Otázky a odpovědi

Parkoviště Tesco

Jméno a příjmení: 
Ivana Holá
Dobrý den, chtěla bych upozornit na otřesný stav na parkovišti v budově Tesca. Nepořádek, zápach moči a tma. Všude, kam jen oko dohlédne jsou páchnoucí louže - při vystupování z auta musíte být obezřetní. Přestože na parkovišti je namontováno osvětlení, ani jedno světlo zde nesvítí. Pod rouškou tmy se zde schází bezdomovci a opilci. Domnívám se, že by stačilo, kdyby provozovatel uklidil a zajistil osvětlení, aby zde alepoň opilci a bezdomovci nevykonávali potřebu. Děkuji a jsem s pozdravem. Ivana Holá
Odpověď: 

Dobrý den,

částečně Vám musím dát za pravdu, nicméně podnět zasíláte městu a nikoliv provozovateli (majitel ani provozovatel objektu nemá k městu Tišnovu žádný právní vztah). Stav objektu je zejména jeho vizitkou, přesto jej na stávájící stav upozorníme a požádáme o sjednání nápravy.

Roman Skřepek, OKSVV MěÚ Tišnov

Datum odpovědi: 
6.12.2018

Starší čísla Tišnovských novin

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jsou někde v elektronické podobě ke stažení čísla Tišnovských novin z let 2003 až 2006. Na stránkách města jsou dostupná jen čísla z let 1970 až 2002 a pak až od roku 2007 (http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/tisnovske-noviny?page=1). Za Vaši odpověď předem děkuji. David Vávra
Odpověď: 

Dobrý den,

web bohužel neumožňoval zveřejnění příloh s velikostí větší než 300 MB, což byl případ právě uvedených ročníků. Po odstranění omezení velikosti příloh jsou již soubory v archivu z let 1970-2006 pro veřejnost přístupné.

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
3.12.2018

Nefunguje webkamera na kluzišti.

Jméno a příjmení: 
Franta Kopřiva
Nefunguje webkamera na kluzišti.
Odpověď: 

Dobrý den,

občas dochází k výpadkům, je to jen technika. Na zprovoznění opět pracujeme.

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
3.12.2018

Opět k myčce

Jméno a příjmení: 
Martina Laušmanová
Dobrý den, vím, že dotazy na myčku na ulici Dlouhá už tu zazněly, přesto mě vyjádření zástupců města neuspokojilo. V minulé odpovědi jsme se dočetla, že "stavbu i provoz bude financovat soukromý investor a město nemá důvod takové stavbě bránit". Jestliže město má na mysli blaho svých občanů (můj dosavadní dojem je, že má), jak může nebránit stavbě tak očividně nevýhodné pro obyvatele ulice Dlouhá? Vypadá to, jako by v Tišnově měl pan stavitel Němec větší moc nežli zástupci města..Školka je potřebná a smysluplná, myčka je proti zájmům obyvatel místa. Bude park, školka a vedle myčka, pod okny obyvatel posledního bytového domu.Nějaká koncepce?Nejsem chronický stěžovatel a vím, že věci nejsou nikdy černobílé, ale toto mi nejde na rozum a rozhořčilo mě to.Je mi opravdu záhadou, jak mohl někdo tento záměr schválit.Prosím, vysvětlete mi to, jak je myčka zájmu občanů lokality.Děkuji.
Odpověď: 

