Otázky a odpovědi

Svoz odpadu z ul. Riegrova

Jméno a příjmení: 
Petr Zavřel
Dobrý den, proč se dnes neodvážel odpad z ulice Riegrova? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Zavřeli,

podle našeho zjištění byl odpad z ulice Riegrova včera odvezen podle plánu, jen možná oproti zvyklostem až v pozdějších hodinách. Svozová firma má na plánovaný výkon vyhrazený celý den.

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
15.1.2019

Plesy 2019

Jméno a příjmení: 
Michalea Rakušanová
Dobrý den, zajímalo by mě kde mohu dohledat jaký a kdy je ples v Tišnově?
Odpověď: 

Dobrý den, aktuálně není bohužel možné na internetu vidět souhrnně všechny tišnovské plesy. V budoucnu bychom však rádi na novém webu města zřídili kalendář akcí, kde také tyto plesy s předstihem a přehledně uvidíte. Je mi jasné, že taková odpověď Vám ale nyní moc nepomůže. Zjistil jsem proto termíny letošních plesů od správy sokolovny a zde je uvádím: 2. února  se koná ples Tišnov plesá (19 - 03 hod.), 23. února  - Ples města Tišnova (20 - 02 hod.) a 1. března proběhne Zemědělský ples (20 – 02 hod). Další informace k těmto akcím asi dohledáte na plakátovacích plochách a sociálních sítích, např. na facebookovém profilu MěKS (v př. Plesu města Tišnova).

Hezký den.

Jiří Dvořák / Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
15.1.2019

Kluziště

Jméno a příjmení: 
Jan Rada
Dobrý den. Tak v prvé řadě. Proč nebylo odpovězeno na mou otázku, která byla položena již dávno? Co tady tak čtu a bavím se s lidma, tak už nebylo zodpovězeno na více otázek. Takže vlastně odpovídáte jen na co chcete. Tím městu rozhodně neděláte pěkné jméno a stojí to rozhodně za zamyšlení, nemyslíte? A teď položím znovu svůj dotaz: Jak je možné, že člověk přijde na kluziště a zjistí, že se nejede vůbec podle úseků, které jsou psané na internetu? Měl být úsek bruslení pro nejmenší a nebyli jsme s dítětem puštěni na led v obuvi! A další úsek byl také jinak! Jde o 29.prosince! Mělo se jet podle prázdnin a najednou mi pracovníci na kluzišti říkali, že se jede podle soboty! Co to je za hovadinu a kdo to přikázal? A proč to případně nebylo nikde psané? To si vážně každý dělá co chce a o občany tu už vůbec nejde? Doufám, že nyní mi bude již odpovězeno.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Rado,

děkujeme za Váš ohlas a upozornění.

Mohu Vás ujistit, že se snažíme odpovídat na každý podnětný dotaz od občanů - minimálně tak, že odpověď zašleme tazateli na emailovou adresu, kterou uvedl jako svůj kontakt ve formuláři dotazu. Pokud však vyplní adresu špatně nebo e-mail neexistuje, takovou odpověď nelze doručit. Toto se stalo i ve Vašem případě, odpovídal jsem Vám 4. ledna na Vámi uvedený email, zpráva se však vrátila s tím, že adresa neexistuje. 

Vámi popsanou situaci jsme prověřili a níže je odpověď kolegy, který má kluziště na starosti.

 

Jiří Dvořák / Odbor kancelář starosty a vnejších vztahů

 

Dobrý den,

29.12.2018 jsme mylně uvedli, že se jedná o prázdniny, proto se jelo podle soboty. Informaci jsme zapomněli zveřejnit na webových stránkách, je to naše chyba a moc se omlouváme. Nejednalo se tedy o bruslení pro děti, ale o veřejné bruslení, a z bezpečnostního důvodu jste proto nemohl být puštěn jako doprovod na led, který je povolen pouze při bruslení pro nejmenší. Ještě jednou se moc omlouváme a děkujeme za pochopení.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
14.1.2019

Omezení provozní doby restaurací v centru

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Proč ve vyhlášce 4/2018 - Omezení provozní doby restaurací v centru chybí přední čast ulice Jungmanova, když je to oblast s nejvyšší koncentrací restaurací a problematických jevů s rušením nočního klidu v Tišnově. Je to hloupost, úmysl .... ? Děkuji za vysvětlení
Odpověď: 

Dobrý den, pane Pálko,

Komise bezpečnosti, poradní orgán Rady města, k uvedené vyhlášce navrhla celoplošnou působnost s částečnou výjimkou pro pátky a soboty. Rada města se rozhodla tuto vyhlášku aplikovat pouze na lokality s koncentrací non-stop provozů, kde docházelo nejčastěji k rušení nočního klidu a jiným protiprávním jednáním. V současné době společně s městskou policií vyhodnocujeme přínos vyhlášky s tím, že budeme Radě města navrhovat její rozšíření o lokality, kde prokazatelně dochází k rušení nočního klidu v souvislosti s provozem restauračních zařízení.

