Otázky a odpovědi

špatný výhled do křižovatky

Jméno a příjmení: 
Marek Sýs
Dobrý den. Mám prosbu na zkrácení porostu na sídlišti Květnice v křižovatce Polní - Květnická, které brání v dobrém a bezpečném výhledu při přednosti zprava . Děkuji S pozdravem Marek Sýs
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Situace v křižovatce sice ještě není nepřehledná, přesto keřový porost s výhledem do budoucna v nejbližších týdnech zakrátíme.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
12.11.2018

Překračování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Petr Červinka
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město nějak monitoruje/kontroluje dodržování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá? Z vlastní zkušenosti vím, že se zde rychlost příliš nedodržuje (ne z mé strany). Domnívám se, že je to velmi nebezpečné vzhledem k oboustrannému příčnému parkování, kdy chodci, a zejména děti, nejsou za auty vidět. Uvažuje město nad nějakým způsobem, jak řidiče přimět rychlost dodržovat? Děkuji. S pozdravem Petr Červinka
Odpověď: 

Dobrý den pane Červinko,

Městská policie Tišnov měří rychlost na základě opakovaných a opodstatněných stížností občanů a dále např. na základě vyhodnocení statistických údajů z ukazatele okamžité rychlosti. Příkladem je ul. Na Honech. Místa měření musí být schválena a povolena Policií ČR. Ulice Dlouhá není PČR schválena ani odsouhlasena, tudíž městská policie není oprávněna na této komunikaci rychlost měřit. Do současné doby jsme ze strany občanů neregistrovali stížnosti tímto směrem. Samotná komunikace je ze směru od ul. Černohorská úsekově rozdělena do několika částí, kdy v každé křižovatce je řidič nucen dávat přednost zprava a tím tomuto faktu přizpůsobit i svou rychlost. Současně příčné stání vozidel a minimální šířka komunikace by měly také působit jako přirozený zpomalovací prvek a to z důvodů, které uvádíte (nepřehlednost a nevyzpytatelnost situace). Městská policie Tišnov ani nedisponuje vlastním radarem, tento si vždy za účelem preventivního namátkového měření pronajímá.

Bohužel se vždy a všude najdou jedinci, kterým je ušetřená minuta dražší, než zdraví a životy ostatních. To se ale děje na každé komunikaci a v každém městě. Je velice obtížné s neohleduplností a nepředvídavostí bojovat.

V odůvodněných případech je také možné podat podnět na Policii ČR, která je oprávněna měřit rychlost kdekoli.

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi: 
12.11.2018

vjezd do ulice Brněnská

Jméno a příjmení: 
Michal Novák
Dobrý den, bydlím na ulici Hornická. Nemám zde však trvalý pobyt. Budu si moci zažádat o povolení k průjezdu přes ulici Brněnskou, až bude možnost průjezdu Brněnskou pro majitele nemovitostí v této lokalitě, nebo budu "odsouzen" :) k objíždění 300 metrového úseku až do května 2019? Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem M.Novák
Odpověď: 

Dobrý den pane Nováku,

o žádné povolení si zažádat nemůžete, do uzavřené oblasti je zakázáno vjíždět všem s výjimkou dopravní obsluhy (tedy majitelů nemovitostí a zásobování). Jihomoravský kraj a město Tišnov předalo pozemky pro rekonstrukci ulice dodavateli, tato oblast je stavbou a provoz zde upravuje výhradně zhotovitel stavby. Jinak tomu ani být nemůže, neboť za jakoukoliv mimořádnou událost na stavbě je plně zodpovědný. Objíždka je sice velmi nepříjemná řadě z nás, ale nejedná se o trest, nýbrž opatření, aby bylo minimalizováno riziko mimořádných událostí v prostoru stavby. 

