Opětovné upozornění pro občany města Tišnova

Vážené spoluobčanky a spoluobčané, dovolte mi reagovat na inzerci v Tišnovských novinách v dvojčísle 7 a 8/2017, které jste obdrželi na konci měsíce června. Jedná se o inzerci na straně 52, zaměřenou na úsporu energií, která se jeví jako projekt města či projekt s podporou města.  Koordinátoři Ing. Ivo Veselý a Milan Barvíř v rámci projektu OBEC OBČANŮM za podpory společnosti Terra Group Vás oslovují s výzvou o zapojení se do daného projektu, na základě kterého máte uspořit své finanční prostředky.

Město Tišnov není v tomto projektu nikterak zapojeno, není partnerem ani prostředníkem. Jedná se pouze o soukromou podnikatelskou iniciativu.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

místostarosta města

 

Datum vytvoření: 22.8.2017 / Datum změny: 22.8.2017