Odbor stavebního řádu

v samostatné působnosti:

 1. rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích;
 2. koordinuje pojmenovávání nových ulic nebo jiných veřejných prostranství ve městě Tišnově formou zpracování a medializace veřejné ankety na území města, shromáždění anketních výsledků a jejich předání odboru správy majetku a komunálních služeb;
 3. zapisuje ulice nebo jiné veřejné prostranství ve městě Tišnově do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dle § 28 odst. 3 zákona o obcích;

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména
  1. vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu,
  2. uzavírá se souhlasem dotčeného orgánu dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
  3. vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona,
  4. uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona,
  5. vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona,
  6. povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona,
  7. přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona,
  8. vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona,
  9. povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona,
  10. nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona,
  11. uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona
  12. povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona,
  13. provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona,
  14. nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona,
  15. eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
  16. vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona,
  17. rozhoduje ve věcech správních deliktů podle stavebního zákona,
  18. zabezpečuje vydávání koordinovaných stanovisek dle § 4 stavebního zákona
  19. provádí v rozsahu působnosti stavebního úřadu zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
  20. provádí úkony v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu dle zákona č. 111/2000 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.

Pro účely obecného stavebního úřadu je Tišnov rozdělen na tyto části (mapa rozdělení):

 • část A: Černohorská, Dlouhá, Drbalova, Družstevní, Dřínová, Dvořáčkova, Formánkova, Hynka Bína, Jiráskova, K Čimperku, Králova, Kukýrna, Květnická, Lomnická, Na Honech, nám. 28. října, Nerudova, Osvobození, Parolkova, Polní, Riegrova (od nám Míru po křižovatku ulic Drbalova, Na Hrádku), Tyršova
 • část B: Bezručova, Brněnská (od Komenského nám. po Humpolku), Halouzkova, Janáčkova, Jirchářská, Jungmannova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Koželužská, Mlýnská, Na Kopečku, Na Loukách, Pod Květnicí a Trmačov
 • část C: Alšova, Brněnská (úsek od samoobsluhy na Humpolce po křižovatku s ul. Dobrovského), Cáhlovská, Červený Mlýn, Dvořákova, Havlíčkova, Hornická (úsek od křižovatky s ul. Na Rybníčku po křižovatku s ul. Dobrovského), Hřbitovní, Husova, Hybešova, Chodníček, Karasova, Kvapilova, Máchova, Majorova, Na Hrádku, Na Mlékárně, Na Rybníčku, Riegrova (od nemocnice po křižovatku ulic Na Hrádku a Drbalova), Smetanova, Smíškova, Sv. Čecha, U Humpolky, U Střelnice, U Svratky, Vrchlického, Wágnerova, Za Krétou, Za Mlýnem
 • část D: Cihlářská, Brněnská (od křižovatky s Dobrovského směr Trnec), Dobrovského, Erbenova, Halasova, Hanákova, Hornická (od křižovatky s Dobrovského po Mánesovu), Horova, Hradčanská, Jamborova, Mahenova, Mánesova, Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova, Purkyňova, Revoluční, Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily

   

Rozdělení působnosti referentů (mapa rozdělení):

 • Petra Cíková - Borovník, Drahonín, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves + Prosatín, Kuřimské Jestřabí + Blahoňov, Lubné, Níhov, Rojetín, Řikonín + Kutiny, Svatoslav, Tišnov (část D)
 • Ing. Dana Kratochvílová - Borač + Podolí,  Černvír, Doubravník + Křižovice, Lomnička, Nedvědice + Pernštejn, Předklášteří, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov (část A)
 • Ivana Havlišová - Březina, Heroltice, Hradčany, Malhostovice + Nuzířov, Sentice, Železné, Tišnov (část C + Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)
 • Ing. Michal Lukášek - Dolní Loučky + Střemchoví,  Horní Loučky,  Kaly + Zahrada, Olší + Rakové + Klokočí +Litava, Pernštejnské Jestřabí + Maňová + Husle + Jilmoví, Skryje + Boudy, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka, Žďárec + Víckov + Ostrov, Tišnov (část B)
 • Ing. Monika Svobodová - Drásov, Skalička, Všechovice
 • Petra Muselíková Vladíková - Deblín, Nelepeč + Žernůvka, Úsuší + Čížky, Vohančice
 • stavební úřad Lomnice: Ing Ludmila Klepárníková (tel.: 549 450 169) - Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín, Zhoř
 • stavební úřad Veverská Bítýška: Ing. arch. Klára Miková, Ing. Petr Kozelek (tel. 549 420 759) - Braníškov, Lažánky, Maršov
Soubory: 
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 1.3.2019