Od 3.7.2017 platí v centru Tišnova nařízení o placeném stání

Vymezenými místy pro stání jsou od 1.7.2017 následující místní komunikace nebo jejich části ve městě Tišnově:
a) nám. Míru v parkovacích zálivech od křižovatky ul. Dvořáčkova a nám. Míru po budovu č. p. 120,
b) nám. Míru od budovy č. p. 346 po budovu č. p. 111,
c) nám. Komenského v parkovacích zálivech od budovy č. p. 124 po budovu č. p. 121.

Na vymezených místech města je povoleno stání silničního motorového vozidla po uhrazení ceny, formou úhrady:

a) lístku parkovacího automatu,
b) parkovací karty rezidenta nebo předplatitele.

Ceny za parkování na vymezených místech města se stanovují na dobu pondělí až pátek 07:00 – 17:00 hodin mimo dnů státního svátku spadajícího na dny zpoplatněné. Sobota a neděle jsou zdarma.

Osoby trvale bydlící nebo vlastnící nemovitost, případně mající sídlo nebo provozovnu ve vymezených místech mohou požádat Městskou policii Tišnov o vydání parkovací karty pro jedno motorové vozidlo. O vydání parkovací karty na další vozidlo mohou požádat jen v případě, že to dovolí kapacita vymezených míst. Rezidenční a předplatitelské parkovací karty vydává Městská policie Tišnov na dobu maximálně jednoho roku a minimálně na dobu jednoho měsíce počínaje dnem vydání parkovací karty.

Držitelé parkovacího průkazu ZTP a ZTP-P a řidiči označených vozidel (O7 - vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a O2 – vozidlo řízené osobou sluchově postiženou) jsou od placení za parkování vozidla osvobozeni. Od placení stání jsou též osvobozeni řidiči zásobovacích vozidel po dobu, kdy prokazatelně provádějí aktivní zásobovací činnost (složení a naložení zboží a materiálu).

Provozovatelem systému placeného stání je Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.


Základní ceník:

první hodina ... 5,- Kč

každá další hodina ... 10,- Kč

Celý text nařízení i ceník najdete pod článkem.

Datum vytvoření: 3.7.2017 / Datum změny: 3.7.2017