Návrhy osobností na udělení Ceny města a čestného občanství

Město Tišnov hodlá i v tomto roce udělovat Cenu města, popř. čestné občanství významným osobnostem. Cenu města lze udělit za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím a statečností, s činností v oblasti vědy, kultury, sportu a jiné oblasti. Cena města se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům. Čestné občanství je udělováno jako zvláštní projev úcty významným osobnostem, které se velkou měrou zasloužily o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména. Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Rada města Tišnova se rozhodla vyjít vstříc požadavkům občanů a prodloužila termín pro podávání návrhů osobností na udělení ceny města a čestného občanství pro rok 2015. Návrhy osobností je proto možné podávat až do 20. srpna 2015. Tyto musí být předloženy písemně na podatelnu Městského úřadu Tišnov nebo na e-mailovou adresu "osobnosti@tisnov.cz. Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhovaných osob, jimž by mohlo být čestné občanství a cena města udělena.

Pravidla pro zasílání návrhů najdete v příloze.

Datum vytvoření: 29.7.2015 / Datum změny: 29.7.2015