Otázky a odpovědi

opravy ve městě

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
dobrý den, děkuji za obrázkové info se stavem oprav ve městě. Můžete prosím upřesnit kdy předpokládáte otevření Brněnské? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

ulice Brněnská by měla být na základě uzavřené smlouvy dokončena v plném rozsahu až v květnu 2019. Jelikož stavba (silnice, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň) je vedena jako jeden celek, bude jako celek rovněž kolaudována. Do doby kolaudace nelze silnici oficiálně zprovoznit. Projíždějící auta totiž komplikují práci i bezpečnost práce zejména pracovníkům stavebních firem. Dodavatel však již nyní umožňuje přístup na některé více či méně dokončené úseky dopravní obsluze a zejména lidem bydlícím v rekonstruované oblasti. Do začátku prosince by měla být dokončena křižovatka U pily (Trnec) a rovněž úsek od ulice Dvořákova ke stavebninám BAUMAT. Stále zde však bude režim jako na stavbě (tzn. zákaz vjezdu všech vozidel).

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

 

Datum odpovědi: 
29.10.2018

Automyčka na Dlouhé

Jméno a příjmení: 
ing.arch. Radomil Harazim
Dobrý den. Po mírném zneklidnění, když jsem viděl měření geodetů na proluce mezi novým posledním obytným domem a kotelnou na ulici Dlouhé jsem byl dnes po spatření navážení materiálu ujištěn stavebním úřadem, že mé obavy jsou na místě. Bude zde vystavěna automyčka!!! Neuvěřitelné! Opravdu si město myslí, že obytný soubor Hony za Kukýrnou potřebuje v první řadě automyčku? Jistě, automyčka je soukromá aktivita na soukromém pozemku, ale město je majitel sousedních pozemků a tím pádem účastníkem stavebního řízení. Jak se vyjádřilo v tomto případě? Jak je možné, že tuto zrůdnost posvětila paní městská architektka? Uvědomujete si, že již tak kapacitně napjatá automobilová doprava s nedostatkem parkovacích míst v lokalitě bude "posílena" zájezdem nových zákazníků automyčky? Minulé období jsem kladně kvitoval práci radnice a přál jsem si, aby tato sestava pokračovala dále. Tento případ mi ale vyrazil dech. Proč jste neprovedli opět dotazníkovou akci? Protože by to asi vyvolalo nežádoucí rozruch. S pozdravem ing.arch.Harazim Radomil, Na Honech 1864, Tišnov
Odpověď: 

Vážený pane architekte,

pokusím se stručně a věcně reagovat na Váš dotaz. Výstavba tohoto objektu je na pozemku soukromého investora, který disponuje všemi potřebnými souhlasy pro výstavbu takového objektu. Tato stavba je rovněž v souladu s územním plánem města. Projekt navíc vznikal v době, kdy sousední pozemek (určený nyní pro budoucí park) nebyl ve vlastnictví města, ale toho stejného soukromého investora. Co se týká přístupové cesty, tak se město Tišnov se nedomnívá, že by provoz myčky nějak zásadně negativně ovlivnil parkování v oblasti, neboť v případě většího počtu zákazníků řidiči upřednostní opakovanou návštěvu namísto stání ve frontě nebo u bytového domu. Nebyl důvod zjišťovat názor veřejnosti na výstavbu takového objektu, neboť by se jednalo o krajně neobvyklý postup - stavba je realizována v souladu se zákonem, leží na soukromém pozemku, stavbu i provoz bude financovat soukromý investor a město nemá důvod takové stavbě bránit. V případě potřeby Vám detaily objasní pracovníci Odboru stavebního řádu MěÚ Tišnov.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
24.10.2018

