Otázky a odpovědi

Veřejné osvětlní na ulici Brněnská, Jamborova

Jméno a příjmení: 
Renta Pilna
Dobrý den, již několikátý den nesvítí ani jedno veřejné osvětlení na ulici Brněnská, na ulici Jamborova. Je to dost nebezpečné ve večerních hodinách se pohybovat po neupraveném, rekonstruovaném chodníku na celé ul. Brněnská je nebezpečné a nepříjemné. Již jsem si vymkla kotník na nerovném chodníku. Kdo mi nahradí bolestné... :-( Na celé ulici Jamborova 924..... nesvítí ani jedno světlo. Žádám o co nejdříve opravu osvětlení. Děkuji Pilná
Odpověď: 

Dobrý den paní Pilná,

nefunkčnost osvětlení byla způsobena závadou na stávajícím vedení na ulici Brněnská. Tato byla opravena dne 17.9.2018. Je třeba uvést, že ulice Brněnská prochází celkovou rekonstrukcí a proto nelze vyloučit, že dočasné výpadky veřejného osvětlení se mohou po dobu rekonstrukce opakovat. 

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
18.9.2018

Sběrný dvůr ul.Wagnerova otvírací doba?

Jméno a příjmení: 
Tomáš Klíma
Dobrý den, zajímala by mě otvírací doba sběrného dvora kam bych potřeboval odvézt televizní obrazovku/sklo/ a jiný nebezpečný odpad např. olej motorový či fritovací,protože bydlím v obci Hradčany kde tento odpad nelze kam odvézt je domluveno smlouvou o odpadech,že občané této obce mohou odpad odvážet do Tišnova na ul. Wagnerovou 1543 a není jak zjistit tel. číslo tak vás žádám o podrobnější info a otvírací době vašeho sběrného dvora a firmy KTS Ekologie s.r.o. děkuji p.Klíma T.
Odpověď: 

Všechny informace jsou k dohledání na webu města. http://www.tisnov.cz/sberny-dvur-mesta-tisnov

 

Datum odpovědi: 
17.9.2018

Komunální volby - cizinci s trvalým pobytem

Jméno a příjmení: 
Petr
Dobrý den, rád bych se zúčastnil komunálních voleb. Mám trvalý pobyt, ale zatím ne české občanství. Nalezl jsem, že je nutné podat: žádost o zapsání do seznamu voličů. Je možné někde najít bližší informace? Formulář, případně komu, kde a do kdy odevzdat? Případně, zda-li stačí elektronicky? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je voličem i občan jiného členského státu Evropské unie pokud je zapsán na základě své dřívější žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud není volič v dodatku stálého seznamu voličů zatím zapsán, má možnost požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Žádost lze podat osobně nebo písemně a musí z ní být patrno, že se volič domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů.

V případě osobní žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní průkaz, identifikační průkaz domovského státu, doklad o pobytu na území ČR- průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území ČR) a o žádosti bude učiněn obecním úřadem záznam.

Voliči cizinci s trvalým pobytem nebo registrovaným přechodným pobytem v Tišnově, kteří dosud nejsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů mohou o zápis požádat:

Písemně: Městský úřad Tišnov Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel nám. Míru 346 666 19 Tišnov Vzor písemné žádosti: http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam

Osobně: Městský úřad Tišnov Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel Mgr. Jitka Hamerníková, přízemí budovy, kancelář č. 117 nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Písemná žádost i osobní podání žádosti musí proběhnout do středy 03.10.2018 do 16.00 hod.

S pozdravem

Ing. Dagmar Dvořáková

vedoucí, Odbor správních a vnitřních věcí
 

Datum odpovědi: 
18.9.2018

Nádraží - WC

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
Dobrý den, není možné aby mimo otevírací dobu bufetu byl klíč od wc k dispozici třeba na pokladně? Na veřejné wc je to od nádraží poměrně daleko. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

tato budova je ve vlastnictví Správy železničních a dopravních cest. Je pouze na jejich zvážení, jaký režim provozu WC ve svém objektu zvolí. Při nejbližší příležitosti je můžeme požádat, aby zvážili rozšíření provozu WC, je to však pouze na jejich rozhodnutí.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
12.9.2018

Pálení ohně

Jméno a příjmení: 
-------------
Dobrý den, mohu se zeptat jak je to v Tišnově s pálením listí a jiného odpadu ze zahrady u hřbitova? Na koho se obrátit když dým obtěžuje?? děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
pálení na otevřených ohništích v zahradách není v Tišnově omezeno obecně závaznou vyhláškou. V otevřeném ohništi lze dle příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než uvedené.

