Otázky a odpovědi

Koordinace oprav

Jméno a příjmení: 
Ladislava Nejezchlebová
V souvislosti s ukončením uzavírky mezi Tišnovem a Drásovem a následnou rekonstrukcí křižovatky Olbrachtova Brněnská, která vlastně původní uzavírku prodlouží, se chci zeptat, zda nebyla možná koordinace obou rekonstrukcí s cílem zkrácení období neprůjezdnosti mezi Drásovem a Tišnovem?
Odpověď: 

Dobrý den paní Nejezchlebová,

o Vámi navrhované řešení se snaží vedení města na různých schůzkách jak s investorem, tak dodavatelem. Bohužel nejsme pány situace ani vlastníkem komunikace a proto ne všechny naše návrhy jsou akceptovány. Navíc nemůžeme nic slibovat za jiné subjekty. Naším cílem je zachování dopravní dostupnosti všech částí města a v tomto duchu připravujeme v příštím týdnu souhrnnou informaci, kterou rádi zveřejníme. Co se týká souběžného provedení obou rekonstrukcí, tak toto je komplikované, neboť by se tím zcela odřízla místní část Trnec od přístupu vozidly. Navíc dodavatelem je jedna a tatáž firma, která v tuto chvíli nedisponuje dalšími volnými pracovními kapacitami. Proto začnou provádět další stavební práce až po dokončení těch předchozích. Na ulici Brněnská nyní probíhá odstraňování starého chodníku, vložkování staré kanalizace a budování kanálových vpustí.

S přáním hezkého dne

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
2.8.2018

Riegrova

Jméno a příjmení: 
Karel Hanák
V článku http://www.tisnov.cz/zahajeni-rekonstrukce-v-ulicich-riegrova-cernohorska se píše: "Postupně budou práce přesunovány po ulici Riegrova směrem k Nemocnici Tišnov a na ulici Černohorskou směrem k novému hřbitovu. Tyto úseky již nebudou vyžadovat celkovou uzavírku,...". Značka zákaz vjezdu, která se dnes ráno objevila na začátku ulice Riegrova u nemocnice, je proto trochu překvapením... I proto, že vyřízení "povolení stavby k vjezdu" určitě nebude na počkání...
Odpověď: 

Dobrý den pane Hanáku,

rekononstrukce rozvodů plynu bohužel nejde provést zcela bez omezení. Zejména v případě, kdy rozvod zasahuje do komunikace (např. při budování přípojek) není možné vozovku z důvodu bezpečnosti využít. To však neznamená, že není umožněn přístup k jednotlivým nemovitostem. Stačí se dohodnout se stavbyvedoucím.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
2.8.2018

Dodržení termínu otevření opravované silnice v úseku Tišnov - Drásov.

Jméno a příjmení: 
Ing. Bc. Jaroslav Matula
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda bude dodržen termín skončení opravy silnice v úseku Tišnov - Drásov, tak jak bylo původně stanoveno, tj. k 31.8. 2018, nebo zda bylo rozhodnuto tento termín opravy silnice prodloužit. Tato uzavírka silnice, spolu s uzavřenou ulicí Brněnskou a dalšími uzavírkami silnic v Tišnově a okolí, velmi komplikuje dopravu obyvatelům Tišnova. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den pane Matulo,

město Tišnov není ani vlastníkem silnice a ani dodavatelem stavby. Nemůžeme proto slibovat nic za jiné subjekty, ale pouze komunikovat s nimi a předávat informace. Podle sdělení dodavatele by měla být celá stavba dokončena včas, tedy do konce prázdnin. Co se týká uzavírky, tato skutečně komplikuje dopravu mnoha z nás, nicméně hned po ukončení této stavby by měla být zahájena kompletní rekonstrukce křižovatky Brněnská x Olbrachtova (u pily), tedy dopravní omezení pro propojení s Tišnova s Drásovem ještě nějakou dobu potrvá. Připravujeme komplexní informaci na základě plánované schůzky s investorem (SÚS JmK) a dodavatelem (Eurovia CS a.s.) na pondělí 6.8.2018, kdy nám bude závazně potvrzen harmonogram prací.

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
2.8.2018

Brněnská

Jméno a příjmení: 
Pařízková
Dobrý den na jaké telefonní číslo se obrátit v případě přímých dotazu týkajících se realizace stavby a stavbou znemozneneho normálního přístupu do domu. Dekuji
Odpověď: 

Dobrý den,

podle sdělení dodavatele je třeba komunikovat se stavbyvedoucím přímo na stavbě.