Mobilní rozhlas

Jméno a příjmení: 
František Mach
Dobrý den, k čemu máme mobilní rozhlas, když se nedozvíme nic aktuálního? Pominu-li akci "bomba", tak úplná bomba v dopravní situaci ve městě je dnes 23.10. ráno v omezení výjezdu z města pod mosty u Penny, o kterém se nikde nemluví a nikomu jsme jako občané nestáli za informaci. Pěkně děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den pane Machu,

máte částečně pravdu. Zatímco o akci "bomba" jsme neinformovali do té doby, dokud jsme neobdrželi souhlas Policie ČR, tedy naprosto v souladu se všemi stanovenými pravidly, tak o akci Cáhlovská jsme neinformovali, protože nedošlo k přenosu informací mezi stavbou, dotyčným pracovníkem odboru investic a dalšími dotčenými subjekty. Pochopitelně se o asfaltování v ten den vědělo, ale dodavatel stavby nám sdělil, že toto proběhne za plného střídavého provozu, řízeného světelnou signalizací. Bohužel tuto situaci naprosto podcenil, uvedená varianta nebyla v silném provozu realizovatelná, navíc předem neinformoval ani okolní firmy a značně se tím zkomplikovala doprava v celém městě. Proto byla do akce dodatečně zapojena Policie ČR i Městská policie Tišnov, aby pomohli situaci řešit. V tuto chvíli jsme přijali taková opatření, aby se takto vyhrocená situace nemohla opakovat a aby byly všichni v podobné situaci s předstihem informováni.

Přeji Vám hezký den a děkuji za pochopení

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
24.10.2018

Výstavba myčky na ul. Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Marek Láznička
Chtěl bych se zeptat, zda je výstavba myčky fy TABAS s.r.o. (majitel Zdeněk Němec) vedle kotelny na ul. Dlouhé v souladu s územním plánem? Měl jsem za to, že tato lokalita je určena pouze pro bydlení (území je platném územním plánu růžové). Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

tato výstavba je v souladu s územním plánem města Tišnova.

Ing. Alena Doležalová

Datum odpovědi: 
24.10.2018

Zmatený web

Jméno a příjmení: 
Zdeňka Dohnálková
Dobrý den, chtěla jsem se podívat na program oslav vzniku republiky v našem městě, na webu jsem ho nenalezna. V aktualitách je však jako nejnovější zpráva, právě dnes 16.10. kolem 19,40 umístěna pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18. 6. 2018 s programem k tomuto zasedání. Můžete prosím laskavě doplnit informace o programu oslav vzniku republiky a uvést na pravou míru informaci o konání zastupitelstva? Zdraví Zdeňka Dohnálková
Odpověď: 

Dobrý den paní Dohnálková,

město Tišnov dne 16.10.2018 nepublikovalo pozvánku na jednání ZM dne 18.6.2018. Je možné, ze zmateně se choval Váš internetový prohlížeč, což se někdy stává, když je načtena starší verze stránky. Web města byl prověřen a neshledali jsme žádné nestandardní chování ani reakce. Pozvánka na ustavující jednání ZM bude včas zveřejněna. 

Co se týká programu oslav 100. výročí vzniku republiky, tyto informace byly na hlavní stránku doplněny.

Přeji hezký den

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

 

Datum odpovědi: 
22.10.2018

Osvětlení na ulici Černohorské

Jméno a příjmení: 
Hana Štěpánková
Dobrý den, bylo by možné opravit lampu přímo naproti domu Tyršova 308, je to rohový dům Tyršova a Černohorská. Lampa neustále bliká, někdy zhasne, zase se rozsvítí, je to velice nepříjemné, zvláště, když svítí do oken dětem. A ještě jeden problém: už delší dobu /měsíce/ u výše uvedeného domu, u dětského hřiště, parkuje bílé auto,má spz, propíchané gumy, zabírá tak místo dalším vozům majitelů, kteří tu bydlí. Dá se s tím něco provést? Děkuji za odpověď. Štěpánková
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy, v nejbližších dnech bude odstraněna.

Pro rychlejší předání informace můžete poruchu nahlásit přímo do systému hlášení poruch, který je dostupný na webových stránkách města www.tisnov.cz (rychlé odkazy).

Informaci o odstaveném vozidle předám městské polici, která vozidlo prověří a vyzve majitele k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla.

