Omezení provozu v křižovatce Dvořákova - U Humpolky - Brněnská

Upozorňujeme občany a zvláště řidiče, že během celého března bude částečně omezen provoz v křižovatce ulic Dvořákova x Brněnská x U Humpolky. Důvodem je plánované budování oblouků křižovatky, které bude ale postupné a po domluvě s dodavatelem proběhne za běžného dopravního provozu. Prosíme proto, abyste touto lokalitou projížděli se zvýšenou pozorností a opatrností. Omezení bude zahájeno v pátek 1. března a potrvá celý měsíc.

Od 1.dubna do konce května 2019 pak dojde v této křižovatce k výraznějšímu omezení, a to kvůli plošné stavební finalizaci a pokládce povrchů. Provoz bude řízen semafory a v nejnutnějších případech bude křižovatka uzavřena zcela – především v době pokládky povrchů. S dodavatelem stavby jednáme o tom, aby omezení provozu zasáhlo řidiče a dopravu v Tišnově co nejméně. O situaci a přesných termínech Vás budeme průběžně informovat během března.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. 

Datum vytvoření: 26.2.2019 / Datum změny: 26.2.2019