Otázky a odpovědi

Neukáznění chodci u Alberta

Jméno a příjmení: 
Petr
Dobrý den, bylo by možné dohlédnout na přechod pro chodce u Alberta? Lidi chodí mimo přechod a skáčou řidičům skoro pod kola, až se něco stane bude pozdě. Petr
Odpověď: 

Dobrý den pane Petře, Městská policie dohlíží nad pravidly silničního provozu na celém území Tišnova. Věřte, že v počtu jednoho, max. dvou strážníků na jedné směně se jedná o docela složitý proces. Když se vrátím k vaší otázce, tak přechody pro chodce jsou docela dobře značeny dopravním značením jak svislým (na stojanu), tak vodorovným (na komunikaci). Každý řidič by měl, především ve svém zájmu, předvídat a počítat před příjezdem k označenému přechodu pro chodce s tou nejhorší alternativou - tou je např. nenadálý skok dítěte do komunikace, a tomu přizpůsobit rychlost a styl jízdy. Chování chodců je někdy nevyzpytatelné, ale chování řidičů taktéž. Každý se cítí v právu a tomu přizpůsobuje své chování. Já mohu doporučit pouze jedno - raději zastavit vozidlo, i sám tak činím, protože stojící vozidlo nemůže zavinit dopravní nehodu. Situace před přechodem, ani např. před křižovatkou netrvá nikdy věčně a řidič stejně vždy nakonec místo opustí. Tím nechci a ani neomlouvám neukázněné chodce, ani neukázněné řidiče. Jen se snažím vysvětlit, co je pro řidiče nebo chodce výhodnější s ohledem na možné následky. Na uvedený přechod se samozřejmě v rámci možností zaměříme. Vám děkuji za podnět a projevenou důvěru.

 

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městská policie Tišnov

Datum odpovědi: 
21.12.2018

Postranní zábrany na cyklostezce

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dobrý den, na mostě přes Svratku k Červenému mlýnu jsou pořád postranní zábrany. Vznikly v době rekonstrukce cyklostezky, ale žádný rozumný vztah k ní nevidím. Je to konečný stav? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

postranní betonové zábrany na mostě zůstanou, a to do doby než Správa a údržba silnic provede plánovanou rekonstrukci mostu silnice II/379. Z tohoto důvodu jsme v prostoru mostu žádné stavební úpravy související s realizací stezky pro chodce a cyklisty neprováděli. Stavbou stezky došlo ke zúžení komunikace a aby její šíře byla zachována v celé délce a nebyla v místě mostu širší, tak byly použity právě betonová svodidla k vymezení šířky komunikace a bezpečnému oddělení komunikace a stezky pro chodce a cyklisty. Termín, kdy přesně Správa údržba silnic Jihomoravského kraje rekonstrukci mostu plánuje, nám není znám.

Ing. Zbyněk Košťál – Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
19.12.2018

Kluziště - kde je chyba?

Jméno a příjmení: 
Radka
Dobrý den, opět bych se ráda zeptala na kluziště. Bude letos vůbec někdy v provozu nebo jste ho udělali jen proto, aby jste si z lidí mohli dělat srandu? V pondělí 0 stupňů, v úterý 4 stupně, dnes 3 stupně - vždy zavřeno. A to je otevřeno teprve od soboty. Kde soudruzi udělali chybu? Jestli to dobře chápu, tak kluziště může být otevřeno jen při minusových teplotách? - Jestli napíšete, že může být otevřeno jen při minusových teplotách, tak jste vyhodili spousty milionů za nic, protože v tom případě se led mohl stříkat kdekoliv. - Jestli napíšete, že může být otevřeno i při plusových teplotách, tak je něco špatně nyní a město Tišnov přichází o veliké peníze za energii a další položky, které se kluziště týkají. Ráda bych se také ještě jednou zeptala na broušení bruslí. Budou se letos tedy brousit brusle nebo ne? Měli jste 9 měsíců, aby jste kluziště připravili na provoz a proto si myslím, že tohle mělo být dávno rozhodnuto. A pokud broušení dostalo zelenou, tak se mělo brousit již první provozní den! Radka
Odpověď: 

Dobrý den,

chápeme Vaše dotazy, nicméně Vaše kritika je neoprávněná, neboť nemáte správné informace a rovněž Vámi uváděné spekulace jsou poněkud zavádějící. Kluziště v provozu bude. Ovšem potýkáme se zatím s počasím, které není pro provoz venkovního kluziště příznivé. Teploty na povrchu kluziště dosahovaly ve Vámi uvedených dnech, v odpoledních hodinách, hodnot 8-10 st. C., a to zejména vlivem slunce. Vznikají zde kaluže vody, která by dojem z bruslení spíše kazila a při ježdění by se zde vytvořila ledová tříšť a větší nerovnosti. Proto se správce kluziště správně rozhodl provoz přerušit. Přerušení provozu je plně v jeho kompetenci a město do toho rozhodnutí nijak nezasahuje. Problémem tedy nejsou teploty nad nulou, ale kombinace teploty a slunce, které led rozpouští. Za jinak, pro toto období, běžných podmínek (teploty do +8 st. C) je umělé chlazení funkční.

