Aktuality město

Přijměte pozvání na Tišnovské trhy, které se budou konat v sobotu 7. listopadu od 8 do 11 hodin na náměstí Míru. Sezóna pravidelných sobotních trhů bude tímto trhem ukončena. Poté se uskuteční ještě jeden Tišnovský trh, a to o prvním adventním víkendu 28. listopadu od 8-11 hod.

Město Tišnov zřizuje pro následující období pozici městského architekta. Vedení města se podařilo dohodnout s významnou osobností české architektury, kterou je Ing. Arch. Zdeňka Vydrová.

Úvodem schůze vzali radní na vědomí Zprávu o hospodaření města Tišnova a rovněž Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací města Tišnova k 30.9.2015.

POZOR  - ZMĚNA PŮVODNĚ OZNÁMENÉHO TERMÍNU !!!

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Návrh programu jednání:

Město Tišnov zveřejňuje plán zimní údržby platný od 1.listopadu 2015 do 31.března 2016.

Zveme Vás na další Tišnovské trhy konané v sobotu 24. října 2015 od 8 do 11 hodin na náměstí Míru v Tišnově.

Seznam prodejců:

věnce, aranžmá, ovoce – Zahradnická firma T. Dostála Sebranice,

zelenina, ovoce, dušičkové dekorace – Martina Sýsová ze Synalova,

Akce "Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem" je realizována ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který zde buduje novou splaškovou kanalizaci a dále s obcí Předklášteří, která se bude finančně podílet na výstavbě chodníku podél silnice směrem na Deblín (některé domy v

V říjnu byly úspěšně dokončeny práce na revitalizaci Inspira – střediska volného času Tišnov v nákladech 1,7 milionu korun.

Upozorňujeme občany, že ve dnech 29.října - 6.listopadu 2015 bude prodloužena otevírací doba tišnovských hřbitovů do 21.00 hodin. Poté, jako obvykle přes zimní měsíce, budou hřbitovy uzavírány v 18.00 hodin, s výjimkou Štědrého dne, kdy bude otevřeno do 24.00 hodin.

Stránky