Dražební vyhláška - Škorpík

Datum vyvěšení: 
12.2.2018
Datum sejmutí: 
5.4.2018

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - soudní exekutor