Informace k zahájení I. fáze rekonstrukce ulice Brněnská

Dne 29.6.2017 obdržel Městský úřad Tišnov žádost zhotovitele stavby o úplnou uzavírku ulice Brněnská v Tišnově. V ten samý den navrhované dopravní opatření odsouhlasil správce komunikace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a den předtím rovněž Krajské ředitelství Policie ČR.

Oznamujeme proto, že v termínu 10. 7. 2017 – 30. 8. 2017 bude realizována I. fáze rekonstrukce ulice Brněnská, která bude spočívat ve výměně plynovodu v úseku křižovatek ulic Na Rybníčku a U Humpolky.

Stavbu realizuje společnost MERTASTAV.

Jedná se o úplnou uzavírku, vyznačená objízdná trasa bude vedena:

  • po krajských silnicích č. III/38521 (ulice Olbrachtova), č. II/385 (ulice Hradčanská) a č. II/379 (ulice Červený Mlýn, Cáhlovská a U Humpolky),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,9 m je objízdná trasa ve směru od městysu Drásov vedena po silnicích č. III/37913, č. II/385 a č. III/3771 přes obce Čebín, Hradčany a Předklášteří (ulice Komenského) a město Tišnov (ulice Nádražní),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,6 m je objízdná trasa ve směru od obce Předklášteří vedena po silnici č. III/3771 ulicí Komenského (obec Předklášteří) a ulicí Nádražní (město Tišnov),
  • pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní a vozidla s povolením stavby bude po silnici č. II/379 (ulice Brněnská) po celou dobu uzavírky umožněn průjezd uzavřeným úsekem.  

Nedojde tedy ke změně trasy autobusové dopravy. Ve výjimečných případech (zejména pro nákladní vozidla, která neprojedou pod viaduktem v ulici Na Mlékárně) lze požádat zhotovitele stavby o vydání povolení pro vjezd do uzavřené oblasti. O povolení je možné požádat na stavbě, popř. po předchozí dohodě na tel. 731 653 857 (F. Merta) nebo 737 288 450 (B. Merta).

V příloze přikládáme schválené umístění přechodného dopravního značení, které by mělo být rozmístěno v době zahájení stavby. Rovněž zde najdete náhled leteckého snímku konkrétního místa uzavírky (červeně) s vyznačeným příjezdem do areálů přilehlých firem (např. KTS Ekologie, Sběrný dvůr, ELVEKO, Vodárenská akciová společnost a.s., apod.) ulicí Karasova a Na Mlékárně.

Prosíme všechny obyvatele a podnikatele z dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. Lze proto, v návaznosti na budoucí vývoj prací, očekávat případná další omezení, která budou v následujících měsících provázet tuto  rekonstrukci.

Na výměnu plynovodu by měla od září 2017 navazovat rekonstrukce kanalizace, o přesném termínu a rozsahu dopravních omezení budeme informovat ihned, jakmile budeme mít přesné informace.

Děkujeme za pochopení

Datum vytvoření: 30.6.2017 / Datum změny: 19.7.2017