Vážená paní Laušmanová,

k Vašemu dotazu ve věci výstavby myčky vozidel v lokalitě Hony za Kukýrnou je třeba především konstatovat, že tato výstavba je skutečně v souladu s platným územním plánem a nejedná se ze strany města o žádnou nedbalost nebo snad o to, že by pro některého investora platila jiná pravidla než pro kohokoliv jiného. Celé stavební řízení proběhlo zcela standardně a k výstavbě se vyjádřily všechny orgány, které tak podle platných předpisů měly učinit. Výstavbu lze vnímat také jako součást občanské vybavenosti této lokality a lze předpokládat, že její funkce bude místními obyvateli do budoucna využívána. Bylo by samozřejmě žádoucí, aby lokalitu doplnily především jiné prvky občanské vybavenosti (obchod, apod.), ale toto bohužel není zcela v moci města. Pro upřesnění je také vhodné doplnit, že investor zde navrhl takové technické řešení (uzavřený provoz myčky s ekologickou recyklací vody), které by nemělo mít negativní vliv na komfort obyvatel v sousedství. Součástí projektu je také hluková studie. Podobnou myčku umístěnou poblíž obytných domů najdete třeba v Brně – Tuřanech (https://laserwash.cz/fotovideo/).

Ing. Karel Souček, místostarosta

Datum odpovědi: 
27.11.2018

Autobusová zastávka - Hradčany, žel. stanice

Jméno a příjmení: 
Jandová
Dobrý den, bylo by možné umístit k zastávce Hradčany, žel. stanice (ve směru město-Hradčany) alespoň provizorní osvětlení? Lidé (i děti ZŠ) čekající na autobusy, zde v ranních a pozdních odpoledních hodinách, přechází a stojí v absolutní tmě. V zimním období se situace ještě zhoršila. Tato zastávka plnohodnotně nahradila, po dobu rekonstrukce ul. Brněnské, zastávky na sídlišti Klucanina a Trnec. Mrzí mne, že město nedokáže zajistit bezpečnost svých občanů, neboť pouhé umístění cedule, pozor chodci, je pro mnohé řidiče, doslova letící po této silnici, nepostrehnutelne. Stejná situace byla už v r. 2017. Bojím se, že se zde brzy stane něco zlého, s ohledem na frekventovanost této silnice. Zastávka Hradčany, žel. stanice byla a stále je, opravdu velmi nebezpečné místo. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za zaslání podnětu. Město Tišnov v průběhu rekonstrukce ulice Brněnská nechalo z bezpečnostních důvodů na úseku ul. Hradčanské ve správě SÚS JmK kromě značky „pozor chodci“ doplnit dopravní značení s omezením rychlosti na 70 km/hod. a 50km/hod.. Provizorní osvětlení je technicky těžko realizovatelné, jelikož nejbližší napojení na stožár VO je od uvedeného místa vzdáleno cca 300m. Mám však pro Vás dobrou zprávu, a to tu, že od 9.12.2018 bude uvedena do provozu křižovatka ulic Olbrachtova a Brněnská, a tak budou moci občané z této lokality opět využívat autobusovou zastávku na Trnci.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
26.11.2018

Velkoobjemový odpad

Jméno a příjmení: 
Martina Malinová
Dobrý den, bude příští rok přistaven kontejner na velkoobjemový odpad ve městě? Děkuji za odpověď. Martina Malinová
Odpověď: 

Dobrý den,

kontejnery na velkoobjemový odpad již druhým rokem po městě nerozmísťujeme, nebyly totiž dostatečně využívané. Velkoobjemový odpad je třeba uložit přímo na Sběrném dvoře města na ul. Wagnerova 1543.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
22.11.2018

Reakce na dopis a odpověď p. Nováka, ul. Brněnská

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, povolení vjezdu na stavbu si řídí stavba, jelikož je daný úsek po dobu výstavby v jejím užívání. Tudíž ze zkušenosti vím, že ani policie ani MěÚ nijak nemůže řidiče sankcionovat a stavba už vůbec ne. Něco podobného se stalo nám na stavbě v Brně (firmu neuvádím), kde byla zaparkovaná auta v rozkopané ulici a policie s tím nechtěla mít nic společného, že to je věc stavby. Takže podle mého, když už je na Brněnské asi skoro hotový hrubý asfalt (obalované kamenivo), silnice je průjezdná, tak už asi jde o každého jednotlivce, jestli tudy projede (s ohledem na vlastní bezpečí) nebo ne. To by musela stavba osadit např. betonová svodidla, aby tudy neprojelo žádné auto, ale to je zase s ohledem na firmy a bydlící v této oblasti nereálné. Z druhé strany - alespoň se komunikace průjezdem vozidel zhutní a nemusí potom docházet k propadům vozovky. Jestli se mýlím, prosím tedy o vysvětlení. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

