Aktuality město

V měsíci březnu 2017 proběhne ve všech mateřských školách v Tišnově Den otevřených dveří. Setkání pedagogických pracovníků, dětí a rodičů proběhne v MŠ od 9:30 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin:

na Horově ulici v úterý 28.3.2017;

Město Tišnov je krásné místo pro život, vzkvétá a žije.

Potvrzuje to nejen rostoucí počet obyvatel města, nově narozených i těch přistěhovaných, ale také meziročně zvýšený zájem turistů a navštěvníků tišnovských památek i nejrůznějších akcí.

Finanční úřad pro JIhomoravský kraj, územní pracoviště v Tišnově, Brněnská 148, upozorňuje na nová telefonní čísla pro toto pracoviště. 

 

Podatelna - 542 192 401

Oddělení registrace - 542192402, 542192403, 542192404

Oddělení vyměřovací - 542192405 až 542192415

Ve středu 22. února 2017 se od 17.00 hod. uskuteční v sále Městského kulturního střediska Tišnov veřejná prezentace projektu znovuoživení a rekonstrukce areálu letního kina.

Policie ČR pořádá v rámci projektu Zkus to říct cvičební tour ve spolupráci s Hankou Kynychovou. Pohyb pomáhá je příznačný název akce, která podpoří prevenci a osvětu v oblasti domácího násilí a násilí uplatňovaného na ženách. 

Hned v úvodu prvního jednání zastupitelstva v roce 2017 seznámil místostarosta Martin Sebera přítomné zastupitele a občany s problematikou ukončení akutní lůžkové péče v Nemocnici Tišnov.

Dovolujeme si upozornit příjemce dotací z rozpočtu města Tišnova, že konečný termín pro vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Tišnova za rok 2016 je 25. ledna 2017.

Prosíme, nezapomeňte k vyúčtování přiložit závěrečnou zprávu a publicitu. 

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2017, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 6.2.2017 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Český statistický úřad zahajuje další ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností.  Odborně proškolení tazatelé osloví v období mezi 4. únorem a 28. květnem více než 11 tisíc domácností ve všech krajích České republiky.

Na webu města byly zaktualizovány informace k právě probíhajícím a připravovaným investičním akcím. Můžete se rovněž seznámit s některými technickými výkresy nebo vizualizacemi budoucích projektů, ale i s rozsahem jejich financování. 

Stránky