Otázky a odpovědi

Obchod

Jméno a příjmení: 
Pijáková Veronika
Dobrý den vznikne někdy nový obchod v Tišnove zatím který jsou tady jsou moc daleko.
Odpověď: 

Dobrý den,

podle našich informací se rozšíření obchodní sítě supermarketů v Tišnově v krátkodobém horizontu nyní nechystá. Základním předpokladem je zájem některého z řetězců a dále dostatečně velké pozemky s adekvátní parkovací kapacitou, to vše za splnění celé řady stavebních a územních podmínek. V případě zájmu jakéhokoliv investora s ním budeme velice rádi o všech možnostech jednat. Přesto nemůže jít jen o dvoustranné jednání, ale musí do něj být zapojeny i další subjekty, neboť město dostatečně velkým pozemkem pro takový druh výstavby aktuálně nedisponuje.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
23.5.2018

Koupaliště

Jméno a příjmení: 
Johana Dusilova
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli bude možné si letos zakoupit permanentku na koupaliště. A také, zda je možné využít slevu na senior pas. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den,

všechny informace najdete již nyní na stránce věnované tišnovskému koupališti: http://www.tisnov.cz/kultura-sport-volny-cas/sport/koupani.

Co se týká permanantek, tyto byly pro nezájem zákazníků v předchozích letech v naší nabídce zrušeny. Oproti tomu lze zakoupit časově omezené vstupné pro krátkodobou návštěvu areálu. Slevu na senior pas neumožňujeme, avšak cenové zvýhodnění pro seniory je v nabídce již základního vstupného. 

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
23.5.2018

Asfalt na ulici Kvapilova

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dobrý den. Kdy bude dokončena ulice Kvapilova asfaltovým povrchem. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

tato investiční akce je naplánována na srpen 2018.

Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Datum odpovědi: 
18.5.2018

Hotel Květnice

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dobrý den. Kdy bude hotel Květnice v provozu ?
Odpověď: 

Vážený pane Pálko,

děkuji za Váš dotaz.

Situací v hotelu Květnice se vedení města intenzívně zabývá již delší dobu. Nesčetná jednání s nájemcem vyústila v loňském roce ve formulaci podmínek případného ukončení nájemní smlouvy a vypsání záměru pronájmu – tedy hledání nového nájemce, který by objektu dal tolik potřebný nový impulz. V říjnu se bohužel nikdo nepřihlásil, proto jsme vypsali záměr znovu začátkem letošního roku. Na tento opakovaný záměr se přihlásil jediný zájemce, přičemž jeho nabídka bude nyní projednána v orgánech města.

Nyní probíhá oprava fasády a věřím, že po nedávném vybudování informačního centra a veřejných toalet v suterénu budovy hotelu se v brzké době podaří najít smysluplné využití i pro ostatní prostory hotelu Květnice.

Jiří Dospíšil, starosta

Datum odpovědi: 
23.5.2018

Bazeny

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den nepřemýšlí Tišnov o zákazu napouštění bazénů. Když hasiči berou vodu s řeky aby šetřily a lidem je to jedno jestli voda je hlavně že se můžou doma koupat v bazénu.
Odpověď: 

Dobrý den,

problematikou sucha se mj. zabývala Rada města v minulém týdnu, v tuto chvíli zatím není situace kritická, nicméně pokud se situace se zásobami vody nezmění, zvažujeme přijetí některých regulačních opatření.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
16.5.2018

