Informace MěÚ Tišnov k podávání kandidátních listin pro komunální volby 2018

V příloze zveřejňujeme informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu města Tišnova.

V dokumentu nejdete zejména termíny pro podávání kandidátních listin, dále seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (Městský úřad Tišnov) a údaj o potřebném počtu podpisů voličů na petici, která podpoří kadidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů do zastupitelstev obcí.

Všechny další informace k letošním komunálním volbám najdete na adrese: http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam nebo přes odkaz VOLBY přímo v záhlaví webu města Tišnova.

Datum vytvoření: 13.6.2018 / Datum změny: 13.6.2018