Dopravní omezení v lokalitě Za Mlýnem

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění dostavby a rekonstrukce stokové sítě a rekonstrukce komunikace bude probíhat úplná uzavírka místních komunikací v ulicích Za Mlýnem, Za Krétou a U Střelnice v Tišnově v termínu od 10.8.2015 do 30.6.2016. Objízdná trasa není stanovena. Prosíme, abyste respektovali dopravní značení a zejména pak zákazové značky, aby nedocházelo k narušení stavebních prací.

Datum vytvoření: 3.8.2015 / Datum změny: 3.8.2015