Informace - návrh veřejnoprávní smlouvy - Rodinného domu, garáže, vodovodní přípojky, vnitřních rozvodyů NN, vody, splaškové kanalizace s jímkou na vyvážení, dešťové kanalizace s retenční nádrží a přepadem do vsaku a oplocení - Vohančice

Datum vyvěšení: 
9.11.2018
Datum sejmutí: 
19.11.2018

MěÚ Tišnov - odbor stavebního řádu