Otázky a odpovědi

Zákaz vjezdu na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Odehnal
Dobrý den chci se zeptat proč, a jak dlouho bude ještě zakázány vjezd na ulici Dlouhou od ulice Černohorská. Stejně tam všichni jezdí ulice je dokončená, tak v čem je problém. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Přepisujeme odpověď ze 17.1.2017. Problematika již byla opakováně vysvětlována a z našeho pohledu nemůžeme věc nijak ovlivnit.

__________________________________

Dobrý den,

chápeme emoce osob bydlících v lokalitě Hony za Kukýrnou, stejně jako potřebu obyvatel zlepšit dopravní dostupnost lokality. Přesto je třeba zopakovat, že stavba konce komunikace ulice Dlouhá před napojením na ulici Černohorská je až do provedení kolaudace stavby a vydání kolaudačního souhlasu "stavbou soukromého investora". Po vydání kolaudačního souhlasu se teprve bude jednat o pozemní komunikaci na které může být zahájen provoz, který se bude řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Další postup závisí výhradně na investorovi stavby.

Luboš Dvořáček
referent, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum odpovědi: 
24.3.2017

Odtah vozidla

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den na Humpolce už jak dlouho stojí auto které zabírá park.místo a je vidět že je demolováno bude se stím něco dělat.A proč když je do předu dána značka že se bude čistit silnice a auta tam přesto stojí proč město nekoná z odtahem.Proč město nevyčlení místo k odtahu at se lidé poučí že mají dodržovat značení.
Odpověď: 

Dobrý den. O vozidle Vámi uvedeném samozřejmě víme a celá věc týkající se tohoto vraku byla městskou policií předána věcně příslušnému orgánu, tj. Odbor dopravy MěÚ Tišnov. Co se týká odtahu vozidla, bohužel Město Tišnov samo nedisponuje odtahovou službou a hledá odpovídající firmu s odpovídajícím vozidlem a prostorami, kde by byl zajištěn 24 hodinový výdej odstavených vozidel. Pevně věřím, že se podaří takového provozovatele nalézt a tím vyřešit spoustu problémů nejen s odstavenými vraky, ale potažmo s vozidly tvořícími překážku silničního provozu. Děkuji, že Vám není lhostejný vzhled města.

J. Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi: 
24.3.2017

Vrak VW Polo u Humpolky

Jméno a příjmení: 
Jan Hala
Dobrý den, Na parkovacím zálivu u Humpolky již od podzimu stojí automobil VW Polo. Byla na něm výzva MěÚ od odstranění. Nyní je z automobilu vrak, má ukopaná zrcátka, prázdné pneu. Dne 14.3 bylo na tomto místě zákaz zastavení z důvodu blokového čištění. Pro tento vrak tento zákaz asi neplatil. Je tak veliký problém tento vrak odstranit? Děkuji Jan Hala
Odpověď: 

Dobrý den. O vozidle Vámi uvedeném samozřejmě víme a celá věc týkající se tohoto vraku byla městskou policií předána věcně příslušnému orgánu, tj. Odbor dopravy MěÚ Tišnov. Co se týká odtahu vozidla, bohužel Město Tišnov samo nedisponuje odtahovou službou a hledá odpovídající firmu s odpovídajícím vozidlem a prostorami, kde by byl zajištěn 24 hodinový výdej odstavených vozidel. Pevně věřím, že se podaří takového provozovatele nalézt a tím vyřešit spoustu problémů nejen s odstavenými vraky, ale potažmo s vozidly tvořícími překážku silničního provozu. Děkuji, že Vám není lhostejný vzhled města.

J. Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

 

Datum odpovědi: 
24.3.2017

Park pod kostelem

Jméno a příjmení: 
Anna Kloudová
Dobrý den, chci se zeptat,zda v realizaci parku pod kostelem bylo pamatováno na pohyb vozíčkářů.Na zveřejněné dokumentaci jsou jen schody a zase schody.Děkuji za odp. A.Kloudová
Odpověď: 

Dobrý den,

převážná část parku se nachází v silně členitém a svažitém terénu, není proto možné všude dodržet podélné spády chodníků pro bezbariérový přístup.