Zákon o odpadech stanoví, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Fyzické osoby nepodnikající jsou povinny odkládat komunální odpad na místa k tomu určená, a to dle obecně závazné vyhlášky. Občané Tišnova mají možnost bioodpad ze zahrad předávat na sběrném dvoře, využít nádob na bioodpad nebo především a ideálně kompostovat na vlastních zahradách. Ti, kteří ještě nevyužili možnosti získat kompostér zdarma z dotačních prostředků na podporu předcházení vzniku odpadu, si mohou kompostér vyzvednout na sběrném dvoře.

V první fázi, v rámci snahy o trvale dobré sousedské vztahy, lze především doporučit pokusit se o domluvu, která bývá ve většině případů nejúčinnějším řešením vzniklé situace. V případě, že se nedohodnete, lze vyvolat občanskoprávní spor.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
18.9.2018

Rekonstrukce ulice Riegrova

Jméno a příjmení: 
Ludvík Moravec
Dobrý den, v současné době je v rekonstrukci ulice Riegrova. Ptám se, kam byly přesazeny vzrostlé stromy, které tuto ulici lemovaly?
Odpověď: 

Dobrý den,

jelikož plánovaná pokládka rozvodu plynu zahrnovala výkopové práce v místech současného chodníku a zatravněného pásu, bylo nezbytné provést i zásah do vegetace na ulici Riegrova v úseku mezi sokolovnou a křižovatkou Riegrova x Černohorská. Stromy, které tvořily nedílnou součást vzhledu této ulice byly v souladu s platným povolením v druhé polovině března 2018 odstraněny. Nová výsadba stromů bude realizována jako součást III. fáze rekonstrukce – vybudování nového povrchu komunikací. Předpoklad je v roce 2020. Počet nově vysázených stromů bude převyšovat počet odstraněných.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
11.9.2018

Křižovatka u Humpolky

Jméno a příjmení: 
Jitka Novotná
Dobrý den, nebylo by možné zajistit policejní dohled nad situací na křižovatce u Humpolky? Alespoň dočasně, než i méně vnímaví řidiči pochopí změnu dopravního značení. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den paní Novotná.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jaké problémy se ve zmíněné křižovatce projevují, protože my se v křižovatce preventivně několikrát denně vyskytujeme, a ještě jsme vážnější problém nezaznamenali. Dopravní značení v místě je z našeho pohledu dostatečné a lehce pochopitelné, protože nyní se jedná o jednoduchou čtyřramennou křižovatku, po které bylo dlouhodobě voláno. Současně jsme dali podnět na odstranění keřů ve výhledu od centra města do ul. Dvořákova, aby vyjíždění z této části ul. Brněnská bylo komfortnější a bezpečnější. V nepravidelných kontrolách budeme i nadále pokračovat, dokud si řidiči nezvyknou na tuto změnu v dopravě.

S pozdravem

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP

Datum odpovědi: 
11.9.2018

Platba za vyneti z pudniho fondu

Jméno a příjmení: 
Jaroslav Štěrba
Dobrý den, chci se zeptat kde a jakým způsobem mám uhradit vynětí z půdního fondu. Stavební společnost mi vše zařídila, a na meě zbývá jen zaplatit vypočítanou částku. To bohužel nevim kam jít zaplatit. Můžete mi prosím poradit? Jedná se o pozemek v Železném - záhomí. Děkuji mnohokrát za pomoc
Odpověď: 

Dobrý den, problematiku má na starosti Odbor životního prostředí, Ing. Milena Valentová, tel. 549 439 834, milena.valentova zavináč tisnov.cz.

Datum odpovědi: 
5.9.2018

Videa ze zastupitelstva

Jméno a příjmení: 
Petr Bednář
Proč videa ze schůze zastupitelstva na youtube z června a července nemají pod sebou program tak jak např. video z dubna? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

je to jednoduché, není v tom žádný záměr, pracovník, který toto předtím dělal na to neměl v době zveřejnění potřebný čas, upřednostnili jsme zveřejnění bez popisu namísto čekání. Poté již byly dány priority jiným úkolům a na popis se zapomnělo. Popis videa bude dodatečně proveden.

Děkuji za pochopení

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
4.9.2018

Rozvody tepla

Jméno a příjmení: 
Pokorna Vera
Dobrý den, za kolik prodalo Město Tišnov rozvody tepla ? Bylo na tento prodej výběrové řízení? Pokorná
Odpověď: 

Dobrý den,

všechny odpovědi najdete zde: http://www.tisnov.cz/czt-v-tisnove-2018

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV


Rada na zasedání 30. 5. 2018 schválila adresný záměr prodeje teplovodů firmě Teplo T. Kupní smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 18. 6. 2018. Cena teplovodů: 2.932.435,- Kč s DPH.

Martin Sebera, místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
4.9.2018

Stránky