Aktuality město

Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání č. 3/2014 dne 28.04.2014 vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou byla ve městě Tišnově ke dni 1. června 2014 zřízena Městská policie Tišnov. Městská policie začínala s jedním strážníkem a od 1.9.2014 má zdejší městská police strážníky dva.

SŠ a ZŠ Tišnov nabízí zkrácené studium oboru Ošetřovatel/Ošetřovatelka - zaměření na zdravotnictví a sociální služby. Více informací na www.skolatisnov.cz.
V níže uvedeném odkazu se můžete seznámit s aktuálním stavem plnění Programového prohlášení koaličních stran ke dni 30.6.2015. Body označené zeleně považujeme za splněné, body označené oranžově jsou již rozpracované a práce na bodech označených červeně teprve bude zahájena.

Upozorňujeme na další dopravní omezení mezi Brnem a Kuřimí, tentokrát na trase rychlostní komunikace I/43.

Tisková zpráva Ředitelství silnic a dálnic:

Vybrané domácnosti našeho města, ale i vybraných okolních obcí, budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.

Upozorňujeme občany, že v sekci "Volná místa" je aktualizován přehled vyhlášených výběrových řízení na MěÚ Tišnov.

Odkaz je zde: http://www.tisnov.cz/urad/informace/volna-mista

Sdělujeme veřejnosti, že ve dnech 29.6 - 1.7.2015 bude uzavřen pro veškerou dopravu most v ulici U Střelnice, který je určen pro dopravu do/z lokality Za Mlýnem.

Od 22. června 2015 je možné podávat žádosti pro podporu v oblasti sportu a tělovýchovy – podpora trenérů mládeže.

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 29. června 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Program jednání:

Na plakátu zveřejňujeme otvírací dobu Městské knihovny Tišnov v měsících červenec - srpen 2015. Vzhledem k plánované revizi knihovního fondu upozorňujeme na uzavření knihovny v termínu 7. - 31. července 2015.

Stránky