Otázky a odpovědi

Hospoda Hajanky

Jméno a příjmení: 
hodinář ludvík
Proč jste zmanipulovaly výběrové řízení a proč jsem nedostal dosud vyjádření-prostě jste si koupily hlasy před komunalními volbami.Také jste mě poslaly fakturu za pronájem i když jsem vás informoval že si tento prostor můžete převzít-už jsem ho 2 měsíce nevyužival-nepočitám další pochybení ze strany magistrátu-děkuji Hodinář
Odpověď: 

Vážený pane Hodináři,

 

chtěli bychom se ohradit vůči Vašemu vyjádření, že výběrové řízení bylo zmanipulované, a že si město koupilo hlasy před komunálními volbami.

Město postupovalo standardním způsobem. Vyhlásilo záměr k pronájmu kulturního domu v Hajánkách č.p. 42 a ten byl vyvěšen zákonných 15 dnů (od 14.2.2018 do 3.3.2018). V záměru byly stanoveny požadavky na zpracování nabídky. Nabídky, které neobsahují  požadované informace a doklady jsou z hodnocení vyřazeny.

V termínu pro podání nabídek byly městu Tišnovu doručeny dvě obálky, které se otevíraly a hodnotily na zasedání komise majetkové č. 3/2018 konané dne 13.3.2018. Vaše nabídka neobsahovala náležitosti dané záměrem – nebyly uvedeny hned tři požadované informace - IČ, plátcovství DPH a souhlas se správou kulturního domu.

Vyhodnocení záměru Vám bylo zasláno doporučeným dopisem dne 4.4.2018 na adresu, která byla uvedena ve Vaší nabídce (ulice S…..9, B…., 602 00). Dopis se nám vrátil nedoručený zpět.

Dne 25.1.2018 jste svým podpisem potvrdil převzetí výpovědi nájemní smlouvy. Nájemní smlouva byla vypovězena v tříměsíční výpovědní lhůtě. Po tuto dobu jste nás neinformoval o tom, že požadujete dřívější ukončení a předání objektu. Naopak, v době, kdy už se objekt předával novému nájemci, měl jste v nemovitosti ještě svoje věci – objekt nebyl vyklizen.

Veškerá dokumentace, korespondence, doručenky, …. týkající se Vás a pronájmu kulturního domu Hajánky č.p. 42 jsou k nahlédnuti na odboru správy majetku a komunálních služeb.

 

S pozdravem

Ing. Petra Sedláčková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
18.7.2018

Koupaliště

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Dobrý den,nebylo by možné zakoupit na plážový volejbal míč?Ty co tam jsou, jsou poškozené a pro tento druh sportu celkem nevhodné.Díky moc.
Odpověď: 

Děkujeme za upozornění, po konzultaci se správcem byl zakoupen nový míč a tento bude návštěvníkům k dispozici.

Radim Král, referent OSMKS

 

Datum odpovědi: 
9.7.2018

Parkování pro zásobování

Jméno a příjmení: 
Martin Vykoukal
Dobrý den. Mám otázku jak dlouho se může stát na stání pro zásobování. jde mi o parkování před Albertem.kdykoliv tam přijedu stojí tam jedno a to samé auto. Takže musím parkovat na chodníku a skládat. A to nemluvím o vozickarich. Stojí tam klidně i tři auta. Doufám, že se to bude dát nějak vyřešit. S pozdravem Vykoukal
Odpověď: 

Dobrý den. Na místě vyznačeném dopravní značkou, jako místo vyhrazené pro ZÁSOBOVÁNÍ, může stát prokazatelně zásobující vozidlo po dobu potřebnou pro zásobování. Ostatní účastníci mohou na tomto místě stát po dobu nepřesahující 3 minuty, nesmí však omezit vozidla zásobování. Pokud narazíte na problém, můžete se s důvěrou obrátit na městskou policii, tel. 603 577 252.

