Otázky a odpovědi

Příspěvek na bydlení

Jméno a příjmení: 
Roman Hašek
Dobrý den chtěl bych si vyřídit příspěvek na bydlení to se vyřizuje přímo u vás na radnici ? děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

příspěvek na bydlení se vyřizuje na úřadu práce na úseku státní sociální podpory. Úřad práce sídlí zde v Tišnově na adrese Brněnská 148.

Kontaktní údaje včetně mapy naleznete na tomto odkazu: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/kop/tisnov/kontakty?fyz=1000000105004#...

Je dobré si na úřad práce nejdříve zavolat a domluvit se, co všechno je zapotřebí donést a doložit, pokud chcete rovnou o danou dávku žádat.

S pozdravem Michal Kudláček

Mgr. Michal Kudláček, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí
 

Datum odpovědi: 
27.6.2017

Namesti

Jméno a příjmení: 
Petr Stary
Dobrý den dotaz jak dopadly plány na předělání náměstí ostuda Tišnova obrubníky vyvrácený a to sezení před hotelem je to hrůza škoda park.stani
Odpověď: 

Dobrý den,

jedná se spíše o dotaz pro zastupitelstvo jako celek. Rekonstrukce náměstí je jistě potřebná a věřím, že již brzo se jí Tišnov dočká. Je však třeba si rovnou říct, že tato rekonstrukce bude jedním z nejnákladnějších projektů za poslední desetiletí. Rekonstrukce přijde řádově na desítky milionů korun, pokud se k ní přikročí, tak je třeba počítat s tím, že pro tuto akci nejsou vyhlášeny žádné dotační výzvy a úhrada proto dopadne téměř celá na město Tišnov. To bude znamenat omezení, resp. odložení všech nákladnějších investičních akcí třeba i o několik let. Hlavními prioritami pro následující roky zůstává rekonstrukce ulic Brněnská, Riegrova a Černohorská, výstavba rozlučkové síně  a vybudování další mateřské školy. Do toho je třeba provádět běžnou údržbu a opravy, které není možné odkládat a musí se provádět průběžně.

Rekonstrukcí náměstí se nyní intenzivně zabývá vedení města za přispění městské architektky Ing. Arch. Vydrové. Jakmile budou k dispozici konkrétní informace, tyto sami zveřejníme.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
16.6.2017

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Smíškova

Jméno a příjmení: 
Eva Flimelová
Dobrý den, jako občané Tišnova, bydlící v těsné blízkosti hřiště u ZŠ Smíškova, máme možnost živě sledovat probíhající stavební práce na uvedeném hřišti. V současné době se jedná o výrazné bagrování, kdy se pracovní stroje dostávají až k mezi pod našimi pozemky, což se nás velmi dotýká, nemluvě o pozdějším vlivu takto vybagrované půdy na naše zahrady, které jsou umístěny v úrovni nad hřištěm. Při použití extrémně silného pracovního stroje - válu, se vibrace přenášejí až do našich rodinných domů, což negativně ovlivňuje statiku i tak už starých nemovitostí. To, že město Tišnov má v plánu rekonstrukci hřiště u ZŠ Smíškova, bylo informativně uvedeno v Tišnovských novinách. O jaký typ rekonstrukce a v jakém provedení, jsme se ale my, občané, museli dozvědět až z vlastní iniciativy prohlížením a hledáním na webových stránkách města. Co je ale zarážející, že do dnešního dne nás nikdo z Městského úřadu Tišnov nekontaktoval, aby s námi podrobně projednal postup stavebních prací, dobu trvání výstavby a v neposlední řadě detailní provozní řád hřiště, což se nás bude dotýkat v plné míře. Vyjádřit se k dané situaci a problematice, jak je z právního hlediska běžné v oblasti stavebního práva, nám tedy MÚ Tišnov neumožnil! Jakým způsobem město Tišnov zabrání např. hluku, který bude toto nově vybudované hřiště produkovat v daleko větší míře než předešlé (ať už se jedná o větší počet sportovišť nebo zcela nové kluziště a s tím spojené rány pukem o mantinely, práce rolby a zařízení pro provoz ledové plochy)? Jak město Tišnov ochrání naše zahrady a námi vybudované ploty proti poškození některých neukázněných návštěvníků, kteří si z meze pod našimi zahradami udělají tribuny? Zkušeností s touto problematikou máme dostatek z předešlých akcí na původním hřišti. Žádám tímto o vyjádření k výše uvedenému.
Odpověď: 

Dobrý den,

rekonstrukce hřiště Smíškova byla připravována  v posledních dvou letech. O projektu jsme opakovaně informovali v Tišnovských novinách, na webu města i během jednání Zastupitelstva města Tišnova. Stavba je řádně povolena stavebním úřadem. Mezi účastníky územního řízení pojal stavební úřad mj. také vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. S ohledem na skutečnost, že okruh účastníků řízení byl vyšší než 30, doručoval stavební úřad v souladu s platnými předpisy veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Tišnov. Všechny zákonem předvídané procesní úkony správního orgánu byly v průběhu řízení ve stanovených lhůtách řádně zveřejněny a doručeny, aniž by byla krácena práva účastníků řízení.