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
12.11.2018

Přechod na Kukýrně

Jméno a příjmení: 
Knechtová
Dobrý den, prosím o "znovuzhodnocení" vybudování přechodu pro chodce na ulici Kukýrna v její horní části. Na obouch stranách se nachází zastávky autobusů a obchod. Obzvlášť v době uzavírky u Sokolovny (kolotoče, minerály) je téměř nemožné bezpečně přejít. Nejbližší přechod je buď u školy nebo u křižovatky na ulici Lomnická. V místě se pohybuje spousty dětí, cestující z autobusů, maminky s kočárky, ... Děkuji, Knechtová
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Na přípravě pro realizaci přechodu v uvedeném místě se začalo ve spolupráci se správcem komunikace příspěvkovou organizací „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje“ již pracovat. V případě, že nevzniknou žádné nepředvídané komplikace, proběhne realizace v příštím roce. Spolu s dalšími zamýšlenými přechody ve městě se tak i zde zvýší bezpečnost chodců při přecházení komunikace.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
9.11.2018

Brněnská

Jméno a příjmení: 
Petr
A proč jste odpovídali ze Harmonogram prací je nyní plněn a objednatel i zhotovitel nás ujišťují, že do prosince 2018 bude ulice Brněnská alespoň pro její obyvatele sjízdná po novém povrchu.A tady píšete že nebude sjízdná až příští rok nějak si protiřečite.
Odpověď: 

Dobrý den,

o žádném protiřečení ani změnách nemůže být řeč. Všechny skutečnosti podrobně rozebírá tento článek, který vyšel dnes na webu města.

http://www.tisnov.cz/jak-bude-s-ulici-brnenskou

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
1.11.2018

Otevření Brněnské

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, navazuji na otázku paní Zavřelové ze dne 29. 10. 2018 ohledně Brněnské. Chápu to prosím správně, že ulice bude pro vozidla plně otevřena až v květnu 2019? Ptám se proto, že pan místostarosta Šikula ještě v červenci tvrdil něco jiného: "Odpověď: Dobrý den, o žádném prodloužení termínu nebylo jednáno. Termín ve smlouvě je květen 2019, s tím, že do 31.12.2018 by měla být ulice zprůjezdněna. Ing. Václav Šikula 1. místostarosta" (http://www.tisnov.cz/brnenska-3)
Odpověď: 

Vážený pane Vávro,

průběh rekonstrukce jsme zveřejnili v právě vyšlém článku, věřím, že článek zodpoví většinu vašich dotazů.

http://www.tisnov.cz/jak-bude-s-ulici-brnenskou

Přeji hezký den

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
1.11.2018

Parkoviště u pošty 3

Jméno a příjmení: 
Petra Franková
Dobrý den, chci se zeptat, proč v době rekonstrukce Brněnské ulice, kdy je omezená možnost parkování, v odpoledních vytížených hodinách zabírá parkoviště u pošty 3 stánek s uzeninami pana Jůzy? Stává se to opakovaně a komplikuje to dostupnost pošty a školky. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, paní Franková,

uzenářství má na parkovišti u pošty povolený prodej v měsíci říjnu a listopadu vždy na 2 dny v týdnu, a to v pondělí pouze 1 hodinu a v úterý od 8-17 hodin. Jsme si vědomi ztížené situace v této lokalitě v souvislosti se stavebními pracemi, ale prodej byl povolován v dobré víře nabídnout místním občanům kvalitní regionální potraviny.

Pojízdná prodejna je umístěna tak, aby nezabírala parkovací místa. Po dohodě s prodejcem, který je po celou dobu ve vozidle, není problém, v případě nouze, s prodejnou popojet.

S pozdravem

Eva Zavřelová, referent, Odbor správy majetku a komunálních služeb
 

Datum odpovědi: 
30.10.2018

opravy ve městě

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
dobrý den, děkuji za obrázkové info se stavem oprav ve městě. Můžete prosím upřesnit kdy předpokládáte otevření Brněnské? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

ulice Brněnská by měla být na základě uzavřené smlouvy dokončena v plném rozsahu až v květnu 2019. Jelikož stavba (silnice, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň) je vedena jako jeden celek, bude jako celek rovněž kolaudována. Do doby kolaudace nelze silnici oficiálně zprovoznit. Projíždějící auta totiž komplikují práci i bezpečnost práce zejména pracovníkům stavebních firem. Dodavatel však již nyní umožňuje přístup na některé více či méně dokončené úseky dopravní obsluze a zejména lidem bydlícím v rekonstruované oblasti. Do začátku prosince by měla být dokončena křižovatka U pily (Trnec) a rovněž úsek od ulice Dvořákova ke stavebninám BAUMAT. Stále zde však bude režim jako na stavbě (tzn. zákaz vjezdu všech vozidel).

