Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - k.ú. Železné, p.č. 522/33

Datum vyvěšení: 
11.7.2019
Datum sejmutí: 
22.7.2019

MěÚ Tišnov OSŘ