Štěpán Pilný, předseda Komise pro dopravu a bezpečnost

Datum odpovědi: 
11.1.2019

Kácení stromů u nového hřbitova ?

Jméno a příjmení: 
Jindřiška Palasová
Dobrý den na parcele 1089/2 před novým hřbitovem jsou označené zdravé stromy důvod jejich označení (před kácením) děkuji za odpovědi
Odpověď: 

Dobrý den, paní Palasová, patrně máte na mysli parcelu 1089/3 a parcely sousední u parkoviště před novým hřbitovem, kde jsou tečky na stromech. Jakékoliv kácení zde v žádném případě plánované není, jedná se čistě o vandalství.

Pěkný den.

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.1.2019

Zimní údržba v ulici Marie Pavlíkové - druhé pořadí důležitosti ?

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
Již jednou jsem vkládala otázku týkající se problému zimní údržby v ulici Marie Pavlíkové. Otázka nebyla zveřejněna. V té době (druhá polovina prosince 2018) nebyl ani stanoven plán zimní údržby pro aktuální období. Nyní už zveřejněn je, ale problém se zimní údržbou trvá. V naší ulici se odklízení sněhu nikdo nevěnuje. V lednu 2018 si na problém odklízení sněhu stěžoval spoluobčan. Dotaz byl zodpovězen citací z Plánu zimní údržby a stěžováním si...že v případě výskytu sněhu nebo ledu na komunikacích není možné být vždy a všude a už vůbec ne tak, aby to nikde tzv. neklouzalo. Přesto jsou v těchto dnech všichni naši pracovníci v terénu a podílejí se na zmírňování závad na chodnících a místních komunikacích...Z uvedeného vyplývá, že občané Tišnova nemají záruku, že pracovníci zabývající zimní údržbou problémy se sněhem zvládají řešit. Doufám, že tentokrát otázku zveřejníte a odpovíte na ni. Děkuji. Váňová
Odpověď: 

Vážená paní Váňová,

plán zimní údržby na období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 byl schválen Radou města dne 24. 9. 2018 usnesením č. RM/19/27/2018. Zásahy zimní údržby probíhají v souladu s tímto Plánem zimní údržby a ve stanovených lhůtách. Poslední zásahy zimní údržby proběhly 5. a 8. 1. 2019. Například v sobotu 5. 1. proběhl zásah od 4 h do 11 h (7 hodin) a byl ošetřen celý Tišnov včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov. Dle Plánu zimní údržby činí lhůta pro zajištění kompletní zimní údržby včetně chodníků až 12 h.

Ulice Marie Pavlíkové je obytnou zónou se smíšeným pohybem chodců a vozidel. Slabá vrstva ujetého sněhu se zpravidla ošetřuje inertním posypem, aby byla zajištěna schůdnost a sjízdnost vozovky. Při příštím zásahu zimní údržby se na ulici soustředíme, zda je sjízdnost a schůdnost dostatečně zajištěna. V případě dalších konkrétních podnětů můžete kontaktovat přímo paní Renatu Korčekovou (tel. 549 439 829), která má zimní údržbu místních komunikací města ve své kompetenci.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
8.1.2019

Ponížení stavu městské policie

Jméno a příjmení: 
Petr Slavíček
Dobrý den, 1.1. jsem zaslal dotaz ohledně snížení stavu městské policie. Do dnešního dne mi nepřišla ani nebyla zveřejněna žádná odpověď. Nevím, zda se ztratila, jakožto u více dotazů, ale domnívám se, že se jedná o pouhé nedorozumění. Vím, že dotaz není populární, ale prý aktivně komunikujeme s občany. Nyní k dotazu pro vedení mesta. Jak je možné, že na Silvestra, nejproblematictejsi den v roce nezajistovala městská policie službu? V jiných městech služby výrazně posilovaly, ale Tišnov je zřejmě výjimka. Vidět je není, běžně se parkuje na zelených plochách nebo zakazech, no hrůza, když je vidíte, vedou zdlouhavé rozhovory s pozitivními gestikulacemi. Neuvažuje vedení města o jejich snížení? Asi by bylo vhodnější je zrušit, ale to je asi mimo volební program. Můžete mi taky vyčíslit kolik nás stala tato policie v roce 2018 - mzdy a ostatní slozky? A kolik přinesla do rozpočtu města? Snad se i tento dotaz omylem neztratí. Dekuji Petr
Odpověď: 

Dobrý den, pane Slavíčku, vedení města neuvažuje o snížení personálního stavu městské policie. Na základě vzájemné dohody mezi Policií ČR, vedením města a Městskou policií Tišnov, v rámci koordinace a efektivního využití sil, nezajišťovala Městská policie Tišnov dne 31.12.2018 noční službu, avšak zajišťovala dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v čase konání ohňostroje dne 1.1.2019. Na základě uvedené dohody byla v noci z 31.12.2018 na 1.1.2019 posílena služba Policie ČR a rovněž občané byli informováni na oficiálních stránkách města. Pokud nejste spokojen z prací městské policie, můžete podat oficiální stížnost s konkrétními údaji o pochybeních. V případě zjištění protiprávního jednání můžete kdykoli kontaktovat městskou policii na tel č. 603 577 252 nebo e-mail: policie@tisnov.cz, popř. Policii ČR na lince 158. Policie, ať městská nebo republiková, je povinna každé oznámení prověřit a učinit odpovídající kroky.