Po trase obnovovaného páteřního chodníku podél starého hřbitova má možnost imobilní osoba bez cizí pomoci sjet směrem dolů od ulice Bezručovy do prostoru ulice Brněnské. Uprostřed trasy je možné se napojit na novou trasu chodníku, kde lze sjet do prostoru přírodního amfiteátru a dále do prostoru stávajícího parkoviště. Opačným směrem jsou však popsané trasy chodníků pro imobilní osoby nezvládnutelné pro velký podélný spád chodníků.
Prostor technického zázemí je přístupný pro imobilní občany z prostoru ulice Bezručovy, kde je možné zaparkovat (parkoviště u farního kostela), zde bude umístěno i WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Také prostor dětského hřiště pod terasou technického zázemí je bezbariérově zpřístupněn chodníkem.

Ing. Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Datum odpovědi: 
20.3.2017

Černohorská ulice

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Jezdím po ulici Černohorská je tam 30 ale spíš by tam měla být 10 že je to hrůza ještě že máte hodně značek nerovnost vozovky v Tišnově se budou hodit je to hrůza jezdit po Tišnově.
Odpověď: 

Dobrý den,

nevím jakých "hodně značek" máte na mysli, ale jak jsme veřejnost již opakovaně informovali, tak ulice Černohorská je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a nikoliv města Tišnova. S jejím stavem jsme dlouhodobě nespokojeni a dočasné opravy (na kterých se město Tišnov v loňském roce spolupodílelo) situaci nijak zásadně neřeší. Na základě zpracovávané dokumentace a předběžných dohod se SÚS JmK by měla být její kompletní rekonstrukce provedena po ukončení opravy ulice Brněnské, tj. někdy v roce 2019. Zároveň by se měla opravovat i ulice Riegrova. Nezbývá nám než věřit, že zastupitelstvo JmK má stejný zájem o opravu tišnovských/krajských vozovek, tak jako my. Každopádně vidina opravy nebyla v posledních letech nikdy lepší než je tomu v současnosti.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
10.3.2017

bonita orné půdy

Jméno a příjmení: 
Božena Zavřelová
Dobrý den ,potřebovala bych zjistit bonitu orné půdy v katastru Maršov Brno- venkov. Také bych se chtěla dozvědět,kam se obrátit v případě dalšího zjišťování bonity pozemků. Děkuji Zavřelová
Odpověď: 

Dobrý den,

bonita půd je zakreslena v Mapách bonitovaných půdně –ekologických jednotek- BPEJ, k nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadu, pobočka  Brno –venkov, Kotlářská 53, 602 00 Brno.
Bonitu půd  lze  zjistit  v grafické části  platného  územního  plánu obce, na obci  Maršov, na  Městském úřadu Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov. 
Pro konkrétní pozemek je bonita uvedena ve výpisu z katastru nemovitostí,  nahlizenidokn.cuzk.cz, výpis vydává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj – KP Brno-venkov, Úzká 6, 656 77 Brno-střed.

M.Valentová  referent odboru ŽP

Datum odpovědi: 
9.3.2017

Značení parkovacích pruhů/míst/

Jméno a příjmení: 
Libuše Michnová
DOBRÝ DEN,CHCI SE ZEPTAT,ZDA NENÍ MOŽNÉ PROVÉST OBNOVU PARKOVACÍHO ZNAČENÍ NA ULICI KRÁLOVÉ U PENZIONU POTAŽMO NA CELÉ ULICI. DĚKUJI. Michnová
Odpověď: 

Dobrý den,
Pravidelnou obnovu vodorovného dopravního značení plánujeme provést v měsíci květnu a červnu, kdy jsou již vhodné klimatické podmínky pro provádění. Vámi zmiňovaná ulice je zahrnuta v plánu obnovy vodorovného dopravního značení. 

