Nástavba učeben na ZŠ nám. 28 října - 02/2017

Datum: 
22.2.2017
Počet fotografií: 16
Tento projekt byl zahájen v září roku 2016 a představuje vestavbu 6 učeben s komplexním zázemím v půdním prostoru pavilonu č. 8 s plánovanou kapacitou 180 dětí. Součástí projektu je i veškeré vybavení učeben, družin, kabinetů a šaten. Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 14 milionů korun ( z toho 9,5 milionu korun tvoří dotace z Ministerstva financí ČR).
Autor: Roman Skřepek / Datum vytvoření: 22.2.2017 / Datum změny: 22.2.2017