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi: 
9.7.2018

Parkování - pokuty

Jméno a příjmení: 
Karel Láznička
Na úvod vyjádření ze dne 9.5.2018 ohledně špatného parkování: Jak jistě víte situace s parkováním není v Tišnově dobrá a zatíženost některých ulic se nezlepší, spíše se bude do budoucna zhoršovat, aut bohužel přibývá a více parkovacích míst asi nevykouzlíme, neboť některé ulice jsou již na hranici kapacity. A někteří řidiči jsou zase pohodlní, neboť každý by chtěl parkovat pokud možno hned u svého domu nebo zaměstnání. Pokud by policie (a je jedno jestli městská nebo republiková) dogmaticky pokutovala každé auto, které parkuje špatně, potom by ve městě denně musela pokutovat minimálně stovku řidičů. Ale je toto řešení? Řada přestupků se dá řešit i domluvou a je jen na rozhodnutí policisty, jaké řešení na daném místě v danou dobu, za daných okolností zvolí. Jak je tedy možné, že někdo dostane pokutu za parkování v řadě aut jen proto, že je obrácené předkem opačným směrem ? Došel několikastránkový elaborát včetně fotografií a složenka na zaplacení pokuty. Takových špatných parkování najdu denně po Tišnově desítky. Jak to, že někdo musí platit a ostatní NE ? Jak je možné, že při práci na Brněnské ulici se denně proplétaly auta mezi pracujícími stavebními stroji a policii to nezajímalo ? Jak to, že pokutuje drobné prohřešky, které nikoho neohrožují a hrubé porušování předpisů ohrožující pracující dělníky a techniku policii nezajímá ? Je to je to tím, že spravedlnost je slepá, nebo zákony a předpisy musí dodržovat jen ti slabí ?
Odpověď: 

Dobrý den. Od loňského roku neexistuje v dopravě domluva ani napomenutí, bohužel institut domluvy ze zákona o provozu na pozemních komunikacích zcela vymizel a dnes lze již uložit pouze pokutu. Z Vašeho emotivního vyjádření není zřejmé, kým Vám byla pokuta uložena nebo kdo učinil oznámení. Za městskou policii mohu pouze sdělit, že pokud se řidič dostaví v řádném termínu k projednání přestupku tzn., že reaguje na výzvu za stěračem vozidla, pokuta je vždy udělena s maximálním ohledem na místo, osobu a okolnosti spáchání přestupku. Pokud však osoba na výzvu nereaguje, je věc předána správnímu orgánu k dořešení a potom pokutu dostane k úhradě provozovatel vozidla, což je zcela v souladu se zákonem.  

Dalším faktorem, a ne nezanedbatelným, jsou přijatá oznámení od občanů. Dnes většina lidí disponuje chytrým telefonem a není problém vyfotit nebo natočit něco, co mi vadí a poslat to dál, což je běžná praxe a každý orgán, který takové oznámení obdrží musí, pokud zjistí, že se jedná o přestupek nebo trestný čin nebo jiné protiprávní jednání, reagovat a konat, protože v opačném případě by se sám protiprávního jednání dopustil… a takových oznámení přijímají orgány velký počet. Pokud jsem správně pochopil, tak přestupku jste se dopustil, proto Vám byla uložena pokuta, protože kdyby tomu tak nebylo, uložena by nebyla.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
25.6.2018

Dvoreček

Jméno a příjmení: 
Petr Opluštil
Bylo by možné dát aktuální ceník co se platí na technických službách.Dovezl jsem umyvadlo a pán mě řekl 30kc.Dekuji
Odpověď: 

Dobrý den pane Opluštile,

děkuji za Váš dotaz. Umyvadlo je z keramiky. Jedná se tedy o stavební odpad, který je jako jediný z druhů odpadů na sběrném dvoře v Tišnově zpoplatněn. Veškeré ostatní odpady jsou pro občany Tišnova zdarma. Město Tišnov nedisponuje ceníkem. Samotné ceny jsou v režii svozové firmy KTS Ekologie s.r.o. V případě dotazů se tedy obraťte na tuto firmu.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Žaneta Krábková, Referent OSMKS

Datum odpovědi: 
18.6.2018

Stankový prodej.

