Aktuality město

Upozorňujeme voliče zapsané ve volebním okrsku č. 3, že vzhledem k probíhající rekonstrukci ulic Kvapilova a Smíškova bude z bezpečnostních důvodů přístup do budovy ZŠ Smíškova, v níž se nachází volební místnost č. 3, mimořádně z ulice Smetanova.

Město Tišnov spustilo od 16. října 2017 avízovanou službu pro seniory – SENIOR TAXI. Start této služby byl původně připravován až na rok 2018, ale současná komplikovaná dopravní dostupnost některých ulic nás přiměla všechny přípravy urychlit.

Svolávám zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 6/2017, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 23.10.2017 od 17:00 hodin.

Program jednání:

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 2+1 do osobního vlastnictví, nacházející se na okraji města v klidné zóně pod horou Květnice, jedná se o byt č. 9 na ulici Králova 1678 v Tišnově.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 16.10.2017 od 07:30 do 14:00 hod. v Tišnově na ulici Jungmannova č.70.

 

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy komunikace na ulici Smíškova a Kvapilova bude zjednosměrněna místní komunikace - ulice Smetanova ve městě Tišnov, v termínu od 11. 10. 2017 do 31. 12.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje připravil pro obyvatele Jihomoravského kraje souhrnné informace k různým nebezpečným situacím, se kterými se mohou občané setkat. Čas od času zde proto budeme publikovat rady, jak se v konkrétních situacích chovat.

 

Po tříměsíční přestávce se dne 25. září 2017 uskutečnilo letošní již páté jednání Zastupitelstva města Tišnova. Hned v úvodu rozhodli zastupitelé o návrzích na udělení Ceny města Tišnova panu Janu Šmardovi (in memoriam) a panu Vlastimilu Havlíkovi.

Centrum dopravního výzkumu zahájilo celostátní průzkum „Česko v pohybu“. Jeho cílem je zjistit odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakým účelem obyvatelé České republiky cestují. Získané informace přispějí k efektivnímu plánování dopravy tak, aby lépe odpovídala potřebám občanů.

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že po městě a jednotlivých obcích budou opět dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

Stránky