Informace k rekonstrukci ulice Brněnská - II. fáze

Aktualizováno 30.8.2017

Do konce měsíce srpna 2017 dojde k ukončení prací spojených s výměnou plynového potrubí a domovních plynových přípojek na ulici Brněnská. Dopravní omezení na ulici Brněnská tím následně na nějaký čas skončí.

V těchto dnech zároveň končí výběrové řízení Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na výběr zhotovitele II. fáze stavby a tou je výměna vodovodu. Výměna bude prozatím probíhat v tomtéž úseku jako doposud, pouze na opačné straně vozovky. Jelikož výběrové řízení nebylo dosud ukončeno, nelze nyní závazně sdělit datum zahájení prací, předpokládáme však, že by práce mohly být zahájeny přibližně do měsíce. 

Dočasné zjednosměrnění ulic Havlíčkova a Vrchlického bude prozatím zachováno.


Aktualizováno 5.8.2017

V rámci uzavírky dochází  od  5.  8.  2017 ke změně provozu v ulicích Havlíčkova a Vrchlického.  Jedná se o zavedení jednosměrného provozu v těchto ulicích, a to ve směru z ulice Dvořákova do ulice Havlíčkova a z ulice Na Rybníčku do ulice Vrchlického.  Věříme,  že tímto opatřením dojde ke zklidnění dopravní situace, která v důsledku úplné uzavírky ulice Brněnské v těchto ulicích nastala. Žádáme o důsledné dodržování tohoto dopravního značení.


Dne 29.6.2017 obdržel Městský úřad Tišnov žádost zhotovitele stavby o úplnou uzavírku ulice Brněnská v Tišnově. V ten samý den navrhované dopravní opatření odsouhlasil správce komunikace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a den předtím rovněž Krajské ředitelství Policie ČR.

Oznamujeme proto, že v termínu 10. 7. 2017 – 30. 8. 2017 bude realizována I. fáze rekonstrukce ulice Brněnská, která bude spočívat ve výměně plynovodu v úseku křižovatek ulic Na Rybníčku a U Humpolky.

Stavbu realizuje společnost MERTASTAV.

Jedná se o úplnou uzavírku, vyznačená objízdná trasa bude vedena:

  • po krajských silnicích č. III/38521 (ulice Olbrachtova), č. II/385 (ulice Hradčanská) a č. II/379 (ulice Červený Mlýn, Cáhlovská a U Humpolky),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,9 m je objízdná trasa ve směru od městysu Drásov vedena po silnicích č. III/37913, č. II/385 a č. III/3771 přes obce Čebín, Hradčany a Předklášteří (ulice Komenského) a město Tišnov (ulice Nádražní),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,6 m je objízdná trasa ve směru od obce Předklášteří vedena po silnici č. III/3771 ulicí Komenského (obec Předklášteří) a ulicí Nádražní (město Tišnov),
  • pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní a vozidla s povolením stavby bude po silnici č. II/379 (ulice Brněnská) po celou dobu uzavírky umožněn průjezd uzavřeným úsekem.  

Nedojde tedy ke změně trasy autobusové dopravy. Ve výjimečných případech (zejména pro nákladní vozidla, která neprojedou pod viaduktem v ulici Na Mlékárně) lze požádat zhotovitele stavby o vydání povolení pro vjezd do uzavřené oblasti. O povolení je možné požádat na stavbě, popř. po předchozí dohodě na tel. 731 653 857 (F. Merta) nebo 737 288 450 (B. Merta).

V příloze přikládáme schválené umístění přechodného dopravního značení, které by mělo být rozmístěno v době zahájení stavby. Rovněž zde najdete náhled leteckého snímku konkrétního místa uzavírky (červeně) s vyznačeným příjezdem do areálů přilehlých firem (např. KTS Ekologie, Sběrný dvůr, ELVEKO, Vodárenská akciová společnost a.s., apod.) ulicí Karasova a Na Mlékárně.

Prosíme všechny obyvatele a podnikatele z dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. Lze proto, v návaznosti na budoucí vývoj prací, očekávat případná další omezení, která budou v následujících měsících provázet tuto  rekonstrukci.

Na výměnu plynovodu by měla od září 2017 navazovat rekonstrukce kanalizace, o přesném termínu a rozsahu dopravních omezení budeme informovat ihned, jakmile budeme mít přesné informace.

Děkujeme za pochopení

Datum vytvoření: 30.6.2017 / Datum změny: 30.8.2017