Jméno a příjmení: 
Jana Skřipalová
Dobrý den, chťel bych se zeptat, jak je možné, že jste povolili stankovy prodej u hlavní silnice č.385 u mostu před kruhovým objezdem? Už tak je ta křižovatka nepřehledná a někdy je velmi těžké se napojit na hlavní silnici když tam mají postavenou dodávku nebo zrovna tam stojí jejích zákazník. Děkují za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

uvedený stánek není umístěn na pozemku města Tišnova. Vlastníkem pozemku je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, tedy stejný subjekt, jakému patří i uvedená silnice. Nicméně prověříme, zda prodejce má na tomto místě k prodeji povolení.

S přáním pěkného dne

Eva Zavřelová, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
18.6.2018

Ulice Polní

Jméno a příjmení: 
Jiří Heřman
Dobrý den, na ulici Polní byla cca v zimním období prováděna oprava nějaké liniové stavby v silnici. Je jasné, že po opravě a následném zasypání a zhutnění otvoru v silnici po opravě si musí zemina sednout. Za dobu od opravy do dnešního dne si určitě už sedla. Mezi asfaltem a sedlou zeminou po opravě je odskok na poškození spodku u auta. Asi není tato silnice ve správě města Tišnova, jinak by už určitě byla díra zaasfaltovaná a tak prosím příslušný odbor na radnici aby se co nejdříve zasadil u příslušné Správy silnic o nápravu. Byl předpoklad, že když se asfaltovala křižovatka u školy na 28.říjnu, tak dojde i na silnici v ulici Polní. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

výkopové práce v uvedeném místě prováděla Vodárenská akciová společnost a.s., která vzhledem k malé ploše výkopů, provádí uvedení povrchu komunikací do původního stavu hromadně ( mají po Tišnově více takových míst), a to jednou za ½ roku. Dnes jsem paní Schneiderovou z VaS,a.s. upozornila na Vámi uvedený stav výkopu na ul. Polní. Domluvily jsme se, že výkop zatím VaS, a.s. dosype štěrkem, aby se zabránilo poškození vozidel.

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
13.6.2018

Prodej rozvodů

Jméno a příjmení: 
Petr Pokorný
Proč se prodávají rozvody tepla firmě Teplo-T? A proč se jim pronajímají kotelny? Nejsou kotelny bez rozvodů k ničemu? Respektive kdo jiný si je pronajem, než vlastník rozvodů? Proběhlo nějaké výběrové či poptávkové řízení? Kde najdu celé znění smluv? Děkuji Pokorný
Odpověď: 

Pane Pokorný,

pokusím se stručně odpovědět, ačkoliv se nabízí odpověď spíše rozsáhlá. Především bych Vás navedl na web www.tisnov.cz/czt (CZT – centrální zásobování teplem), kde jsou popsány všechny důležité informace: popis současného stavu, analýzy, předpoklady, územně energetická koncepce, posudky a další dokumenty, které v souhrnu vedou k Vámi popisovaným dotazům. Zdůvodnění je popsáno zejména v kapitolách 1, 2, 3 a 5.

Hlavní důvod je ten, že původní smlouva z roku 2002 se svými 7 dodatky přechází z 15 leté vázací doby na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou a město řeší budoucí stav. K teplovodům a kotelnám: město vlastí cca 880 m z 6,5 km rozvodů a technologie několika kotelen (např. K28 a K38), které jsou součásti systému CZT. Ucelený a jednotný systém CZT je jedním z předpokladů pro zajištění kvality poskytované služby a ceny, proto prodáváme zbytkové technologie a dáváme provozovateli do rukou celý nástroj. Zároveň definujeme novou roli města ve smluvním vztahu a posilujeme jeho úlohu (kapitola 5 webu www.tisnov.cz/czt) oproti smluvnímu vztahu z roku 2002. Pronájmem kotelen (přesněji nemovitostí, ve kterých se nacházejí technologie) si město ponechává důležitou roli pro jejích budoucí možné využití.

V orgánech města (odborné komise, zastupitelé, strategický výbor), s veřejností (2 městské semináře pro zástupce SVJ) a odborným panelem (Územně energetická koncepce, znalecké posudky) projednáváme vzniklý stav a budoucnost od cca března 2017. Nyní je vyhlášen adresný záměr, který je od 30. 5. do 15. 6. uveřejněn na úřední desce (http://www.tisnov.cz/uredni-deska). Na tento záměr navazuje komplex smluv: Dohoda o společném záměru, Kupní smlouvy, Nájemní smlouva, Smlouvy o lokálních zdrojích a Smlouva o předkupním právu věcí movitých a nemovitých určených k výrobě a distribuci tepla. Znění smluv naleznete v materiálech na jednání zastupitelstva (http://materialy.tisnov.cz/, zastupitelstvo 2018 – 3, bod 6). V pondělí 18. 6. 2018 bude tento materiál projednáván s návrhem smlouvy schválit.