S pozdravem

Ing. Jiří Kubíček, referent, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.3.2017

Kdy už budou představitelé města dělat pro město?

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Permedla
Dobrý den. Toto město je v nejhorším stavu co si pamatuji a to je už dost dlouho. Ve městě je čím dál větší nepořádek.Doprava svedená středem města na Rigrovu a potom veškerá na ulici Dvořákovu.Není mi jasné, proč tu musí jezdit kamiony se štěrkem.Nemají náklad zakrytý plachtou.Víří se od nich prach.Těchto tu projede třeba 65 i s plně naloženým vlekem tam a potom zpět denně.K tomu další kamiony a osobní přeprava,která není malá a stále se zvětšuje.Co na to životní prostředí?Zplodiny z této přepravy vykonávají na zdraví občanů taky své.Máte vůbec zájem o občany tohoto města?Mám takový dojem,že se staráte akorát o ty vaše takzvané ,,obytné zony" a na ostatních vám nezáleží.Sleduji to už delší dobu.Každý z představitelů se snaží na něčem zviditelnit.Na připomínky neodpovídá,natož aby je řešil. Kritika vám nevoní, o tom jsem se už přesvědčil. Běžte se podívat,pokud ještě máte zájem ke škole na Smíškově ulici. Takový hrozný nepořádek tu nepamatuji.Jak v jeho okolí,tak na příjezdových cestách. Parkování až u tělocvičny,na chodnících a travnatých plochách.Katastrofa! To je výchova mládeže!! Škola ani městský úřad nemá zájem někoho vychovávat k pořádku.Bodejť,když rozježděná plocha je z větší části od učitelů.To je jenom část připomínek k tomuto městu.Pokud to město ještě vůbec je.Nic tu není všechno se zlikvidovalo-práce,nemocnice atd.Na bezpečnost občanů taky nedbáte! Začnu si to archyvovat i fotky z tohoto města.Jsu z opačné strany než jak se vi vychvalujete.
Odpověď: 

Vážený pane Permedlo,

děkuji za Váš e-mail. Vězte, že si vážím Vašeho názoru, i když je kritický.

Souhlasím s Vámi, že situace u ZŠ Smíškova je neutěšená. Pokud nás „sledujete už delší dobu“, pak jistě víte, že právě proto máme připravený projekt rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova. Letos na podzim tak dojde k významnému zlepšení dnes neutěšené situace. Věřím, že poté se již u tělocvičny, na chodnících a travnatých plochách parkovat nebude. A počítáme s tím, že ze začátku na to budeme muset dohlédnout.

Souhlasím s Vámi, že frekvence dopravy na ul. Dvořákova je vysoká. Proto jsem inicioval zvýraznění obou přechodů pro chodce na ul. Dvořákova. Nákladní auta zde jezdí proto, že se jedná o krajskou komunikaci a jednoduše nemají jinou možnost. Bydlím poblíž této ulice a téměř denně tudy chodím, stejně jako mé děti. Byl bych rád, kdyby ul. Dvořákova byla klidnější a bezpečnější, ale upřímně – nevím, zda je to reálné. Budu rád, pokud nám poradíte, jak situaci řešit. Rád k případnému řešení, bude-li reálné, osobně přispěji.

Je mi líto, ale v dalších věcech s Vámi nemohu souhlasit.

Nesouhlasím s Vámi, že se staráme akorát o ty naše takzvané ,,obytné zóny" a na ostatních nám nezáleží. Nesouhlasím s Vámi, že každý z představitelů se snaží na něčem zviditelnit, na připomínky neodpovídá, natož aby je řešil. Každý den se snažíme naplno  pracovat ve prospěch všech obyvatel města. Realizujeme celou řadu projektů na území celého města, podporujeme spolkový život. Dveře na radnici jsou otevřené pro každého… Zviditelňování je moderní ve „vyšší politice“.

