Aktuality město

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 3/2018, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov, v pondělí dne 18.6.2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

 

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 4/2018, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 23.07.2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - oznamuje společnost E.ON, že bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 19.07.2018 od 07:30 do 16:00

Vypnutá oblast:

Upozorňujeme občany, instituce, spolky, sdružení i další subjekty na možnost podávání návrhů pro udělení Čestného občanství nebo Ceny města Tišnova.

V tomto týdnu byla zahájena pokládka tzv. mikrokoberců na místních komunikacích v ulicích Drbalova (horní část), Halasova, Mánesova a Hřbitovní. K opravě touto technologií se přistupuje tam, kde jsou na současném povrchu jen drobná poškození a praskliny.

Na základě informací ze strany zhotovitele stavby sdělujeme, že z důvodu pokládky rozvodů elektřiny a následných prací dojde od 1.8.2018 do 31.10.2018 k regulaci silničního provozu v ulicích Kvapilova, Smíškova a Smetanova.

Rok 2018 by mohl být pro tišnovskou nemocnici opět rokem, který by mohl znamenat stabilizaci tohoto zařízení. Od zrušení lůžek akutní interní péče k 1. 1.2017 uplynul více než jeden rok.

Upozorňujeme řidiče, že od 1.7.2018 bude ulice Na Hrádku jednosměrná od křižovatky s ulicí Riegrova až ke starému hřbitovu a ulice Bezručova pak bude jednosměrná v úseku mezi poštou a kostelem a to ve směru na nám. Míru.

Pokud jste se již do Mobilního rozhlasu v Tišnově registrovali a už delší dobu, přesněji od 25. května 2018, jste nedostali žádnou zprávu nebo e-mail, pak je nejspíš problém v nastavení Vašeho profilu v Mobilním rozhlasu.

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech 26. a 27. 6. 2018, denně od 7:30 do 12:30 hod. proběhne v úseku Nedvědice - Tišnov na trati 251 - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, a.s.

Stránky