Aktuality město

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - oznamuje společnost E.ON, že bude přerušena dodávka elektrické energie:

Od 07.04.2018 22:00 hod. do 08.04.2018 05:30 hod.

Upozorňujeme obyvatele města i jeho návštěvníky, zejména pak cyklisty, že od začátku měsíce dubna do konce června 2018 bude probíhat plánovaná sanace skalního masivu nad cyklostezkou za Trmačovem. Jedná se o úsek od posledního domu v ul. Trmačov podél železniční dráhy až k odbočce do kamenolomu.

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a společností KTS Ekologie s.r.o. vyhlašuje jarní humanitární sbírku. Od 7. 4. do 28. 4. 2017 můžete v pytlích či krabicích předat neznečištěné ošacení a textil na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, Tišnov.

Upozorňujme obyvatele města Tišnova a zejména pak řidiče, že z důvodu provádění rekonstrukce plynu bude probíhat částečná i úplná uzavírka silnice č. III/3773 (ulice Riegrova), silnice č.

Rada města Tišnova vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ŘEDITELE/ ŘEDITELKY příspěvkové organizace Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČO 69 652 503, sídlo Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

Požadavky:

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Hájek-Hajánky, Pejškov a Jamné, že se v letošním roce pravidelný mobilní sběr velkoobjemového odpadu neuskuteční. Důvodem je nízká využitelnost tohoto sběru v posledních letech.

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská se reálně blíží. Na základě informací, které jsme obdrželi od společnosti MERTASTAV, se právě dokončuje příprava I. fáze rekonstrukce uvedených ulic. Obsahem prací bude kompletní výměna plynovodu, vč. přípojek k jednotlivým objektům.

Dne 8.3.2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin proběhne na silnici mezi městem Tišnovem a obcí Železné a na přilehlé cyklostezce taktické cvičení jednotek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (simulace dopravní nehody s těžkými následky).

Tišnovské Senior TAXI je v provozu již více než čtyři měsíce. Přestože panovala počáteční nejistota v tom, jaký bude budoucí zájem na využívání této služby, tato byla již po pár dnech provozu zcela rozptýlena. Službu nyní aktivně využívá 134 seniorů a držitelů průkazu ZTP.

Město Tišnov informuje občany, zapojené do Systému pytlového sběru plastů, aby si nejpozději do konce března 2018 vyzvedli nové QR kódy na plastové pytle. Od dubna 2018 již staré čárové kódy nebudou platit.

Stránky