Otázky a odpovědi

Zalévání zeleně

Jméno a příjmení: 
Ivana Straková
Dobrý den,všude nás trápí sucho v okolních destinacích mají vodu na příděl 100l na osobu a den a v Tišnově že zalévji na Květnicke stromky?!?! Pro obec neplatí zákaz zalévání.to je jiná situace ?!?! Straková
Odpověď: 

Dobrý den, paní Straková,

město Tišnov prozatím nevyhlásilo žádné omezení odběru pitné vody z vodovodního řádu na zalévání zahrad a napouštění bazénů. Osobně věřím, že většina soudných lidí omezila například zálivku svých trávníků zcela automaticky. Zálivku mladých stromů do 3 let od vysazení provádíme převážně dešťovou vodou zachycenou v obrovské retenční nádrži na sběrném dvoře. Hodnota vysazeného a ujmutého stromu přesahuje zpravidla 5 tis. Kč. Za poslední 4 roky vysadilo město více než 400 stromů a minimálně jako správní hospodáři je nenecháme uschnout. Jsem rád, že se nám prozatím daří většinu vysazených stromů před výrazným suchem ochránit.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

 

Datum odpovědi: 
27.8.2018

Obousměrná průjezdnost pro cyklisty

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dobrý den. Kdy se cyklisté dočkají zobousměrnění jednosměrek podle přijatého generelu dopravy ( Bezručova, Na Hrádku, Chodníček, Kvapilova, Hřbitovní, Dvořáčkova, Procházkova, Jungmanova, Tyršova) ? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za zaslání dotazu, týkající se cyklistů. V dotazu se odkazujete na přijatý generel dopravy. Chci Vám sdělit, že generel dopravy je materiál, který se zabývá návrhem doporučení a řešení dopravy ve městě Tišnově, tudíž i cyklistů. Správně jste uvedl ulice, ve kterých generel navrhuje zavedení obousměrného provozu cyklistů. V loňském roce, jsme se touto situací zabývali a dle sdělení PČR, která by změnu dopravy schvalovala vyplynulo, že ve většině navrhovaných ulic je zapotřebí provést z bezpečnostních důvodů stavební úpravy před zavedením obousměrného provozu cyklistů. V současné době se zabýváme ulicí Jungmannova, která stavební úpravy nevyžaduje.

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
27.8.2018

CO BYLO VLASTNĚ VAŠÍM ÚMYSLEM NÁM, TIŠNOVANŮM A VAŠIM VOLIČŮM, OD KTERÝCH ČEKÁME ZA SVOJE HLASY VAŠI POCTIVĚ ODVÁDĚNOU PRÁCI, VLASTNĚ SDĚLIT?

Jméno a příjmení: 
H. Vašulínová
Cit. bod 1 z PROHLÁŠENÍ... ze dne 8.8.2018: Záměr výstavby je plně v souladu s veřejně dostupnou kupní smlouvou, kterou současný majitel pozemku uzavřel v r. 2009 s bývalým majitelem. V ní je konkrétně uvedeno – „Kupující prohlašuje a prodávající bere na vědomí, že záměrem kupujícího je vybudovat na předmětných pozemcích polyfunkční domy s bytovými a nebytovými jednotkami a bytové domy o minimálně třech nadzemních podlažích…“. Konec citace. Vážený pane starosto a vážený pane investore, jestliže má citovaná původní zmínka (KS z r. 2009) o postavení...objektů o minimálně třech N.P. za účel nepozorného čtenáře zmást, je nutné se nadále těchto matoucích pojmů zdržet, protože termínem MINIMÁLNĚ prosazujete možnost, o kterou jde vám, oběma osloveným t.j. MINIMÁLNĚ 4 poschodí, což by skýtalo možnost investorovi BUDOUCÍ objekty tzv. VYHNAT o pár poschodí nahoru... AVŠAK TATO MOŽNOST JE V PŘÍKRÉM ROZPORU S POŽADAVKEM OBYVATEL V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ! Je třeba, abyste jako zastupitelé stáli jednoznačně na straně občanů, nikoli investora a nadále nepoužívali argument jako např. ten o nadmořské výšce. Dne 23.7.2018 na radnici NEŠLO NEVNÍMAT PŘÁNÍ I ARGUMENTY OBČANŮ, KTEŘÍ SI VÁS, JAKO S V O J E ZÁSTUPCE ZVOLILI ! Máte v rukou nástroj, jak stavbě zcela zabránit do doby, než bude úmluva mezi oběma stranami AKTUALIZOVÁNA V INTENCÍCH PŘÁNÍ OBČANŮ, NOVĚ PROJEDNÁNA, ZFORMULOVÁNA A PODEPSÁNA. Investor NESMÍ diktovat a radnice je povinna zaštítit občany. JEDNEJTE, JEDNEJTE, JEDNEJTE A BRAŇTE SVOJE OBČANY-VOLIČE!!! Děkuji za zveřejněnou odpověď a zdravím. HV (V závěru vašeho původního textu je malá chyba v úpravě textu u podpisů: slovo "pozemku" nepochybně patří na stranu investora...)
Odpověď: 

