Aktuality město

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 3/2018, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov, v pondělí dne 18.6.2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

 

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

Svazková mateřská škola VENKOV, Železné č.200, 666 01 Tišnov 1, okres Brno-venkov hledá ředitele/ředitelku.

Požadavky:

Vypravte se přivítat podzimní přírodu do malebného prostředí pomezí Českomoravské a Drahanské vrchoviny. Rekreační komplex je vzdálen asi 17 kilometrů severně od Tišnova, rozléhá se na slunné stráni u lesa asi 10 minut chůze od vesnice Brumov u Lomnice.

Provoz koupaliště Tišnov byl v letošním roce zahájen v sobotu 2. června a ukončen 2. září. Koupaliště bylo otevřeno od neděle do čtvrtka od 9 do 20 hod. a v pátek a v sobotu byla otevírací doba až do 21 hod.

Starosta města Tišnova na základě § 15 písm. b) a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu téměř 626 tisícům řidičů. Za prvních osm měsíců roku 2018 si o výměnu dokladu požádalo 375 tisíc řidičů, kterých se povinná výměna týkala. Stále tedy zbývá během letoška vyměnit ještě více než 251 tisíc průkazů.

Svolávám tímto Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 5/2018, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 17. září 2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Na základě výzvy zaslané starostou města Tišnova řediteli Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje se ve středu 5. září 2018 uskutečnila pracovní schůzka vedení města a ředitele SÚS JmK přímo v místě realizace stavby.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - oznamuje společnost E.ON, že bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 14.09.2018 od 07:30 do 13:00

Vypnutá oblast:

Zveřejňujeme dopis, který byl v návaznosti na jednání Rady města dne 29.8.2018 adresován investorovi rekonstrukce ulice Brněnská – Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje.

Stránky