Lávka na ulici Za Mlýnem

Jméno a příjmení: 
Jana Staňková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co plánujete s nyní uzavřenou lávkou přes potok na ulici Za Mlýnem? Kolují zvěsti, že se má lávka rušit.. Pokud ano, zajímalo by mě, proč? Lávka je hojně využívaná nejen místními, kteří využívají toho, že se nemusí chodit podél frekventované silnice (ano, máme tu chodník, ale s např. s dětmi je určitě lepší chodit po druhé straně kvůli zejména řidičům kamiónů, kteří tak nějak nevnímají, že jsou již v obci), ale také samozřejmě cyklisty, kteří projíždějí směr Předklášteří - koupaliště. Ano, na ulici jsou další dvě lávky, ale ty jsou v jiné části ulice, byť jsou zrekonstruované. Pokud třetí lávku zrušite, budou cyklisté využívat již zmíněnou frekventovanou silnici (ano vím, že nyní tak moc frekventovaná není, ale to je jen dočasný stav po dobu uzavírky Tišnov - Deblín), čímž opět vzniknou nebezpečné situace, kdy se míjí dva náklaďáky nebo autobusy, nebo chodník, který ale zase není natolik široký, aby ho mohli využívat jak pěší, tak cyklisté.. Nemyslím si, že by oprava lávky natolik zatížila rozpočet města, aby nemohla být provedena.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji Vám za projevení Vašeho zájmu o zachování lávky přes potok Závistka. V současné době se lávky nacházejí v havarijním stavu, proto jsme se v loňském roce rozhodli zahrnout lávky do plánovaných oprav v roce 2018. Opravu a zachování lávek jsme konzultovali se zástupci lesů ČR, kteří  mají ve správě tok potoka Závistka. Při této konzultaci se diskutovalo i o potřebě zachování počtu lávek, na tak krátkém úseku toku. Z tohoto důvodu jsme si udělali průzkum využitelnosti lávek a na základě tohoto zjištění,  jsme se rozhodli pro opravu první a druhé lávky, které jsou maximálně využívány občany žijícími v ulici za potokem. Třetí lávka, která je nejméně užívána nebo pouze v určitém, krátkém ročním období a jeví největší známky havarijního stavu, bude demontována a odstraněna. Chodci, turisté, stejně jako cyklisté,  mohou dnes využít nově vybudovaný chodník a přejít na jedné ze zachovaných ( opravených) lávek. Co se týče svozu komunálního odpadu, v tomto případě jedné popelnice, která bývá připravena u poslední lávky ( zcela zbytečně), bude konzultován s majitelem příslušné nemovitosti o změně svozu jeho popelnice, a to přímo od jeho nemovitosti.

Dále mi dovolte, abych Vás informovala o tom, že v rámci posílení a rozšíření cyklistických tras, bude v letošním roce pokračovat vybudováním dalších dvou cyklistických  úseků. Nově bude propojena cyklotrasa od Březiny s trasou Ostrovec, Předklášteří a to vybudováním zcela nové lávky přes potok Závistku za koupalištěm, vedoucí do nově zrekonstruovaného podchodu pod komunikací Za Mlýnem II/385, navazující na nový cyklo pruh vedoucí k Ostrovci do Předklášteří. Současně s rekonstrukcí ulice Brněnské, zde bude nově vybudován cyklo pruh navazující na cyklotrasu směrem do Březiny.

Věřím, že moje vysvětlení a důvody, které nás vedou k tomuto opatření přijmete a do budoucna se těším na další Vaše podněty.

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
16.5.2018

stromy na Riegrové

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda - nebo kdy plánujete "výchovný řez" stromů na Riegrové u nemocnice. Už se pod nimi nedá projít .... Díky za zprávu.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět, také jsme zaznamenali pokles korun po olistění. Řez na podchodnou výšku byl proveden u kulovitých javorů při severní straně komunikace přibližně před měsícem. Na jižní straně provedeme tento řez pravděpodobně příští týden.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
11.5.2018

