Otázky a odpovědi

Ponížení stavu městské policie

Jméno a příjmení: 
Petr Slavíček
Dobrý den, 1.1. jsem zaslal dotaz ohledně snížení stavu městské policie. Do dnešního dne mi nepřišla ani nebyla zveřejněna žádná odpověď. Nevím, zda se ztratila, jakožto u více dotazů, ale domnívám se, že se jedná o pouhé nedorozumění. Vím, že dotaz není populární, ale prý aktivně komunikujeme s občany. Nyní k dotazu pro vedení mesta. Jak je možné, že na Silvestra, nejproblematictejsi den v roce nezajistovala městská policie službu? V jiných městech služby výrazně posilovaly, ale Tišnov je zřejmě výjimka. Vidět je není, běžně se parkuje na zelených plochách nebo zakazech, no hrůza, když je vidíte, vedou zdlouhavé rozhovory s pozitivními gestikulacemi. Neuvažuje vedení města o jejich snížení? Asi by bylo vhodnější je zrušit, ale to je asi mimo volební program. Můžete mi taky vyčíslit kolik nás stala tato policie v roce 2018 - mzdy a ostatní slozky? A kolik přinesla do rozpočtu města? Snad se i tento dotaz omylem neztratí. Dekuji Petr
Odpověď: 

Dobrý den, pane Slavíčku, vedení města neuvažuje o snížení personálního stavu městské policie. Na základě vzájemné dohody mezi Policií ČR, vedením města a Městskou policií Tišnov, v rámci koordinace a efektivního využití sil, nezajišťovala Městská policie Tišnov dne 31.12.2018 noční službu, avšak zajišťovala dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v čase konání ohňostroje dne 1.1.2019. Na základě uvedené dohody byla v noci z 31.12.2018 na 1.1.2019 posílena služba Policie ČR a rovněž občané byli informováni na oficiálních stránkách města. Pokud nejste spokojen z prací městské policie, můžete podat oficiální stížnost s konkrétními údaji o pochybeních. V případě zjištění protiprávního jednání můžete kdykoli kontaktovat městskou policii na tel č. 603 577 252 nebo e-mail: policie@tisnov.cz, popř. Policii ČR na lince 158. Policie, ať městská nebo republiková, je povinna každé oznámení prověřit a učinit odpovídající kroky.

Vzhledem k obsáhlosti odpovědí na další část Vašeho dotazu, naleznete odpovědi jako veřejné informace na internetových stránkách pod doménou Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov a rozpočet Města Tišnov na rok 2018. Pokud však vyčkáte do měsíce února 2019, budete mít veškeré informace aktuální za následné období.

Děkuji za dotaz a spolupráci.

Štěpán Pilný, zastupitel pověřený řízením Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
8.1.2019

Novoroční ohňostroj

Jméno a příjmení: 
Martin Smutna
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda město neuvažuje o opětovném posunutí Novoročního ohňostroje na noční hodiny 1.1. 0:30, jak bylo zvykem? Již druhým rokem je ohňostroj posunut na následující den odpoledne. Bohužel ztratil veškeré své kouzlo, lidí také ubývá, ... Ať se bavím ve svém okolí s kýmkoliv, tak tuto změnu nepřivítal, ba naopak. Děkuji, Smutna
Odpověď: 

Dobrý den,

na přesunutí novoročního ohňostroje se dohodl ředitel MěKS se starostou města a vedoucím odboru kanceláře starosty. Argumenty pro změnu času konání (přesun z 1/1 00:30 h na 1/1 17:00) byly dva:

  • především otázka bezpečnosti: během půlnočních ohňostrojů docházelo k incidentům, které ohrožovaly bezpečnost a zdraví účastníků i organizátorů akce (odpalování světlic do davu, házení dělobuchů od místa odpaliště ohňostroje, neoprávněný vstup podnapilých osob do místa odpalu, atd.). Bylo téměř nemožné zajistit bezpečnost účastníků akce. Vzhledem k tomu, že k těmto incidentům již nedochází, tak věřím, že změna času akce byla prospěšná. 
  • dále bylo naší snahou vyjít vstříc požadavkům občanů, kteří chtěli navštívit ohňostroj s ratolestmi. 

Námitka, že ubývá diváků na náměstí, je lichá. Náměstí je v 17:00 zaplněné stejně, jako tomu bylo v časech popůlnočních. Lidé mají možnost vyjít po půlnoci do ulic pozdravit své přátele i tak. Akce změnou času sice pozbyla jisté živelnosti související s konzumací alkoholických nápojů, ovšem nikoliv kouzlo okamžiku spjaté s radostnou oslavou nového roku. Co do technických parametrů ohňostroje, ty zůstávají již 5 let stejné. 