Roman Skřepek, OKSVV

Datum odpovědi: 
30.7.2018

Zdražení vstupného na koupališti pro ZTP/P

Jméno a příjmení: 
Jiří Zavřel
Dobrý den, rád bych se zeptal, co vás vedlo k tak razantnímu zdražení vstupného na koupališti pro držitele průkazu ZTP/P. Ještě loni platil postižený člověk 30 Kč a průvodce 10 Kč, letos najednou každý z nich 70 Kč, celkem tedy 140 Kč, což je o celých 100 Kč více a odpovídá to zdražení o 250%. Přitom jste před zahájením sezóny psali, že se zvedá výše vstupného pouze pro dospělé o 10 Kč a rodinné též o 10 Kč. Paní v pokladně tvrdila, že bohužel dostala takové pokyny.
Odpověď: 

Dobrý den, vážený pane Zavřeli,

k žádné změně nebo razantnímu zdražení v uvedené sazbě meziročně nedošlo. Bylo změněno symbolicky jen vstupné pro dospělého a rodinné tak, jak uvádíte o 10Kč. To, co uvádíte, není pravdou. V loňském i letošním roce hradí dospělý držitel průkazu ZTP za vstup 70 Kč, neboť má slevu 10Kč. V případě krátké návštěvy doporučuji využít časovou vstupenku na 2h pobytu v hodnotě 50 Kč, respektive se slevou ZTP 40 Kč. Na vyžádání na e-mail Vám rád zašlu loňský ceník.

Pěkné letní dny

Ing. Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
30.7.2018

Nová školka

Jméno a příjmení: 
Terka pijaková
Dobrý den bude tedy vybudována nová MŠ?
Odpověď: 

Dobrý den.

Školka bude, musí být... Její potřebnost je neoddiskutovatelná. Vedou nás k tomu tvrdá data, jakými jsou: 1) trend v počtu narozených dětí v Tišnově a nejbližším okolí; 2) počet osob, které se do Tišnova stěhují; 3) aktuální naplněnost a kapacity mateřských školek a také 4) výhled rozvoje města s plánovanou výstavbou v nejbližších letech (např. areál Pily a prostor za penziónem).

Druhou věcí je, kde školku postavit. Z 6 možných lokalit se ukazuje jako nejvýhodnější prostor v pásu mezi ulicemi Na Honech a Dlouhá. Doplňující informace naleznete na webu: www.tisnov.cz/nova-skolka.

Podporu školce můžete vyjádřit i na petici:

https://www.petice24.com/za_novou_kolku_v_tinov_mezi_ulicemi_dlouha_a_na_honech

 

Martin Sebera

místostarosta pro školství

Datum odpovědi: 
30.7.2018

Brněnská

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den co je na tom pravdy že oprava Brněnské ulice má trvat o půl roku dýl.
Odpověď: 

Dobrý den,

 

o žádném prodloužení termínu nebylo jednáno. Termín ve smlouvě je květen 2019, s tím, že do 31.12.2018 by měla být ulice zprůjezdněna.

 

Ing. Václav Šikula

1. místostarosta

Datum odpovědi: 
25.7.2018

Brněnská ....

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
Dobrý den, ráda bych se zeptala kdy je plánováno dokončení Brněnské ... jsem byla včera po delší době na poště 03 a přijde mi že se tam nic neděje :( a ještě dotaz k Riegrové - když se dělala první část tak tam byl zákaz vjezdu, při druhé bylo omezené parkování - teď když se dělá u nemocnice je to za "plného provozu" . Když přijedu odpoledne z práce přijde mi že tam parkují i lidé co chodí do nemocnice .... projíždí tam spusta aut (sousedy znám a ti to nejsou, stavbaři také ne - nejsou v pracovním) lidi se zlobí že blokuji ulici když hledám kde se upíchnout než stavaři odjedou ... Nešlo by s tím něco udělat? A ještě - dost se na ulici práší a každé auto které tam projíždí zvedne oblak prachu .... nešlo by to dočasně (po dobu stavby omezit jen pro "místní" a stavbaře? ) Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

 

stavbu – rekonstrukci komunikace Brněnská bude provádět firma Eurovia a ve smlouvě se Správou a údržbou silnic JmK (SUS) je

termín dokončení stavby včetně chodníků, cyklostezky, VO a ostatních náležitostí -květen 2019. Ve smlouvě je současně uvedeno

zprůjezdnění do 31.12.2018. V současné době se začalo s napojováním 52 ks kanalizačních vpustí a to od křižovatky s ulicí Dvořákova.