Zrekonstruovaný areál bude zahrnovat hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Současně bude v původním rozsahu zrekonstruován i běžecký ovál. Stavba by měla být ukončena k 31.8.2017, následně bude v období srpen – říjen 2017 probíhat rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova (silnice, chodníky, parkoviště u školy, veřejné osvětlení).

Stavba je bohužel jako každá jiná doprovázena hlukem a vibracemi, za což se omlouváme, ale bez těchto komplikací není možné téměř žádnou stavbu realizovat. Na patě svahu k Vašim domům bude vybudován ještě jeden plot a svah bude dán do užívání zájemcům z řad přilehlých rodinných domů. Zařízení pro výrobu umělého ledu bylo umístěno co nejdál od zástavby rodinných domů (u vjezdu do areálu) a jeho provoz nebude zvyšovat hladinu hluku nad hygienicky stanovené limity.

Provozní doba hřiště nebyla dosud stanovena, nicméně při tvorbě provozního řádu bude přihlédnuto mj. i k tomu, že se hřiště nachází poblíž zástavby.

Dokumentace je po celou dobu realizace projektu uložena na OIPP MěÚ Tišnov, kde je možné se s ní po předchozí dohodě seznámit.

 

Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Datum odpovědi: 
15.6.2017

stínící strom

Jméno a příjmení: 
M.K.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné něco udělat (alespoň prořezat) borovici na ulici Květnická u bytového domu 1635. Pokud pominu, že kořeny opakovaně poničily opravený chodník, nemohu pominout tmu v bytech. Borovice je v těsné blízkosti balkonů, kromě toho, že ruší signál, stíní a v rohových místnostech se musí téměř celé dny svítit. Nemluvě o "přímé" dávce pylu v jarních měsících. Děkuji a s přáním hezkých dnů M.K.
Odpověď: 

Dobrý den,

navrhovaná řešení není vhodné realizovat v letních měsících. Záležitost bude projednaná v komisi životního prostředí.

Po místním šetření konstatuji, že mírné zvlnění několika dlaždic na chodníku opravíme, jedná se o první opravu. "Stínění" této borovice lesní (v létě příjemné) přichází v úvahu v odpoledních hodinách, ale rozptýlené světlo se do bytu bez problému dostane, strom neroste před balkónem, ale stranou minimálně 5m od nemovitosti, blízko balkónů jsou okraje větví. Rušení televizního signálu není důvodem k pokácení stromu a tuším, že jde o hlavní důvod. Stromy v sídlišti mají i mnoho prospěšných vlastností, važme si prosím zeleně ve městě.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
16.6.2017

Konec dětských hřišť v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Smutná
Dobrý den, již opakovaně jsme upozorňovali na havarijní stav dětského hřiště a pískoviště na ulici Květnická, vedle bytového domu 1637. Vždy byla slíbena náprava, ale stále se nic neděje! Tabule na psaní je nepoužitelná, barva oloupaná, popraskaná, takže nelze použít. Počítadlo bylo sice na konci loňského léta natřeno, ale už nikdo se nepozastavil nad tím, že s "kuličkami" nelze hýbat, děti zvládnout posouvat jen spodní, poslední řadu. Sedací část pískoviště je stále uvolněná, takže hrozí pád dětí. V neposlední řadě byla odstraněna skluzavka a slíbeno, že na jaře 2017 bude herní prvek nahrazen za nový. Máme tu téměř léto a pískoviště zeje prázdnotou. Přitom to bylo jedno z nejvíce navštěvovaných hřišť na sídlišti. V dnešní době tam najdete ve večerních hodinách a o víkendech pouze Tišnovskou "omladinu", která ruší noční klid, kouří, pije alkohol a dělá nepořádek. Ve volném místě pod hřištěm byly vysazeny stromy. Větší děti využívali k hraní různých her. Bohužel, pokud se projdu sídlištěm, téměř všechny pískoviště jsou ve stejném stavu. Kam máme tedy s dětmi chodit? Hřiště pod školkou není vhodné pro malé děti a hřiště na Honech již nestačí svou kapacitou, schází se tam téměř celé sídliště Květnice i Hony. Je mi líto, že Tišnov nechal dojít hřiště do takového stavu a nezajímá se o své nejmenší obyvatele. Tímto prosím nejenom za ně, ale i za ostatní rodiče o nápravu. Děkuji, Smutná
Odpověď: 

Vážená paní Smutná,

musíme konstatovat, že na základě autorizovaného auditora po roční jarní prohlídce se o žádnou havárii nejedná!