Co se týká broušení bruslí, tak máte pravdu, že jsme se nabídkou uvedené služby zabývali. Bohužel ne každý požadavek je realizovatelný tak, aby se provozně a finančně dal zrealizovat. Samotná bruska sice stojí několik desítek tisíc korun, což by se dalo zajistit, ovšem k jejímu provozu by byl třeba další pracovník, který v tuto chvíli není k dispozici, současný personál nemůže tuto službu v plném provozu kluziště zajišťovat. Doporučujeme proto všem návštěvníkům, aby si tuto službu zajistili prozatím jinde. Nikde jsme neslibovali, že k zavedení této služby v této sezóně dojde, ale že ji zvážíme.

Roman Skřepek, OKSVV MěÚ Tišnov

Datum odpovědi: 
6.12.2018

Parkoviště Tesco

Jméno a příjmení: 
Ivana Holá
Dobrý den, chtěla bych upozornit na otřesný stav na parkovišti v budově Tesca. Nepořádek, zápach moči a tma. Všude, kam jen oko dohlédne jsou páchnoucí louže - při vystupování z auta musíte být obezřetní. Přestože na parkovišti je namontováno osvětlení, ani jedno světlo zde nesvítí. Pod rouškou tmy se zde schází bezdomovci a opilci. Domnívám se, že by stačilo, kdyby provozovatel uklidil a zajistil osvětlení, aby zde alepoň opilci a bezdomovci nevykonávali potřebu. Děkuji a jsem s pozdravem. Ivana Holá
Odpověď: 

Dobrý den,

částečně Vám musím dát za pravdu, nicméně podnět zasíláte městu a nikoliv provozovateli (majitel ani provozovatel objektu nemá k městu Tišnovu žádný právní vztah). Stav objektu je zejména jeho vizitkou, přesto jej na stávájící stav upozorníme a požádáme o sjednání nápravy.

Roman Skřepek, OKSVV MěÚ Tišnov

Datum odpovědi: 
6.12.2018

Starší čísla Tišnovských novin

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jsou někde v elektronické podobě ke stažení čísla Tišnovských novin z let 2003 až 2006. Na stránkách města jsou dostupná jen čísla z let 1970 až 2002 a pak až od roku 2007 (http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/tisnovske-noviny?page=1). Za Vaši odpověď předem děkuji. David Vávra
Odpověď: 

Dobrý den,

web bohužel neumožňoval zveřejnění příloh s velikostí větší než 300 MB, což byl případ právě uvedených ročníků. Po odstranění omezení velikosti příloh jsou již soubory v archivu z let 1970-2006 pro veřejnost přístupné.

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
3.12.2018

Nefunguje webkamera na kluzišti.

Jméno a příjmení: 
Franta Kopřiva
Nefunguje webkamera na kluzišti.
Odpověď: 

Dobrý den,

občas dochází k výpadkům, je to jen technika. Na zprovoznění opět pracujeme.

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
3.12.2018

Opět k myčce

Jméno a příjmení: 
Martina Laušmanová
Dobrý den, vím, že dotazy na myčku na ulici Dlouhá už tu zazněly, přesto mě vyjádření zástupců města neuspokojilo. V minulé odpovědi jsme se dočetla, že "stavbu i provoz bude financovat soukromý investor a město nemá důvod takové stavbě bránit". Jestliže město má na mysli blaho svých občanů (můj dosavadní dojem je, že má), jak může nebránit stavbě tak očividně nevýhodné pro obyvatele ulice Dlouhá? Vypadá to, jako by v Tišnově měl pan stavitel Němec větší moc nežli zástupci města..Školka je potřebná a smysluplná, myčka je proti zájmům obyvatel místa. Bude park, školka a vedle myčka, pod okny obyvatel posledního bytového domu.Nějaká koncepce?Nejsem chronický stěžovatel a vím, že věci nejsou nikdy černobílé, ale toto mi nejde na rozum a rozhořčilo mě to.Je mi opravdu záhadou, jak mohl někdo tento záměr schválit.Prosím, vysvětlete mi to, jak je myčka zájmu občanů lokality.Děkuji.
Odpověď: 

Vážená paní Laušmanová,

k Vašemu dotazu ve věci výstavby myčky vozidel v lokalitě Hony za Kukýrnou je třeba především konstatovat, že tato výstavba je skutečně v souladu s platným územním plánem a nejedná se ze strany města o žádnou nedbalost nebo snad o to, že by pro některého investora platila jiná pravidla než pro kohokoliv jiného. Celé stavební řízení proběhlo zcela standardně a k výstavbě se vyjádřily všechny orgány, které tak podle platných předpisů měly učinit. Výstavbu lze vnímat také jako součást občanské vybavenosti této lokality a lze předpokládat, že její funkce bude místními obyvateli do budoucna využívána. Bylo by samozřejmě žádoucí, aby lokalitu doplnily především jiné prvky občanské vybavenosti (obchod, apod.), ale toto bohužel není zcela v moci města. Pro upřesnění je také vhodné doplnit, že investor zde navrhl takové technické řešení (uzavřený provoz myčky s ekologickou recyklací vody), které by nemělo mít negativní vliv na komfort obyvatel v sousedství. Součástí projektu je také hluková studie. Podobnou myčku umístěnou poblíž obytných domů najdete třeba v Brně – Tuřanech (https://laserwash.cz/fotovideo/).

