Aktuality město

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.05.2017 od 07:30 do 15:45. Vypnutá oblast: bez napětí bude U Humpolky č. 1508 a 1509.

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR Dešťovka.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj sděluje, že ve dnech 28. 4. – 29. 5. 2017 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam.

Od 20.dubna do 26.května 2017 bude probíhat šetření Českého statistického úřadu o ovocných sadech. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů, kteří produkují ovoce převážně pro trh.

České dráhy upozorňují na plánovanou výluku na trati č. 251 - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov (a zpět), konkrétně v úseku Nedvědice - Tišnov.

Datum konání: od 25. 4., 7:30 hod. do 28. 4. 2017, 14:30 hod.

Starosta města vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice:

Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Tišnova schválilo dne 12.4.2017 obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova. Tento návrh vychází z obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2013, kterou současně ruší, ale jejíž ustanovení z větší části beze změny přebírá.

V rámci řádných dotačních programů vyhlášených pro rok 2017 rozhodla Rada města Tišnova (resp. Zastupitelstvo města Tišnova v případě požadavků převyšujících 50 tisíc korun) o přidělení dotací na jednotlivé projekty v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, volnočasových aktivit, apod.

S ohledem na přítomnost zástupce HZS JmK a většího počtu zástupců veřejnosti, kvůli jednomu z planovaných bodů jednání, byla nejprve schválena změna programu jednání, tak aby byly klíčové body projednány hned v jeho úvodu. 

Město Tišnov je krásné místo pro život, vzkvétá a žije.Potvrzuje to nejen rostoucí počet obyvatel města, nově narozených i těch přistěhovaných, ale také meziročně zvýšený zájem turistů a navštěvníků tišnovských památek i nejrůznějších akcí.

Stránky