Nesouhlasím s Vámi, že nedbáme na bezpečnost občanů. Pokud jde o veřejný pořádek, letos například navyšujeme počet strážníků Městské policie ze dvou na pět. Pokud jde o dopravní bezpečnost, máme zpracovaný generel dopravy, z něhož vyplynou konkrétní opatření ke zklidnění dopravy.

Pokud byste měl zájem o společnou diskuzi nad uvedenými tématy, budu rád. Schůzku si můžete z pohodlí svého domova jednoduše objednat přes rezervační systém na internetu - http://www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system. Případně mi můžete zavolat na moje tel. č.: 608 271 172.

S pozdravem

Jiří Dospíšil
starosta města

Datum odpovědi: 
9.3.2017

spádovost školek

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdo navrhoval spádovost školek? My bydlime na Marie Pavlíkové a naše spádovost je školka hornicka, což je 2,5 km, a ještě k tomu mam druhou dceru ve školce květnicka, myslela jsem, že to bodové "hodnocení" při přijetí nebude tam markantní. Je možné, že se to za rok změní? Děkuju Veronika
Odpověď: 

Dobrý den,

spádovost MŠ navrhovala pracovní skupina složená ze všech ředitelek MŠ a příslušných pracovníků MěÚ. Spádovost do jisté míry kopíruje i spádovost docházení do ZŠ. Vytvoření spádovosti bylo nutné, abychom vyhověli změnám v legislativě. Chápeme, že zejména pro obyvatele lokality Hony za Kukýrnou může být a bude stanovení spádovosti předmětem diskusí, nicméně je třeba si uvědomit zejména to, že v tomto sídlišti bydlí nějvětší podíl předškolních dětí z celého města a žádná MŠ s požadovanou kapacitou není v bezprostředním dosahu sídliště. Vzdálenost ze středu ulice Marie Pavlíkové je do všech školek obdobná (Sluníčko 1,3 km, Horova 1,8 km, U Humpolky 1,3 km, U Humpolky - pracoviště Květnická 0,7 km - zde je však velmi omezená kapacita míst). Pokud bychom všechny děti daly do spádových obvodů podle docházkové vzdálenosti, potom bychom se dostali do situace, kdy jedna nebo dvě školky budou přeplněné a třetí bude zet prázdnotou. Už tak má MŠ Horova nejmenší spádový obvod ze všech školek. Jsme přesvědčeni, že všechny MŠ ve městě poskytují srovnatelné služby i velmi kvalitní předškolní vzdělávání.

Co se týká bodového ohodnocení, používáme stejný informační systém jako další města, kde probíhá vyplňování i vyhodnocování přihlášek elektronicky. Pro správnou funkčnost systému doporučují jeho autoři zachovat vždy dvojnásobek počtu bodů mezi jednotlivými kritérii. Zde je však třeba uvést, že jak kritéria, tak celý průběh přijímacího řízení navrhují a stanovují ředitelky MŠ, stanovisko zřizovatele je v tomto ohledu pouze okrajové. Nepředpokládáme, že by se systém kritériíí jako takový do budoucna výrazně měnil, struktura zůstane stejná, pravděpodobně bude časem pouze zohledněna povinnost přijmout do MŠ každé tříleté dítě.

Bude-li mít vaše dítě k 1.9. tři roky, potom se na něj spádovost vůbec nevztahuje. Bude-li mít celodenní docházku a sourozence ve stejné školce, potom obdrží minimálně 1240 bodů, což mu téměř jistě zaručuje přijetí tam, kam potřebujete. V případě potřeby se osobně obraťte na kteroukoliv ředitelku MŠ nebo na mě.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
2.3.2017

burza jarniho oblečení

Jméno a příjmení: 
Iveta Kohoutová
dobrý den chtěla bych vás poprosit uvazujete o jarní burze dětského oblečení pokud ano prosim vice info dekuju Kohoutová
Odpověď: 

Dobrý den,

akci pořádá 2x ročně rodinné centrum Studánka, viz. - https://www.studanka-tisnov.cz/podzimni-burza-detskeho-obleceni-10-12-10...

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
28.2.2017

Stránky