Herní prvek bude obnoven v letních měsících, jak bylo již uvedeno v reakci na jiný příspěvek. Prozatím můžete využít jiná hřiště ve městě či pro děti zvolit jiné aktivity. Na hřišti pod školkou je mnoho herních prvků vhodných i pro nejmenší děti, zde nechápu Váš lichý názor.

V případě rušení nočního klidu lze jednoduše zavolat městskou či státní policii, telefony jsou zveřejněny na webu města.

Není pravdou, že se město o nejmenší nezajímá, v minulých letech bylo mnoho hřišť zrekonstruováno a v současné době bylo například dokončeno nové brouzdaliště na koupališti, kde byly také osazeny nové herní prvky. V letošním roce bude realizováno větší dětské hřiště v rámci realizace Parku pod kostelem. V květnu byla dokončena pro větší děti Mini BMX dráha. Aktuálně pracujeme na studii Regenerace sídliště Pod Květnicí v rámci které, je naplánována mimo jiné obnova několika dětských hřišť. 

Omlouvám se tedy za drobné nedostatky na zmíněném hřišti, které v brzké době napravíme ke spokojenosti nejen dětí, ale i maminek.

Pěkné léto

Ing. Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
16.6.2017

Riegrova a Černopolní

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den budou se opravovat kostky na silnici je to hrůza dát cedule třeba na dva roky to není řešení.A na Brněnské se nic neděje napřed od března potom od června a nic.Kam můžou řidiči nosit učtenky za opravu tlumičů a čepů je to hrozný když je to horší jak v Hradčanech a žádná snaha.
Odpověď: 

Dobrý den,

povrch ulice Brněnské se bude opravovat v příštím roce, letos dojde k opravě plynovodu a kanalizace. Termíny zahájení prací pro rekonstrukci podzemních sítí nejsou v kompetenci města, ale Svazku vodovodů a kanalizací, který tuto zakázku objednává. Akce by měla začít podle posledních informací po letních prázdninách. Na tuto opravu bude navazovat oprava povrchů, silnice je ve vlastnictví JmK, chodníky a veřejné osvětlení bude realizovat město Tišnov. Po ukončení oprav ulice Brněnská je v plánu oprava ulic Riegrova a Černohorská, zde zatím přesné termíny nejsou stanoveny, nicméně akce by měly plynule navazovat. Konečné rozhodnutí však bude vždy na SÚS, potažmo JmK, který podstatnou část této akce financuje.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
12.6.2017

Pár otázek

Jméno a příjmení: 
František Koudelka
Dobrý den, měl bych pár otázek. 1. Pokud budou auta kvůli parkovacím automatům blokovat ulice kolem středu města, jaké bude řešení? Modré zony? Rezidentní karty? 2.Co je z hlediska dopravy horší, auta parkující celý den na náměstí, nebo v okolních ulicích? Už teď jsou ulice Sv.Čecha, Riegrova, Dvořáčkova, Kostelní, Na Hrádku, Bezručova prakticky jednosměrné. Viděli jste například parkoviště v Brně u poliklinky Zahradníkova před a po zavedení placení? 3. Proč má město tak megalomanský uzemní plán? Víc lidí = víc peněz? Řekl bych, že je to spíš naopak, protože víc lidí = víc problémů. Kolik domů bude stavět vrtulníkový "stavitel"? Skutečně budou zastavěny všechna pole po obou stranách silnice vedoucí na Lomnici až po Lomničku? Neuvažuje město o stavební uzávěře jako Drásov? Na závěr něco pro pana Jakuba Svobodu ohledně světelného znečištění a focení hvězd: "Jakube, holt musíš jezdit fotit ven z města, do přírody a ne se válet s pívem v lehátku doma na balkoně a čekat, že ti město zhasne."
Odpověď: 

Dobrý den, poklusím se stručně odpovědět na vaše dotazy:

