Další ohlášená změna ve složení nového zastupitelstva

Dne 16.10.2018 předal nově zvolený zastupitel města Tišnova Ing. Václav Drhlík (MOST) do rukou starosty rezignaci na funkci zastupitele. Učinil tak na základě neslučitelnosti funkcí vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov a zastupitele města Tišnova.  

Nově zvoleným zastupitelem se tak od 17.10.2018 stal 1. náhradník na kandidátce spolku MOST pan Tomáš Havlát.

Oběma jmenovaným přejeme hodně štěstí a mnoho úspěchů při práci pro město Tišnov.   

Datum vytvoření: 19.10.2018 / Datum změny: 19.10.2018