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

 

Datum odpovědi: 
29.10.2018

Automyčka na Dlouhé

Jméno a příjmení: 
ing.arch. Radomil Harazim
Dobrý den. Po mírném zneklidnění, když jsem viděl měření geodetů na proluce mezi novým posledním obytným domem a kotelnou na ulici Dlouhé jsem byl dnes po spatření navážení materiálu ujištěn stavebním úřadem, že mé obavy jsou na místě. Bude zde vystavěna automyčka!!! Neuvěřitelné! Opravdu si město myslí, že obytný soubor Hony za Kukýrnou potřebuje v první řadě automyčku? Jistě, automyčka je soukromá aktivita na soukromém pozemku, ale město je majitel sousedních pozemků a tím pádem účastníkem stavebního řízení. Jak se vyjádřilo v tomto případě? Jak je možné, že tuto zrůdnost posvětila paní městská architektka? Uvědomujete si, že již tak kapacitně napjatá automobilová doprava s nedostatkem parkovacích míst v lokalitě bude "posílena" zájezdem nových zákazníků automyčky? Minulé období jsem kladně kvitoval práci radnice a přál jsem si, aby tato sestava pokračovala dále. Tento případ mi ale vyrazil dech. Proč jste neprovedli opět dotazníkovou akci? Protože by to asi vyvolalo nežádoucí rozruch. S pozdravem ing.arch.Harazim Radomil, Na Honech 1864, Tišnov
Odpověď: 

Vážený pane architekte,

pokusím se stručně a věcně reagovat na Váš dotaz. Výstavba tohoto objektu je na pozemku soukromého investora, který disponuje všemi potřebnými souhlasy pro výstavbu takového objektu. Tato stavba je rovněž v souladu s územním plánem města. Projekt navíc vznikal v době, kdy sousední pozemek (určený nyní pro budoucí park) nebyl ve vlastnictví města, ale toho stejného soukromého investora. Co se týká přístupové cesty, tak se město Tišnov se nedomnívá, že by provoz myčky nějak zásadně negativně ovlivnil parkování v oblasti, neboť v případě většího počtu zákazníků řidiči upřednostní opakovanou návštěvu namísto stání ve frontě nebo u bytového domu. Nebyl důvod zjišťovat názor veřejnosti na výstavbu takového objektu, neboť by se jednalo o krajně neobvyklý postup - stavba je realizována v souladu se zákonem, leží na soukromém pozemku, stavbu i provoz bude financovat soukromý investor a město nemá důvod takové stavbě bránit. V případě potřeby Vám detaily objasní pracovníci Odboru stavebního řádu MěÚ Tišnov.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
24.10.2018

Mobilní rozhlas

Jméno a příjmení: 
František Mach
Dobrý den, k čemu máme mobilní rozhlas, když se nedozvíme nic aktuálního? Pominu-li akci "bomba", tak úplná bomba v dopravní situaci ve městě je dnes 23.10. ráno v omezení výjezdu z města pod mosty u Penny, o kterém se nikde nemluví a nikomu jsme jako občané nestáli za informaci. Pěkně děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den pane Machu,

máte částečně pravdu. Zatímco o akci "bomba" jsme neinformovali do té doby, dokud jsme neobdrželi souhlas Policie ČR, tedy naprosto v souladu se všemi stanovenými pravidly, tak o akci Cáhlovská jsme neinformovali, protože nedošlo k přenosu informací mezi stavbou, dotyčným pracovníkem odboru investic a dalšími dotčenými subjekty. Pochopitelně se o asfaltování v ten den vědělo, ale dodavatel stavby nám sdělil, že toto proběhne za plného střídavého provozu, řízeného světelnou signalizací. Bohužel tuto situaci naprosto podcenil, uvedená varianta nebyla v silném provozu realizovatelná, navíc předem neinformoval ani okolní firmy a značně se tím zkomplikovala doprava v celém městě. Proto byla do akce dodatečně zapojena Policie ČR i Městská policie Tišnov, aby pomohli situaci řešit. V tuto chvíli jsme přijali taková opatření, aby se takto vyhrocená situace nemohla opakovat a aby byly všichni v podobné situaci s předstihem informováni.

Přeji Vám hezký den a děkuji za pochopení

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
24.10.2018

Stránky