Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo obvod města. JSDH vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Její materiální a finanční potřeby zabezpečuje město Tišnov. Hlavním úkolem jednotky je zdolávání požárů, zvládání mimořádných událostí a jiných činností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Jedná se především o záchranu osob, zvířat, majetku a ochranu obyvatel při různých katastrofách a živelních pohromách. Na požádání Krajského operačního střediska HZS nebo představitelů obce mohou členové jednotky vypomáhat např. při čištění vozovek po povodních, čerpání vody ze zatopených místností, odstraňování spadlých stromů, dovozu vody, zajištění menších dodávek el. proudu elektrocentrálou a podobně.

Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 1992 vstoupil do Moravské hasičské jednoty, má v současné době 44 členů, z nichž je 26 v zásahové jednotce SDH. Z toho je 10 profesionálních hasičů, kteří slouží na požárních stanicích v Tišnově, Brně a v Rosicích, a ve svém volném čase zastávají činnosti dobrovolných hasičů. Je vyškoleno 16 nositelů dýchací techniky a 12 obsluhovatelů motorových pil.

K práci jednotka využívá cisternové automobilové stříkačky CAS 20 T-815 a CAS 32 T-148, dopravní vozidlo Iveco, nákladní auto Praga V3S a přívěsný vozík na přepravu materiálu. Jednotka má k dispozici 10 ks dýchacích přístrojů Greager a 5 ks přístrojů Saturn, 2 elektrocentrály, 4 ks osvětlovacích reflektorů, norné stěny, 2 ks motorových pil a ostatní vybavení potřebné k zásahům. Díky kvalitní vybavenosti jednotky a dobrovolné činnosti členů se daří společně s profesionálními jednotkami chránit životy a majetek občanů.

Adresa: 
Olbrachtova 839
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
666 03