Vážená paní,

reaguji na Váš příspěvek týkající se prohlášení města a investora k záměru výstavby v areálu bývalé pily v Tišnově.

Ptáte se, co bylo úmyslem sdělit. Odpověď je jednoduchá – záměrem bylo sdělit některé skutečnosti, které s tímto záměrem souvisí a také reagovat na některé účelové šířené dezinformace. Stalo se tak v reakci na schůzku s obyvateli sousedícími s touto lokalitou, při níž byly vzneseny konkrétní dotazy či pochybnosti v souvislosti se záměrem investora. Proto jsem v návaznosti na tuto schůzku okamžitě inicioval setkání s investorem, na němž jsem žádal o vysvětlení těchto skutečností.

Z jednání vyplynulo mimo jiné, že:

není pravdou, že pozemek byl investorovi prodán za účelem výstavby rodinných domů;
není pravdou, že investor zde hodlá vybudovat bydlení pro sociálně slabší;
není pravdou, že investor sem hodlá z Brna přestěhovat tzv. nepřizpůsobivé obyvatele.

A o těchto skutečnostech jsme také informovali tišnovskou veřejnost.

S poděkováním za Váš dotaz

Jiří Dospíšil, starosta města

Datum odpovědi: 
23.8.2018

Bude Dvořákova jednosměrná?

Jméno a příjmení: 
František Koudelka
Dobrý den, neuvažuje zastupitelstvo ulici Dvořákově jako jednosměrné? Kvůli parkujícím vozidlům je značně ztížen průjezd touto ulicí. Hvězdnou stálicí je bílý fiat stojící poblíž křižovatky s Brněnskou.
Odpověď: 

Dobrý den,

ulice Dvořákova rozhodně nebude jednosměrná. Jedná se o krajskou komunikaci a nikoliv komunikaci ve vlastnictví města a tudíž ani zastupitelstvo ani jiný orgán města nemůže o takovém kroku rozhodnout. Navíc vzhledem k napojení na další krajské komunikace to ani nebude do budoucna možné. Průjezd ulicí není komfortní, ale dle sdělení Policie ČR i při stání jednoho vozidla při okraji vozovky, zůstává volný průjezd v šířce 6 metrů, tedy dostatečný pro obousměrný provoz. Doporučujeme v této ulici zpomalit jízdu, neboť limit 50 km/h je sice maximální, ale řidič má přizpůsobit rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a pochopitelně i okolnímu provozu.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
21.8.2018

problém se sousedkou

Jméno a příjmení: 
RADMILA HARÁKOVÁ
dobrý den, chtěla bych se zeptat,na koho se mám na úřadě obrátit,když mám problém se sousedkou
Odpověď: 

Dobrý den,

nejlepší variantou je v tomto případě dostavit se na služebnu městské policie Tišnov na adrese Radniční 14, kde nám celou věc lépe popíšete a uvidíme jaký další postup bude v tomto případě nejvhodnější.

Petr Šikula, strážník městské policie

Datum odpovědi: 
17.8.2018

Vyvěšení prezentací k záměrům města na webu města Tišnova

Jméno a příjmení: 
Milada Braunová
Dobrý den, myslíte, že bylo možné na webu města vyvěsit kompletní prezentaci architektů k záměrům - bytové výstavby na pozemku bývalé Pily a výstavby parku a MŠ v lokalitě Hony za Kukýrnou včetně všech prezentovaných obrázků? Děkuji Milada Braunová
Odpověď: 

Dobrý den,

všechny požadované prezentace jsou vyvěšeny již od června na webu http://www.promeny-tisnova.cz/#about. Odkaz lze najít také na hlavní stránce webu města v záhlaví (MAPA INVESTIC). Snad zde najdete vše, co hledáte.

