ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul.Purkyňova (nemocnice)

12.11.2012 Pejškov (u zastávky), ul.Brněnská (u pily)

15.11.2012 Kukýrna (u ordinace p. Stalmachové ), Jamné („U Vlachů“ a na návsi)

19.11.2012 ul. Za mlýnem, Hajánky

22.11.2012 ul. Halasova , ul. Králova (na konci)

26.11.2012 ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

 

Na každém sběrném stanovišti je umístěn kontejner v době od l5,00 hod. do l8,00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze považovat odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj.. Pokud je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů.

K přistaveným kontejnerům je možné donést i velkoobjemové elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (chladničky, sporáky, televize, monitory aj.), a které město odebírá prioritně na sběrném dvoře. Respektujte prosím pokyny obsluhy, děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách nebo uložit do zapůjčené pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad nebo větší množství bioodpadu odvést přímo na sběrný dvůr.

 

Kontejner na bioodpad

Z důvodu omezení černých skládek při okraji lesa v „zahrádkářské“ kolonii na Trnci bude v pátek dne 26.10. 2012 cca v 15.00 hod. přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad, odvezen bude v pondělí 29.10. 2012 v časných ranních hodinách. Místem přistavení bude ulice U Lubě (ke střelnici) ve střední části u č. p. 1918.