Ing. Karel Souček, místostarosta

Datum odpovědi: 
27.11.2018

Autobusová zastávka - Hradčany, žel. stanice

Jméno a příjmení: 
Jandová
Dobrý den, bylo by možné umístit k zastávce Hradčany, žel. stanice (ve směru město-Hradčany) alespoň provizorní osvětlení? Lidé (i děti ZŠ) čekající na autobusy, zde v ranních a pozdních odpoledních hodinách, přechází a stojí v absolutní tmě. V zimním období se situace ještě zhoršila. Tato zastávka plnohodnotně nahradila, po dobu rekonstrukce ul. Brněnské, zastávky na sídlišti Klucanina a Trnec. Mrzí mne, že město nedokáže zajistit bezpečnost svých občanů, neboť pouhé umístění cedule, pozor chodci, je pro mnohé řidiče, doslova letící po této silnici, nepostrehnutelne. Stejná situace byla už v r. 2017. Bojím se, že se zde brzy stane něco zlého, s ohledem na frekventovanost této silnice. Zastávka Hradčany, žel. stanice byla a stále je, opravdu velmi nebezpečné místo. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za zaslání podnětu. Město Tišnov v průběhu rekonstrukce ulice Brněnská nechalo z bezpečnostních důvodů na úseku ul. Hradčanské ve správě SÚS JmK kromě značky „pozor chodci“ doplnit dopravní značení s omezením rychlosti na 70 km/hod. a 50km/hod.. Provizorní osvětlení je technicky těžko realizovatelné, jelikož nejbližší napojení na stožár VO je od uvedeného místa vzdáleno cca 300m. Mám však pro Vás dobrou zprávu, a to tu, že od 9.12.2018 bude uvedena do provozu křižovatka ulic Olbrachtova a Brněnská, a tak budou moci občané z této lokality opět využívat autobusovou zastávku na Trnci.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
26.11.2018

Velkoobjemový odpad

Jméno a příjmení: 
Martina Malinová
Dobrý den, bude příští rok přistaven kontejner na velkoobjemový odpad ve městě? Děkuji za odpověď. Martina Malinová
Odpověď: 

Dobrý den,

kontejnery na velkoobjemový odpad již druhým rokem po městě nerozmísťujeme, nebyly totiž dostatečně využívané. Velkoobjemový odpad je třeba uložit přímo na Sběrném dvoře města na ul. Wagnerova 1543.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
22.11.2018

Reakce na dopis a odpověď p. Nováka, ul. Brněnská

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, povolení vjezdu na stavbu si řídí stavba, jelikož je daný úsek po dobu výstavby v jejím užívání. Tudíž ze zkušenosti vím, že ani policie ani MěÚ nijak nemůže řidiče sankcionovat a stavba už vůbec ne. Něco podobného se stalo nám na stavbě v Brně (firmu neuvádím), kde byla zaparkovaná auta v rozkopané ulici a policie s tím nechtěla mít nic společného, že to je věc stavby. Takže podle mého, když už je na Brněnské asi skoro hotový hrubý asfalt (obalované kamenivo), silnice je průjezdná, tak už asi jde o každého jednotlivce, jestli tudy projede (s ohledem na vlastní bezpečí) nebo ne. To by musela stavba osadit např. betonová svodidla, aby tudy neprojelo žádné auto, ale to je zase s ohledem na firmy a bydlící v této oblasti nereálné. Z druhé strany - alespoň se komunikace průjezdem vozidel zhutní a nemusí potom docházet k propadům vozovky. Jestli se mýlím, prosím tedy o vysvětlení. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

v zásadě máte pravdu, režim dopravy v prostoru stavby si řeší skutečně stavební firma, která práce provádí. Průjezd ulicí nebude nikomu znemožňován, nicméně, v případě vzniku škody, je zavinění jednoznačně na straně řidiče, který poruší zákaz vjezdu. Navíc to, že se jedná o stavbu je zjevné. V ulici není položena finální vrstava povrchu, v celé délce vyčnívají kanalizační poklopy, není provedeno osazení dopravním značením  a stále se zde pohybují stavební stroje a dělníci. V tuto chvíli již nezbývá, než to do jara vydržet a pak si již užívat novou komunikaci. Jediné v čem se mýlíte je oprávnění policie. Policie může komukoliv udělit sankci za porušení zákazu a to bez ohledu, jestli je zákazová značka na silnici v provozu nebo na stavbě. Doufejme však, že k sankcím nebude muset policie moc často přistupovat.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
20.11.2018

Stránky