S pozdravem

Jan Brdíčko, ředitel MěKS Tišnov

Datum odpovědi: 
7.1.2019

Koncepce cestovního ruchu

Jméno a příjmení: 
Miloš Buček
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, kde bych se mohl seznámit s novou koncepcí cestovního ruchu, kterou po veřejném projednávání měla městu v září minulého roku předat odborná firma. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době probíhá připomínkové řízení dokumentů (koncepce rozvoje kultury a koncepce rozvoje cestovního ruchu) ze strany dotčené Komise pro kulturu a cestovní ruch, dále budou koncepce předmětem jednání strategického výboru, následně budou zmíněné strategické dokumenty předloženy zastupitelstvu města Tišnova ke schválení. Předpokládám, že koncepce bude možné nalézt na webových stránkách města a kulturního střediska v druhé půli února 2019. 

S pozdravem Jan Brdíčko, ředitel MěKS Tišnov

Datum odpovědi: 
5.1.2019

Svoz pytlů s plasty

Jméno a příjmení: 
Zdenek Odehnal
Dobrý den, kdy bude probíhat svoz plastů v lednu 2019, na stránkách města jsem tuto informaci nenašel. Děkuji s pozdravem Odehnal
Odpověď: 

Dobrý den, pane Odehnale,

pytlový sběr plastů bude v roce 2019 prováděn 1x za 4 týdny, vždy v úterý, v termínech: 29. 1., 26. 2., 26. 3, 23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12. a 31. 12. 2019. Tuto informaci včetně dalších potřebných ke svozu odpadu v letošním roce najdete také na webu města, a to zde: http://www.tisnov.cz/urad/informace/komunalni-sluzby/odpady 

Hezký den přeje

Jiří Dvořák / Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
3.1.2019

Dotace - barely na vodu

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, bude město dávat dotace na barely na vodu? (nedostatek vody v letošním roce....) Spoustu obcí a měst tuto možnost nabízí, tak se ptám jak to bude v Tišnově!
Odpověď: 

Dobrý den,

město prozatím neuvažuje o dotacích na pořízení nádrží na dešťovou vodu. Ani jsem nezaznamenal informace, že by některé obce nádrže dotovaly. Můžete však aktuálně využít dotaci ze Státního fondu životního prostředí na využití srážkové vody, bližší informace a možnosti naleznete na www.dotacedestovka.cz.

Pěkný den

 

Ing. Václav Drhlík

vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
 

Datum odpovědi: 
3.1.2019

Ples města

Jméno a příjmení: 
Věra Malásková
Dobrý den, hledala jsem letošní ples města Tišnova, ale nikde ani zmínka o kulturních akcích v tomto roce...., ale někdo mi říkal, že snad od zítřka se prodávají lístky, tak nevím...... V. Malásková
Odpověď: 

Dobrý den, paní Malásková,

dle informací z Městského kulturního střediska, které tradičně tuto akci pořádá, se Ples města uskuteční 23. února 2019. Vstupenky zatím v prodeji nejsou, sledujte ale web nebo Facebook MěKS, kde se jistě dozvíte včas vše potřebné.

 

Jiří Dvořák / Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
2.1.2019

Házení petard u obchodu na Květnici

Jméno a příjmení: 
Jan Novotný
Dobrý den, jako každý rok, opět v období před vánoci, na sídlišti pod Květnicí, musí zde v okolí obchodu, parkoviště pod obchodem a hřiště za obchodem, místní obyvatalé každý den odpoledne v čase od 16 klidně i do 22 hodin snášet házení petard a dělbuchů a jiné pyrotechniky, kterou zde prodávají majitelé obchodu místním opilcům a klidně i nezletilým dětem (kterým bez mrknutí oka prodají i pivo). Zajímalo by mě, jak hodláte tento problém řešit? Když jsem náhodou šel ven se psem, viděl jsem z dálky jak jedna taková hvízdající světlice vyletěla nad obchodem v okamžiku, kdy šel kolem jiný občan se svým psem. Když se však ohradil, tak mu bylo nějakým dospělým výtržníkem hezky česky sprostě vynadáno a vyhrožováno useknutím hlavy. Zaslechl jsem to i z té dálky! Bohužel byla tma a neviděl jsem kdo to byl. Přijde Vám toto normální???? Kde byla v tu chvíli městská policie? Zřejmě někde dělá ještě předvoj vánočnímu kamionu Coca - coly a zkouší jestli jim ještě fungují majáky a houkačky?! To se máme bát chodit ven se psy a dětmi? Máme se bát, že když se ohradíme, tak nám useknou u obchodu hlavu?! Doufám, že tomuto jednání uděláte přítrž a uděláte maximum proto, aby se občané zde cítili bezpečně! S pozdravem Novotný.
Odpověď: 

