Aktuality město

Dne 8.7.2015 byla dokončena stavba „Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova“ část III - „Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“.

Vážení občané, dovolte mi informovat tišnovskou veřejnost o situaci na MŠ U Humpolky.

Nejprve musíme konstatovat a sdělit informace ke všem dosavadním skutečnostem, které zazněly v TN nebo na webových stránkách města:

Investice vložené do tišnovského koupaliště v loňském i letošním roce se začínají vyplácet. Od začátku sezóny navštívilo koupaliště 18.960 návštěvníků. Nejvytíženější byl areál ve středu 22. července 2015, kdy se do něj přišlo osvěžit něco málo přes 1200 návštěvníků.

Společnost E.ON oznámila, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 29. července 2015 od 07.15 do 15.00 hod. bez napětí trafostanice Ve Dvoře v Předkláštěří a dále trafostanice Ostrovec v Tišnově a trafostanice Lesy v Tišnově.

Upozorňujeme, že od 3.8.2015 bude sběrna odpadového papíru a fólií přestěhována do nových prostor na adresu Olbrachtova 1746, Tišnov (vjezd do areálu z hlavní silnice hned vedle občerstvení Fast food Tišnov, umístění v průmyslové zóně u firmy MORFICO s.r.o., Hasiči Tišnov) Podrobnější informace m

Společnost E.ON oznámila, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 20. července 2015 od 07.30 do 18.00 hod. bez napětí trafostanice "Na Loukách". To se týká zejména ulic Trmačov, Kláštěrská, Pod Květnicí, Halouzkova, Jungmanova, Na Loukách, Janáčková č.p.

Upozorňujeme, že od čtvrtka 16. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 dojde ke změnám v organizaci autobusové dopravy na autobusovém terminálu Tišnov.

Výmalba podchodu pod nádražím v Tišnově byla slavnostně zakončena ve středu 15. července 2015 v 18 hod. symbolickými posledními tahy štětce společně s koncertem a předáním klíčů od nástěnné malby městu Tišnovu.

Zateplení Polikliniky Tišnov bylo zahájeno 16. února 2015. Zhotovitelem stavby byla firma Vlastimil Zelený z Brtnice. Stavební práce spočívaly v zateplení obvodových plášťů objektu, zateplení půdy a ve výměně stávajících otvorových výplní. Stavba byla dokončena 30.

Dne 30. června 2015 byly ukončeny stavební práce na objektu Základní umělecké školy v Tišnově. Stavební práce spočívaly v komplexním zateplení objektu, vč. výměny stávajících dřevěných oken za okna plastová, a dále proběhla oprava střešního pláště.

Stránky