1) Ulice kolem středu města jsou již tak plné a nemohou a ani nemají nahradit počet zpoplatněných parkovacích míst. Opatření (zóna placeného stání) má sloužit k regulaci dopravy na náměstí s preferencí krátkodobého parkování. Kdo zde bude chtít stát celý den, bude muset za parkování zaplatit. Opatření má umožnit parkování těm, kteří na náměstí nutně potřebují zaparkovat z důvodu vyřizování nezbytných úkonů (úřad, pošta, nákup, poliklinika, apod) a ne těm, kteří zde parkují z vlastní pohodlnosti. Ke zmírnění následků upravíme k odstavení vozidel pozemek bývalé zahrady sousedící s parkovištěm u sokolovny na ul. Riegrova, tak aby byl od září 2017 k dispozici cca 40 vozidlům. Režim zde bude podobný jako na místě bývalé tržnice.

2) Odpověď je částečně obsažena pod bodem 1). O zjednosměrnění některých ulic se již nyní vážně uvažuje. Nelze porovnávat situaci v podstatě v centru Brna s Tišnovem, nicméně na základě odborného posouzení a zkušeností z okolních srovnatelných měst věříme, že opatření přinese více výhod než nevýhod, jinak by se do něj vedení města nepouštělo.

3) Město Tišnov má platný ÚP, celý dokument včetně zpracované územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou  je zveřejněn na www.tisnov.cz. Buďme rádi, že má město po několika letech projednávání konečně územní plán, který zohledňuje zájmy obyvatel města. Pokud jste měl k ÚP výhrady, měl jste celou řadu možností se k němu vyjádřit. Nemáme záznam o tom, že byste na některém veřejném projednání jakoukoliv námitku uplatnil.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

 

Datum odpovědi: 
9.6.2017

Piramida

Jméno a příjmení: 
Tereza Pijáková
Na ulici dlouhá hřiště Piramida máte zastaralí člun na kterém si už děti vůbec už nehrají je možné tento člun vyměnit za něco lepší ho a novější ho na kterém by si děti hráli.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za podnět, určitě by to šlo, prodiskutujeme s dalšími uživateli a záležitostí se budeme dále zabývat i s ohledem na finanční možnosti.

Můžete se i Vy zapojit, navrhnout "něco lepšího a novějšího" a poslat na e-mail: lenka.zaloudkova@tisnov.cz.

Děkuji

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík 

Datum odpovědi: 
16.6.2017

Staveniště

Jméno a příjmení: 
Tereza pijáková
Dobrý den mohu se zeptat na ulici dlouhá začala nová stavba. Co by to mělo být ? (Další nový panelák) děkuju za odpověď
Odpověď: 

Na ulici Dlouhá mezi bytovým domem č.p. 1969 a kotelnou byla zahájena výstavba bytového domu Komfort IV, na který bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Dana Kratochvílová, referent OSŘ

Datum odpovědi: 
1.6.2017

Světelné znečištění

Jméno a příjmení: 
Jakub Svoboda
Vážené město, poslední dobou si čím dál častěji všímám problematiky světelného znečištění a její zhoršující se situace. Zajímalo by mě, zdali se město nějakým způsobem podílí na řešení tohoto problému a používá vhodné lampy veřejného osvětlení nebo se nezamýšlí nad regulací světelného toku pouličních lamp. Jsem si vědom, že Tišnov je v blízkosti "přesvíceného" Brna, a že taková opatření jsou nákladná a regulace problematická, na druhou stranu mi začíná chybět doba, kdy jsem se jako dítě rád díval na hvězdy a teď z města sotva vidím Velký vůz. Přikládám odkaz na web zabývající se tímto problémem. http://svetelneznecisteni.cz/svitme-spravne/verejne-osvetleni/ Také jsem se zapomněl zeptat, jestli město neplánuje v brzké době odstávku /vypnutí/ nočního pouličního osvětlení, abych si stihl přichystat fotoaparát s potřebným vybavením a pokusit se zastihnout krásy města v noci bez osvětlení?
Odpověď: 

Dobrý den,
samozřejmě, že se touto problematikou zabýváme již několik let. V letošním roce proběhne například rekonstrukce veřejného osvětlení pod radnicí, kde jsou tzv. „koule“, které svítí na všechny strany. Poslední pak zůstanou jen na ulici Bezručově a ty budou rekonstruovány v příštích letech. Při rekonstrukcích veřejného osvětlení již používáme výhradně LED osvětlení, které lze dobře regulovat.
Odstávka v nočních hodinách se neplánuje.
Pěkný den.

Václav Drhlík
vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
28.5.2017

Stránky