Aktuality město

V pondělí 19. června 2017 se uskutečnilo v obřadní síni tišnovské radnice předávání ocenění MAGISTER OPTIMUS.

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2017 se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 26.06.2017 od 17:00 hodin.

Program jednání:

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

Začínáte podnikat a nevíte jak na to? Nebo už podnikáte a nevíte, kde získat  informace potřebné pro další rozvoj firmy?

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 28.06.2017 od 07:15 do 17:00

 

Vypnutá oblast:

 

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 vyhlašuje výběrové řízení na pozici provozní pracovník kavárny Muzea města Tišnova

Náplň práce:

obsluha v kavárně

Po dokončení stavebních prací bude tišnovské koupaliště připraveno na první návštěvníky již od soboty 17.6.2017.

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině.

Během výluky, kdy řada vlaků vynechává stanici Brno hl.n.

V neděli 28.5.2017 byl oficiálně zahájen provoz na novém sportovišti, kterým je Bikepark Tišnov v sousedství cyklostezky směrem na obec Železné.

V souvislosti se zahájením provozu zveřejňujeme i provozní řád tohoto sportoviště.

Stránky