v zásadě máte pravdu, režim dopravy v prostoru stavby si řeší skutečně stavební firma, která práce provádí. Průjezd ulicí nebude nikomu znemožňován, nicméně, v případě vzniku škody, je zavinění jednoznačně na straně řidiče, který poruší zákaz vjezdu. Navíc to, že se jedná o stavbu je zjevné. V ulici není položena finální vrstava povrchu, v celé délce vyčnívají kanalizační poklopy, není provedeno osazení dopravním značením  a stále se zde pohybují stavební stroje a dělníci. V tuto chvíli již nezbývá, než to do jara vydržet a pak si již užívat novou komunikaci. Jediné v čem se mýlíte je oprávnění policie. Policie může komukoliv udělit sankci za porušení zákazu a to bez ohledu, jestli je zákazová značka na silnici v provozu nebo na stavbě. Doufejme však, že k sankcím nebude muset policie moc často přistupovat.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
20.11.2018

Ulice Cáhlovská

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den bude se dělat chodník na straně u bývalého Slavimexu.A co je pravdy na tom že od ostrovce pres silnici budou semafory pro cyklisty.
Odpověď: 

Dobrý den.

Dobrý den,

chodník vpravo ke kruhovému objezdu se dělat nebude. Semafory na Cáhlovské ulici nebudou, je zde pouze nasvětlený přechod pro chodce a cyklisty.

Ing. Eva Jelínková, vedoucí odboru
 

Datum odpovědi: 
13.11.2018

úmrtí

Jméno a příjmení: 
Alena Moudrá
Kde je možno se dozvědět,kdo zemřel,pokud člověk nestihne parte ve schránce u Květinářství?
Odpověď: 

Dobrý den,

obrátit se můžete na správu hřbitova (odbor správy majetku a komunálních služeb), pohřební službu (ul. Janáčkova) či matriku (odbor správních a vnitřních věcí). Správa hřbitova eviduje zemřelé, jež jsou ukládáni do hrobů na tišnovských hřbitovech.

Ve vitrínách vyvěšuje místní pohřební služba parte zemřelých i z okolních obcí, ale to pouze ty, kterým zajišťuje služby spojené s úmrtím nebo v případě, že jsou osloveni o vyvěšení parte jinou pohřební službou či pozůstalými. Tedy nemusí zde být vyvěšena všechny oznámení o úmrtí.

Na matrice MěÚ Tišnov lze také informace zjistit, když se budete dotazovat na konkrétní osobu, a sdělíte matrikářce její jméno, příjmení a datum narození.

S pozdravem

Eva Zavřelová, OSMKS
 

Datum odpovědi: 
13.11.2018

Kluziště

Jméno a příjmení: 
Radka
Dobrý den, ráda bych se prosím zeptala, jak to letos vypadá s kluzištěm u Smíškové? Od kdy je kluziště v plánu a jestli bude stejná provozní doba jako minulý rok? Teploty jdou dolů a na hřišti se stále nic nedělá. Ráda bych se také zeptala, jestli se letos na kluzišti budou i brousit brusle? Zájem je o to velký a myslím si, že na každém kluzišti je to i nezbytné. Děkuji za reakci
Odpověď: 

Dobrý den,

provozní doba zůstane beze změn, kosmetické změny budou spočívat v přesunu některých bloků. Finální podobu zveřejníme na konci příštího týdne po schválení dokumentů v Radě města Tišnova. Zahájení zimního provozu je prozatím naplánované na sobotu 1.prosince 2018. Hřiště je nyní ještě stále využíváno k ostatní sportům. Mantinely budou postaveny v příštím týdnu a začne příprava ledu.

O broušení uvažujeme, ale prioritní je zajištění provozu. V případě, že bude tato služba nabízena, budou občané včas informováni.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
13.11.2018

Stránky