Otázky a odpovědi

Chodník na ulici Černohorská

Jméno a příjmení: 
D. Ansorge
Dobrý den, chci se zeptat zda bude město řešit s firmou Mertastav dezolátní stav chodníků na ulici Černohorská (na pravé straně ulice při výjezdu z města). Po stavebních pracích provedených v roce 2018 byly rozkopané úseky zasypány štěrkem, který se po zimě propadl do hlíny a zůstalo zde jen bahno a kaluže. Tyto chodníky jsou neschůdné a stěžují přístup k domům, obzvláště s malými dětmi je to problém. Chápu, že se bude celá ulice včetně chodníků rekonstruovat a nemělo cenu chodníky obnovovat, ale nechat je v tomto stavu kdy se člověk musí ke svému domu doslova brodit bahnem mě přijde nepřípustné. Děkuji za vaši odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět, při kontrole místa jsme se sice nebrodili bahnem, ale pokles štěrku na části chodníku je opravdu patrný, a proto provedeme v nejbližších dnech potřebné dosypání štěrku.

 

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
14.3.2019

Stará pila

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Prosím vás, kdy se začne stavět na staré pile? Jen orientačně, děkuji. Janáčová
Odpověď: 

Dobrý den, paní Janáčová,
v současnosti Vám bohužel přesný termín nemohu sdělit, ale pokusím se alespoň odhadnout dobu do zahájení dotazované výstavby. V těchto dnech skončilo jednání u Nejvyššího správního soudu k našemu územnímu plánu. Investor nyní může zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení - pokud zpracovává projekt. Dokončení projektu 3 až 6 měsíců, podání žádosti na stavební úřad, vyjádření dotčených orgánů trvání 6- 18 měsíců.
Zahájení stavby tedy může být v rozmezí 9 až 24 měsíců.

S pozdravem 

Ing, Karel Souček / první místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
14.3.2019

Spádovost škol

Jméno a příjmení: 
Karel Bednář
Dobrý den, pane Sebero, píšete, že víte o rozmáhající se "školské turistice" - jak budete proti tomuto problému postupovat? Byl bych rád, kdyby se naše děti dostaly na základní školu, kam patří, a ne aby díky tomuto nešvaru musely chodit na druhou základní školu, protože pro ně nebude místo.
Odpověď: 

Dobrý den,

trvalé bydliště a jeho účelové přehlašování je problém obtížně řešitelný. Dá se říci, že to je obcházení zákona i zneužití práva. Krok je to ale legální, změna trvalého bydliště není nic jiného než evidenční úkon, na který se nabalují další souvislosti. Jednou z nich je tvorba školských obvodů a garance místa ve školách. Změnu trvalého bydliště nemůžeme zakázat. Účelovost můžeme s větší či menší úspěšností prokázat a budeme se muset tímto zabývat.

Bez ohledu na výše uvedené je naší povinností zajistit školní docházku pro tišnovské děti. A zde se nabízí několik řešení, více či méně populárních, více či méně komfortních pro děti, jejich rodiče a učitele. Jednotlivá řešení se liší též finanční a časovou náročností a také celkovou udržitelností.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

 

PS: A také budeme apelovat na rodiče, aby nepodváděli, protože je-li dítě konfrontováno s patologickým jednáním dospělých, má to neblahý výchovný vliv, a děti pak takové vzorce chování automaticky reprodukují.

Datum odpovědi: 
11.3.2019

Označení parkovacich míst

Jméno a příjmení: 
M K
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy proběhne obnova značení parkovacích míst na ulici Dřínová? Děkuji M.K.
Odpověď: 

Dobrý den,

obnova vodorovného dopravního značení proběhne po realizaci vysprávek komunikací a při vhodných teplotách pro aplikaci nátěru přibližně v polovině roku.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.3.2019

Proč se kácí stromy na ulici Květnická?

Jméno a příjmení: 
Kamil Mitáš
Dobrý den. Jaký má smysl kácení vzrostlých stromů v lokalitě Květnická 1721? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

na okraji Přírodní památky Květnice nad ZŠ nám. 28. října byly v letošním roce dokáceny v souladu s Plánem péče o Přírodní památku Květnici po dohodě s Krajským úřadem JmK a Svazem ochránců přírody nepůvodní dřeviny, které do tohoto zvláště chráněného území nepatří. Nyní se jednalo především o trnovník akát a pajasan žlaznatý. Právě postupná likvidace pajasanu zde probíhá již několik let, jelikož začal zamořovat dřínové a jiné původní porosty. Až se podaří všechny pařezové či kořenové výmladky zcela zlikvidovat, bude přistoupeno k výsadbě původních druhů dřevin v souladu s Plánem péče.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
26.2.2019

Kam s krabicemi od nápojů?