Celý úsek ulice Brněnské bude stavebně rozdělen pravděpodobně na 3 části : 1.Dvořákova – stavebniny, 2.Rybníček – Mánesova,

3. Pila – Mánesova.

 

K Riegrovce : firma Mertastav sdělila, že omezaní provozu instaluje, parkování domácích na svých pozemcích je umožněno a kdo musí parkovat na ulici tak může využít volných míst v celé ulici.

 

Ing. Václav Šikula

1. místostarosta

Datum odpovědi: 
25.7.2018

Hospoda Hajanky

Jméno a příjmení: 
hodinář ludvík
Proč jste zmanipulovaly výběrové řízení a proč jsem nedostal dosud vyjádření-prostě jste si koupily hlasy před komunalními volbami.Také jste mě poslaly fakturu za pronájem i když jsem vás informoval že si tento prostor můžete převzít-už jsem ho 2 měsíce nevyužival-nepočitám další pochybení ze strany magistrátu-děkuji Hodinář
Odpověď: 

Vážený pane Hodináři,

 

chtěli bychom se ohradit vůči Vašemu vyjádření, že výběrové řízení bylo zmanipulované, a že si město koupilo hlasy před komunálními volbami.

Město postupovalo standardním způsobem. Vyhlásilo záměr k pronájmu kulturního domu v Hajánkách č.p. 42 a ten byl vyvěšen zákonných 15 dnů (od 14.2.2018 do 3.3.2018). V záměru byly stanoveny požadavky na zpracování nabídky. Nabídky, které neobsahují  požadované informace a doklady jsou z hodnocení vyřazeny.

V termínu pro podání nabídek byly městu Tišnovu doručeny dvě obálky, které se otevíraly a hodnotily na zasedání komise majetkové č. 3/2018 konané dne 13.3.2018. Vaše nabídka neobsahovala náležitosti dané záměrem – nebyly uvedeny hned tři požadované informace - IČ, plátcovství DPH a souhlas se správou kulturního domu.

Vyhodnocení záměru Vám bylo zasláno doporučeným dopisem dne 4.4.2018 na adresu, která byla uvedena ve Vaší nabídce (ulice S…..9, B…., 602 00). Dopis se nám vrátil nedoručený zpět.

Dne 25.1.2018 jste svým podpisem potvrdil převzetí výpovědi nájemní smlouvy. Nájemní smlouva byla vypovězena v tříměsíční výpovědní lhůtě. Po tuto dobu jste nás neinformoval o tom, že požadujete dřívější ukončení a předání objektu. Naopak, v době, kdy už se objekt předával novému nájemci, měl jste v nemovitosti ještě svoje věci – objekt nebyl vyklizen.

Veškerá dokumentace, korespondence, doručenky, …. týkající se Vás a pronájmu kulturního domu Hajánky č.p. 42 jsou k nahlédnuti na odboru správy majetku a komunálních služeb.

 

S pozdravem

Ing. Petra Sedláčková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
18.7.2018

Parkování pro zásobování

Jméno a příjmení: 
Martin Vykoukal
Dobrý den. Mám otázku jak dlouho se může stát na stání pro zásobování. jde mi o parkování před Albertem.kdykoliv tam přijedu stojí tam jedno a to samé auto. Takže musím parkovat na chodníku a skládat. A to nemluvím o vozickarich. Stojí tam klidně i tři auta. Doufám, že se to bude dát nějak vyřešit. S pozdravem Vykoukal
Odpověď: 

Dobrý den. Na místě vyznačeném dopravní značkou, jako místo vyhrazené pro ZÁSOBOVÁNÍ, může stát prokazatelně zásobující vozidlo po dobu potřebnou pro zásobování. Ostatní účastníci mohou na tomto místě stát po dobu nepřesahující 3 minuty, nesmí však omezit vozidla zásobování. Pokud narazíte na problém, můžete se s důvěrou obrátit na městskou policii, tel. 603 577 252.

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi: 
9.7.2018

Stránky