Návrhu rozpočtu 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020–2022

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 budou projednány na zasedání zastupitelstva města 30.1.2019. Tyto dokumenty jsou v plném rozsahu pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 15. do 29.1.2019 na Finančním odboru MěÚ Tišnov, na úřední desce a také na webu města ZDE

Připomínky k návrhu rozpočtu i střednědobému výhledu můžete vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě do 29.1.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude návrh rozpočtu schvalován.

Datum vytvoření: 14.1.2019 / Datum změny: 14.1.2019