Vážený pane Pokorný, neváhejte mě dále kontaktovat buď na email (martin.sebera@tisnov.cz) a nebo na mobilu 608 080 090.

S pozdravem

Martin Sebera, místostarosta pro energetiku

Datum odpovědi: 
15.6.2018

Nadměrný hluk z dětského hřiště ul. Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Michal Zábranský
Dobrý den, je možné omezit provoz na dětských hřištích zejména pokud jsou umístěna pod balkóny bytových jednotek? V lokalitě Na Honech přibývá domů a bytů, tudíž i dětí, a situace na hřištích je nesnesitelná. Hluk a řev bývá zejména v prázdninových měsících denně až do 22 hod. V městských částech Brna bývají hřiště omezena do 20 hod. Děti si hrají v těsné blízkosti balkónů, předzahrádek, z veřejné zeleně tu vzniklo i fotbalové hřiště. Děkuji Zábranský
Odpověď: 

Vážený pane Zábranský,

provoz dětských hřišť, tak jak navrhuje, je jen obtížně regulovatelný. V husté zástavbě zejména bytových domů není snadné do 22 hodiny jakkoliv pohyb a hovor lidí regulovat, zejména na sídlištích se mladší generace nemá kde scházet, než právě na hřištích nebo nezastavěných volně přístupných plochách. Ujišťuji Vás, že oproti některým brněnským městským částem je území města Tišnova relativně velmi klidnou oblastí - sám jsem se přestěhoval do Tišnova právě proto, jakým klidným městem Tišnov je. Navíc pokud není hřiště oploceno (např. vnitrobloky v sídlišti na Honech za Kukýrnou), nedovedu si představit, jak pobývání dětí nebo mládeže v těchto místech zabránit. Nicméně máte-li konkrétní návrh, jak situaci řešit, zašlete jej prosím kterémukoliv za zastupitelů. V případě rušení nočního klidu po 22 hodině neváhejte volat hlídku PČR nebo MP Tišnov.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
13.6.2018

Brněnská

Jméno a příjmení: 
Kamil Stodola
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak přesně je to s uzavirkou brněnské kdo má a nemá povolení k vjezdu poslední dobou mi přijde že se provoz v uzavřené ulici zvyšuje a v poslední době mi celkem vadí kamiony a velké dodávky, které zastavují před přechodem na křižovatku tudíž v uzavřené ulici stojí tam mnohokrát i pul hodiny, od brněnské pak vůbec není vidět když prechazite směrem k městu navíc teď jinudy přejít ani nejde. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Vážený pane Stodolo,

děkuji za Váš dotaz. Zjednodušeně řečeno, za komunikaci a její stav odpovídá v první řadě vlastník komunikace a tím je SÚS JmK. Teprve poté subjekty, na jejichž žádost je uzavírka provedena. Situace s rekonstrukcí ulice Brněnská se nyní posunuje do poslední fáze. V příštím týdnu by již mělo být zahájeno odstraňování dlažebních kostek v celé  délce opravovaného úseku a současně budování kanálových vpustí v místech budoucí vozovky. Zákaz vjezdu je sice v této ulici stále platný, ale po dohodě s realizátorem stavby je vjezd dlouhodobě umožněn obyvatelům ulice a podnikatelům, kteří zde mají své sídlo. Písemná povolení stavba nevydává. Situace se v následujících měsících změní, neboť rozsah stavby dopravu velmi omezí a např. průjezd jiných vozidel, než vozidel stavby, nebude po nějakou dobu v určitých úsecích prakticky možný. Věříme, že stavba půjde podle plánu a můžeme se po desítkách let těšit v těchto místech na novou vozovku a související infrastrukturu. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte volat městskou policii nebo Policii ČR a požádejte je o sjednání nápravy.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
7.6.2018

Stránky