Parkování, porušování vyhlášky

Jméno a příjmení: 
František Koudelka
Dobrý den, mám několik otázek. Jak bude probíhat Memoriál Ivo Medka, když je parkoviště u hřbitova z poloviny zasypané materiálem firmy Mertastav? Město pronajalo parkoviště do konce srpna. Kdo má na starosti koordinaci prací v Tišnově? Jak to, že firma Mertastav obsadila technikou jedinou objízdnou trasu na ulici Černohorská? S tím souvisí další otázka. Jak je možné, že městská policie Tišnov ignoruje ve velkém přestupky v dopravě, konkrétně § 25 Zákon o provozu na pozemních komunikacích odstavec (1) Řidič smí zastavit a stát jen..... Ulice Sv. Čecha je v průběhu dne slalomová dráha jen proto, protože město zpoplatnilo náměstí (kde auta nepřekážela) a tato auta parkují beztrestně a v rozporu s vyhláškou. Stává se, že auto jedoucí ze Sv. Čecha čeká, až bude mít volno, ale neprojede kolem něj žádné další, protože tam celodenně stojí auta. Před všemi domy jsou trávníky, takže majitel nemovitosti má kde parkovat. Pokud by městská policie trvala na dodržování vyhlášky, majitelé by museli parkovat na svém za bránou, popřípadě by si museli parkovací místo na svém pozemku vytvořit!!Jak můžete vyžadovat například placení parkovného, když je po celém Tišnově ve velkém porušována vyhláška!! Osmdesát procent ulic města je obsazeno auty parkujícími v rozporu s vyhláškou. Několikrát jsem viděl jet kamion přes náměstí (oběma směry) dokonce přímo před očima paní policistky a nic se nestalo! Koukala jak jede dál k nádraží! Nezajímá mne, že není kde parkovat, zajímá mne, proč je na jedné straně pečlivě kontrolováno a vybíráno parkovné a na druhé straně je ignorováno parkování aut porušujících vyhlášku. Udělejte něco podobného v Brně nebo v Praze a dejte vědět, jak jste dopadli.
Odpověď: 

Dobrý den pane Koudelko, pokusím se stručně zodpovědět Vaše dotazy, byť zřejmě se všemi odpověďmi nebudete zcela spokojen. Memoriál Ivo Medka bude probíhat na "zelené ploše" vedle parkoviště, tedy uložení zeminy na parkovišti akci nijak nebrání. Pokud by tato zůstala uložena přímo v místě výkopů, byla by situace podstatně horší, neboť by byl zřejmě jeden pruh silnice trvale neprůjezdný. Firma Mertastav postupuje při rekonstrukci plynovodu zcela v souladu s projektem, stavebním povolením a stanoviskem Policie ČR. Objízdnou trasu plánuje Jihomoravský kraj a ne město Tišnov.

Jak je možné, že městská policie ignoruje porušování pravidel silničního provozu? Jak jistě víte situace s parkováním není v Tišnově dobrá a zatíženost některých ulic se nezlepší, spíše se bude do budoucna zhoršovat, aut bohužel přibývá a více parkovacích míst asi nevykouzlíme, neboť některé ulice jsou již na hranici kapacity. A někteří řidiči jsou zase pohodlní, neboť každý by chtěl parkovat pokud možno hned u svého domu nebo zaměstnání. Pokud by policie (a je jedno jestli městská nebo republiková) dogmaticky pokutovala každé auto, které parkuje špatně, potom by ve městě denně musela pokutovat minimálně stovku řidičů. Ale je toto řešení? Řada přestupků se dá řešit i domluvou a je jen na rozhodnutí policisty, jaké řešení na daném místě v danou dobu, za daných okolností zvolí. Dále není pravda, že by vlastníci pozemků v centru města museli parkovat na svém pozemku, mohou parkovat kdekoliv to není zakázáno a většina řidičů této možnosti využívá - bohužel. To, že je na náměstí placené parkování situaci nejen že nezhoršilo, ale výrazně zlepšilo. Na náměstí zaparkuje denně násobně více vozidel než před rokem. Máte-li však jakékoliv výhrady k činnosti Městské policie, prosím zašlete je vedoucímu MP Tišnov nebo radnímu pro řízení MP. Takové paušalizování nic neřeší a zbytečně přilévá olej do ohně. Problémy s parkováním, které plynou z množství oprav a rekonstrukcí ještě budeme muset nějakou dobu vydržet.