S pozdravem

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
22.10.2018

Třídění odpadu

Jméno a příjmení: 
Alžběta Kadlecová
Dobrý den, dneska ráno na nádraží v Tišnově jsem viděla, jak pán dává smíšený odpad i zvlášť roztřízené plasty, papíry apod. do jednoho velkého pytle. Chtěla bych se zeptat, jestli se odpad poté zvlášť třídí? Nebo jaký je toho smysl? Proč tam potom ty kontajnery jsou? Předem děkuji za odpověď Alžběta Kadlecová
Odpověď: 

Dobrý den paní Kadlecová,

jedná se o sběrné nádoby Českých drah. Ty také zajišťují jejich svoz a další nakládání s odpadem. V tuto chvíli Vám nedokáži říct, jakým způsobem a zda dochází k dotřídění tohoto odpadu. Osobně se však domnívám, že vzhledem k povinnostem původců odpadů vyplývajících z legislativy ČR a také vzhledem k finančním bonusům za vytříděný odpad, by byla hloupost, aby odpad po vytřídění smíchali dohromady. Pravděpodobně se jen jedná o možnost, jak vzít více pytlů různé komodity při jednom.

Váš dotaz, prosím, směřujte na České dráhy, které Vám podají přesné informace.

S přáním pěkného dne

Ing. Žaneta Krábková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
22.10.2018

Uliční vpusti 2

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Odpověď: Dobrý den, dešťové vpusti ve městě jsou na „krajských“ komunikacích ve správě SÚS JmK, na místních komunikacích ve správě města. Čistíme je 1x ročně, někde mimořádně i 2x. Aktuálně po zmapování zanesených vpustí jich byla již velká část vyčištěna, zbylé budou vyčištěny do cca 10 dnů. Pěkný den Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS ----------------------------------------------------------------- Díky za odpověď, ale: Ulice Dvořáčkova je určitě ve správě města Tišnov. Konkrétní vpusť u pneuservisu Trojánek určitě nebyla čištěna minimálně 3roky. A takových je po Tišnově víc. Ještě jednou díky za odpověď Vladimír Jakeš
Odpověď: 

Dobrý den,

dešťové vpusti na ulici Dvořáčkova patří k těm, které se pravidelně zanáší a každoročně čistí. Na začátku měsíce byly vyčištěny desítky dešťových vpustí po celém městě. Děkujeme za odhalení nevyčištěné vpusti, pravděpodobně ji pracovníci při kontrole pod stojícím autem nezaznamenali.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
22.10.2018

Volejbalové hřiště

Jméno a příjmení: 
Josef Navrátil
Dobrý den Před dvěma lety jsem zde položil otázku co se bude dít z volejbalovým hřištěm u sportovní haly.Zde na těchto stránkách mi bylo napsáno že do měsíce začne oprava aby se dalo hřiště používat,od té doby ,dva roky!!!!!se na tomto hřišti vůbec nic neděje!!!! chtěl bych vědět jestli se do budoucna plánuje rekonstrukce tohoto hřiště.Dekuji za info
Odpověď: 

Dobrý den, pane Navrátile,

uvedený pozemek, kde leží antukové volejbalové hřiště, je v majetku Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov. Pro bližší informace se proto prosím obraťte přímo na vlastníka.

Dne 2. srpna 2017 jsem Vám odpovídal na dotaz dle tehdy získané informace takto, o opravě jsem se však nezmínil:

„Zmíněné antukové hřiště na křižovatce ulic Tyršova a Drbalova je v majetku TJ Sokol Tišnov. Dle čerstvých informací zde právě probíhá generální úklid a hřiště bude opět aktivně využívané pro volejbal či nohejbal.“

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
22.10.2018

Co se stavi

Jméno a příjmení: 
Lucia Madlova
Dobry den, vite prosim Vas, co se bude stavet mezi kotelnou a Bytovym komplexem Komfort IV na ulici Dlouha? Vsimla jsem si, ze tam kopali zaklady na nejakou mensi budovu. Dekuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

na uvedeném místě plánuje majitel pozemku vybudovat mycí linku pro osobní auta s tím, že mycí cyklus bude probíhat za uzavřenými vraty. S pozdravem

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
22.10.2018

Stránky