Vzhledem k obsáhlosti odpovědí na další část Vašeho dotazu, naleznete odpovědi jako veřejné informace na internetových stránkách pod doménou Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov a rozpočet Města Tišnov na rok 2018. Pokud však vyčkáte do měsíce února 2019, budete mít veškeré informace aktuální za následné období.

Děkuji za dotaz a spolupráci.

Štěpán Pilný, zastupitel pověřený řízením Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
8.1.2019

Novoroční ohňostroj

Jméno a příjmení: 
Martin Smutna
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda město neuvažuje o opětovném posunutí Novoročního ohňostroje na noční hodiny 1.1. 0:30, jak bylo zvykem? Již druhým rokem je ohňostroj posunut na následující den odpoledne. Bohužel ztratil veškeré své kouzlo, lidí také ubývá, ... Ať se bavím ve svém okolí s kýmkoliv, tak tuto změnu nepřivítal, ba naopak. Děkuji, Smutna
Odpověď: 

Dobrý den,

na přesunutí novoročního ohňostroje se dohodl ředitel MěKS se starostou města a vedoucím odboru kanceláře starosty. Argumenty pro změnu času konání (přesun z 1/1 00:30 h na 1/1 17:00) byly dva:

  • především otázka bezpečnosti: během půlnočních ohňostrojů docházelo k incidentům, které ohrožovaly bezpečnost a zdraví účastníků i organizátorů akce (odpalování světlic do davu, házení dělobuchů od místa odpaliště ohňostroje, neoprávněný vstup podnapilých osob do místa odpalu, atd.). Bylo téměř nemožné zajistit bezpečnost účastníků akce. Vzhledem k tomu, že k těmto incidentům již nedochází, tak věřím, že změna času akce byla prospěšná. 
  • dále bylo naší snahou vyjít vstříc požadavkům občanů, kteří chtěli navštívit ohňostroj s ratolestmi. 

Námitka, že ubývá diváků na náměstí, je lichá. Náměstí je v 17:00 zaplněné stejně, jako tomu bylo v časech popůlnočních. Lidé mají možnost vyjít po půlnoci do ulic pozdravit své přátele i tak. Akce změnou času sice pozbyla jisté živelnosti související s konzumací alkoholických nápojů, ovšem nikoliv kouzlo okamžiku spjaté s radostnou oslavou nového roku. Co do technických parametrů ohňostroje, ty zůstávají již 5 let stejné. 

S pozdravem

Jan Brdíčko, ředitel MěKS Tišnov

Datum odpovědi: 
7.1.2019

Koncepce cestovního ruchu

Jméno a příjmení: 
Miloš Buček
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, kde bych se mohl seznámit s novou koncepcí cestovního ruchu, kterou po veřejném projednávání měla městu v září minulého roku předat odborná firma. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době probíhá připomínkové řízení dokumentů (koncepce rozvoje kultury a koncepce rozvoje cestovního ruchu) ze strany dotčené Komise pro kulturu a cestovní ruch, dále budou koncepce předmětem jednání strategického výboru, následně budou zmíněné strategické dokumenty předloženy zastupitelstvu města Tišnova ke schválení. Předpokládám, že koncepce bude možné nalézt na webových stránkách města a kulturního střediska v druhé půli února 2019. 

S pozdravem Jan Brdíčko, ředitel MěKS Tišnov

Datum odpovědi: 
5.1.2019

Svoz pytlů s plasty

Jméno a příjmení: 
Zdenek Odehnal
Dobrý den, kdy bude probíhat svoz plastů v lednu 2019, na stránkách města jsem tuto informaci nenašel. Děkuji s pozdravem Odehnal
Odpověď: 

Dobrý den, pane Odehnale,

pytlový sběr plastů bude v roce 2019 prováděn 1x za 4 týdny, vždy v úterý, v termínech: 29. 1., 26. 2., 26. 3, 23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12. a 31. 12. 2019. Tuto informaci včetně dalších potřebných ke svozu odpadu v letošním roce najdete také na webu města, a to zde: http://www.tisnov.cz/urad/informace/komunalni-sluzby/odpady 

Hezký den přeje

Jiří Dvořák / Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
3.1.2019

Stránky