Závěrem děkuji za vaše připomínky a zkuste se na některé věci dívat aspoň trochu pozitivně - třeba proto, že se za uplynulé roky ve městě odvedl velký kus práce, zřídila se např.  nová parkovací místa, zahájila se oprava Brněnské (ještě před lety věc nemyslitelná), Riegrovy a Černohorské, opravily se další ulice, staví se nové cyklostezky, vznikají nová sportoviště, přistavují se učebny ve školách... Myslím, že těch pozitivních věcí je hodně, jen je stačí vidět.

Přeji hezký den

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
9.5.2018

Uzavirka silnice Tisnov Deblin

Jméno a příjmení: 
Dana Ryskova
Dobry vecer. Uzavirka silnice 379z Tisnova smer Deblin byla avizovana do 30.4.2018. Jiz je 3.kvetna a uzavirka stale trva. Nebylo by dobre informovat nas o prodlouzeni uzavirky? Vim, ze je nutne provadet opravy silnic, ale pokud na trase, kterou musim denne absolvovat cestou z domu do prace je jiz nekolik objizdek a uzavirek, ze se cesta proti normalu protahne skoro o pul hodiny, (Deblin, Cebin), potom to neni jen o opravach ale i o bezohlednosti tech, kteri planuji opravy a uzavirky.....
Odpověď: 

Dobrý den,

uzavírku komunikací plánuje jejich vlastník, v tomto případě Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic JmK. Co se týká uzavírky jako takové, tato je stanovena dopravním značením, které je platné, pokud je osazeno na komunikaci. Město Tišnov pravidelně informuje o všech uzavírkách v Tišnově a nejbližším okolí, ale informace je to pouze orientační.

Přesto podrobné informace zveřejňujeme: http://www.tisnov.cz/upresneni-k-uzavirce-tisnov-deblin

S pozdravem

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
3.5.2018

Zákaz zastavení na ulici Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Jakub Svoboda
Dobrý den, jako většinu obyvatel, i mě trápí současná dopravní situace ve městě. Jsem si zcela vědom, že veškeré stavební úpravy vozovek i okolí výrazně pomohou zlepšit celkovou dopravní infrastrukturu a opravdu velmi se na to těším, ale současná podoba uzavírek ve městě je skutečně tristní, a o to více jsem se divil, když se během víkendu na konci dubna konala Mezinárodní expozice minerálů. O tom, že tu probíhalo na spoustě křižovatek mnoho zmatků psát nebudu, protože se při takovémto rozsahu stavebních úprav stává. Jedinou věc, nad kterou se opravdu pozastavuji je, když město plánovalo uzavírky na ulicích Riegrova, Brněnská apod., proč včas nepodalo návrh vlastníkovi komunikace, aby podal žádost na Policii ČR o rozhodnutí zákazu zastavení na ulici Dvořákova kvůli plynulosti a bezpečnosti provozu? Této ulici jsem se snažil vždy vyhýbat, ale bohužel kvůli uzavírkám po ní musím projíždět. A vždy, když tudy projíždím, často to tu bývá "o zrcátka". Děkuji za odpověď a věřím, že tento dotaz povede ke zlepšení situace.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji Vám za podnět ohledně Dvořákovy ulice. Máte pravdu v tom, že v současné době je na této komunikaci zvýšený provoz vozidel, způsobený uzavírkou ulice Brněnské. Uzavírky a objízdné trasy však navrhuje společnost zabývající se dopravním značením  a schvaluje PČR.  Pokud obousměrná komunikace splňuje min. požadovanou šíři, což je 6 m a ulice Dvořákova tuto šíři splňuje, je  možné na této komunikaci po jedné straně parkovat. V tuto chvíli je to tedy o ohleduplnosti řidičů, kteří touto komunikací projíždí.

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
9.5.2018

Stránky