Jméno a příjmení: 
Eva Korábečná
Dobrý den, mám podobný dotaz. Do kterého kontejneru patří krabice od džusů a mléka? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Korábečná,

nápojový karton, neboli "tetrapak", se v Tišnově třídí v rámci plastu. Tento obalový materiál tedy vhazujte do žlutých nádob na plast či do pytlů v rámci Pytlového sběru plastů.

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
26.2.2019

Plechovky do kontejnerů

Jméno a příjmení: 
Jaroslava Halouzková
Dobrý den, prosím, můžete mi poradit, do kterého kontejneru můžu odkládat plechovky, hliníková víčka od jogurtů a další drobný plechový odpad? V některých městech jsem zahlédla symboly plechovek na žlutých kontejnerech. V Tišnově jsem však toto označení nikde nezahlédla. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den paní Halouzková,

nápojové hliníkové plechovky, konzervy od potravin či např. hliníkové víčka od jogurtů v Tišnově třídíme v rámci plastu, vhazujte tedy do žlutých nádob na plasty či do pytlů v rámci Pytlového sběru plastů. Tento drobný kov z domácnosti je možné odevzdat také na sběrném dvoře města na ul. Wagnerova 1543.

Pěkný den.

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
24.2.2019

Spádovost škol

Jméno a příjmení: 
Pavel Skopal
Dobrý den, mám taky jeden dotaz ke spádovosti škol. Když naše ulice spadá do obvodu ZŠ, kam chceme chodit, a podle Vašich slov máme „právní nárok na přijetí“, znamená to, že nás musí vzít, i když bude plno? Děkuji za odpověď. P.Skopal
Odpověď: 

Dobrý den, pane Skopale,

škola musí vzít dítě, které patří do jejího spádového obvodu. Nicméně počty dětí v ulicích se mohou rychle měnit (např. se přistěhují), ne všechny děti mají trvalé bydliště v Tišnově (rodiny v nájmu), víme o rozmáhající se školské turistice. Dále nejsme schopni naprosto přesně odhadnout počty odkladů dětí v mateřských školách. A to nejdůležitější a nejsložitější, máme kapacity obou základních škol naplněny. Tudíž nastavujeme školské obvody s nejlepším možným odhadem počtu dětí vzhledem ke kapacitním dispozicím škol. Pokud by přesto vznikla situace, že spádová škola nemá místo, tak je v pořadí druhá tišnovská škola. Důležité je, že tišnovské děti se do tišnovských škol dostanou.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
20.2.2019

Kolony v ulici Nádražní

Jméno a příjmení: 
R.Vondrová
Dobrý den. Nevím zda svou otázku směřuji správně, ale stále častěji se setkávám s bezohlednými řidiči, kteří chtějí zaparkovat na parkovišti přímo u obchodu Albert a neváhají vytvořit kolonu !!! přimo na hlavní cestě.Ohrožují a omezují. Podobný problém byl i v ulici Mlýnská a vyřešila to značka zákaz zastavení. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Vondrová,

o tvořících se kolonách v blízkosti OC Albert víme a vnímáme je stejně jako Vy. Jedná se o bezohlednost řidičů, kteří si neuvědomují, že pouze kvůli svému nákupu vytváří nebezpečné a nepřehledné situace. V době, kdy se některý ze strážníků v této lokalitě vyskytuje, tak se samozřejmě tímto nešvarem zabývá. Bohužel v Tišnově není pouze Albert a strážníci musí být tam, kde jsou potřeba. Máte pravdu, že na ul. Mlýnská se problém vyřešil, když se nám nakonec podařilo prosadit dopravní značku se zákazem zastavení. Věřím, že i zde se nalezne nějaké schůdné řešení, i když se jedná o poněkud jinou situaci, než byla na ul. Mlýnská. Váš návrh předáme věcně příslušnému pracovníkovi k posouzení.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
17.2.2019

Školka a obchod

Jméno a příjmení: 
Pijáková
Dobrý den, kdy už se bude stavět nová školka? A kdy by měla otevřít? A neuvažujete o novém supermarketu? Děkuji za odpověď, na shledanou.
Odpověď: 

Dobrý den paní Pijáková,
pokud myslíte mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou, tak v současné době se dokončuje na základě připomínek projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Termín dokončení je červen, potom bude následovat vyjádření dotčených účastníků a žádost o stavební povolení. Pokud vše půjde bez zdržení, tak bychom mohli stavební povolení obdržet začátkem příštího roku. Začít stavět by se mohlo také v příštím roce a doba výstavby je v projektu uvažována 15 měsíců.

Co se týče supermarketu, momentálně o žádném požadavku investora na výstavbu nevím.

S pozdravem  

Ing. Karel Souček / první místostarosta Tišnova

 

Datum odpovědi: 
15.2.2019

Stránky