Dobrý den pane Novotný, z vašeho dotazu je cítit sarkasmus, což není určitě na místě. Začnu od konce a odpovím velmi rád na otázku, co dělala městská policie. Městská policie dělala svou práci, ale bohužel zrovna nebyla na místě, na kterém jste byl Vy. Nabízí se otázka, co dělal občan, který byl svědkem závažné přestupkové, ne-li trestné činnosti? Proč ihned nepřivolal městskou policii nebo nezavolal linku 158? Městská policie je tu pro vás na tel. 603 577 252 denně od 6:00 do 22:00 hod. a o víkendech od 22:00 do 5:00 hod. a věřte, že velice rychle reaguje na každé oznámení. Ale bez pomoci občanů to prostě někdy nejde.

Co se týká používání zábavní pyrotechniky, tak se osoby nedopouští žádného protiprávního jednání, pokud se tak neděje, mimo silvestrovskou noc, po 22:00 hod. V případě, že by někdo používal zábavní pyrotechniku po 22:00 hod., jednalo by se o rušení nočního klidu se všemi důsledky. Otázku používání pyrotechniky mimo silvestrovskou noc je možné řešit obecně závaznou vyhláškou. Ovšem, na rozdíl od minulých let, přijala městská policie v roce 2018  pouze 2 oznámení na používání zábavní pyrotechniky, z toho je jedno to, na které právě odepisuji. To, že někdo prodává pyrotechniku „místnímu opilci“ je v pořádku, protože se jedná o dospělého, svéprávného člověka. Avšak to, že někdo prodává dětem něco, co je zakázané, je dosti závažné obvinění a musí se samozřejmě prokázat. V tomto případě pozor na křivé obvinění, zvlášť veřejné, protože se jedná také o protiprávní jednání. A k poslední otázce, která se týká nebezpečného vyhrožování „useknutím hlavy“. Opět platí to stejné, jako u předchozího. Proč nikdo nezavolal městskou nebo státní policii? My se samozřejmě na popsané nešvary zaměříme, ale obávám se, že tato problematika bude aktuální až zase za rok.

Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

S pozdravem Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi: 
2.1.2019

Využití MultiSport karet

Jméno a příjmení: 
Libuše Černá
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se uvažuje o možnosti využití MultiSport karet na tišnovském kluzišti a v letní sezóně i na koupališti. Děkuji za odpověď, Libuše Černá
Odpověď: 

Dobrý den, paní Černá, v současné době neuvažujeme o možnosti využití MultiSport karet na kluzišti ani na koupališti. 

 

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
2.1.2019

Kluziště - zjištění aktuálního stavu

Jméno a příjmení: 
Kolářová Iveta
Dobrý den, kam je možné volat, když chceme zjistit, zda je kluziště aktuálně otevřené? Správce telefon třeba teď nebere :-) Je nějaká linka např. do okénka, kde se vybírá vstupné? Děkuji předem.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Kolářová, veškeré aktuální informace ke stavu kluziště, provozní době i cenám naleznete vždy na internetové stránce kluziste.tisnov.cz. Najdete tam také webkameru s aktuálním pohledem na sportovní plochu. Telefonní číslo je pouze na správce areálu, který může být ale momentálně nedostupný - vzhledem k pracovnímu vytížení. Jistější je proto kouknout na web.

Hezký den.

Jiří Dvořák / Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
2.1.2019

Kluziště - úprava ledu

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Dobrý den, jak má probíhat úprava ledu po bruslení? Proč se nepoužívá mokré rolbování k zacelení rýh? Dětem se potom špatně bruslí a může docházet k nechtěným pádům. A nemohlo by město zajistit nějaký automat na teplé nápoje? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Šibore, metodu mokrého rolbování používáme za ideálních klimatických podmínek, ale v případě sněžení či deště je tato metoda bezvýznamná, proto pouze led frézujeme. V současné době je na kluzišti kiosek s možností zakoupení teplých nápojů, a z tohoto důvodu o automatu neuvažujeme. 

 

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
2.1.2019

Stránky