Hezký den

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
17.8.2018

Park pod kostelem

Jméno a příjmení: 
Kamila Ševčíkova
Dobrý den, dnes jsme se byli podívat v první části parku pod kostelem a chci jen upozornit, ze na dřevěné "taneční ploše" ve spodní části parku už je uvolněné min. jedno prkno...
Odpověď: 

Děkujeme za upozornění, prověříme celou plochu.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
17.8.2018

Prostředek Brněnské

Jméno a příjmení: 
Viktor Kožený (viktor.kozeny@harvard.com)
Dobrý den, v souhrných informacích píšete, že od září bude probíhat rekonstrukce vozovky v podstatě jen na začátku aktuálně uzavřeného úseku ulice Brněnská. Co ten zbytek uprostřed? Tj. mezi ulicemi Mánesova a Na Rybníčku? To je v plánu také, ale jen třeba později (a prosím tedy kdy?) nebo tam zůstanou kostky? Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Kožený,

oceňuji Váš zájem o rekonstrukci ulice Brněnské, přestože již řadu let žijete v Bahamském souostroví. Je vidět, že i oprava krajské komunikace procházející Tišnovem je důležitým tématem v dalekých zemích.

Rád bych uvedl, že se jedná o komunikaci ve vlastnictví Jihomoravského kraje (zastoupeného Správou a údržbou silnic JmK) a nikoliv města Tišnova. Vzhledem k tomu, že stavba je poměrně složitý mechanismus, nelze předem jasně stanovit, kdy budou jaké práce provedeny. Harmonogram, který je součástí smlouvy je pouze orientační. Zásadní je doba předání díla (květen 2019) a příslib průjezdnosti ulice Brněnské (do konce roku 2018). Vzhledem k tomu, že komunikaci nevlastníme, stavbu silnice neplatíme a ani ji neprovádíme, poskytujeme jen informace v krátkodobém horizontu, za které se nám zástupci investora i dodavatele ústně zaručí. Každopádně všechny kostky zmizí (předem sděluji, že nebudou na prodej jako kupónové knížky) a celý uzavřený úsek bude mít nový povrch. To je jediný fakt, o kterém jsem i já sám přesvědčen, přestože tempo dosud probíhajících prací mě osobně nenaplňuje velkým optimismem. Doufejme, že investiční akce bude dokončena co nejdříve. 

Přeji hezký den

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
17.8.2018

Tišnov pohotovost

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Nebylo by lepší zrušit pohotovost v Tišnově když tam stejnak pořád nejsou:Ve dnech 2., 3., 4., 8., 10., 17., 18., 19., 25., 28., 29., a 31.8.2018 LSPP neordinuje.
Odpověď: 

Dobrý den pane Starý,

LSPP bohužel Město Tišnov neprovozuje, tedy Vašemu návrhu nemůžeme vyhovět. Tak jako jiné oblasti zdravotnictví se i lékařská pohotovost potýká s výrazným nedostatkem lékařů a to je stav, který při nejlepší vůli a přes dosavadní jednání, nemůže Město Tišnov ovlivnit.

S pozdravem

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
7.8.2018

Prodloužení otevírací doby koupaliště

Jméno a příjmení: 
Miloš Sysel
Vzhedem k neutěšeným prognózám o vývoji teplot do konce srpna by bylo dobré prodloužit provozní dobu koupaliště do 21.00 hodin. Operativně, podle vývoje počasí.
Odpověď: 

Dobrý den, vážený pane Sysle,

děkujeme za podnět. Od pátku do neděle  je koupaliště do 21. hodiny otevřeno. V týdnu dle informací správce opouští většina návštěvníků koupaliště mezi 18. a 19. hodinou, do 20. hodiny vydrží na koupališti údajně jen cca 20 návštěvníků. Z uvedeného tedy vyplývá, že není nutné k obsahu Vašeho ojedinělého podnětu prozatím přistupovat.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
3.8.2018

Stránky