Otázky a odpovědi

Ulice Cáhlovská

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den bude se dělat chodník na straně u bývalého Slavimexu.A co je pravdy na tom že od ostrovce pres silnici budou semafory pro cyklisty.
Odpověď: 

Dobrý den.

Dobrý den,

chodník vpravo ke kruhovému objezdu se dělat nebude. Semafory na Cáhlovské ulici nebudou, je zde pouze nasvětlený přechod pro chodce a cyklisty.

Ing. Eva Jelínková, vedoucí odboru
 

Datum odpovědi: 
13.11.2018

úmrtí

Jméno a příjmení: 
Alena Moudrá
Kde je možno se dozvědět,kdo zemřel,pokud člověk nestihne parte ve schránce u Květinářství?
Odpověď: 

Dobrý den,

obrátit se můžete na správu hřbitova (odbor správy majetku a komunálních služeb), pohřební službu (ul. Janáčkova) či matriku (odbor správních a vnitřních věcí). Správa hřbitova eviduje zemřelé, jež jsou ukládáni do hrobů na tišnovských hřbitovech.

Ve vitrínách vyvěšuje místní pohřební služba parte zemřelých i z okolních obcí, ale to pouze ty, kterým zajišťuje služby spojené s úmrtím nebo v případě, že jsou osloveni o vyvěšení parte jinou pohřební službou či pozůstalými. Tedy nemusí zde být vyvěšena všechny oznámení o úmrtí.

Na matrice MěÚ Tišnov lze také informace zjistit, když se budete dotazovat na konkrétní osobu, a sdělíte matrikářce její jméno, příjmení a datum narození.

S pozdravem

Eva Zavřelová, OSMKS
 

Datum odpovědi: 
13.11.2018

Kluziště

Jméno a příjmení: 
Radka
Dobrý den, ráda bych se prosím zeptala, jak to letos vypadá s kluzištěm u Smíškové? Od kdy je kluziště v plánu a jestli bude stejná provozní doba jako minulý rok? Teploty jdou dolů a na hřišti se stále nic nedělá. Ráda bych se také zeptala, jestli se letos na kluzišti budou i brousit brusle? Zájem je o to velký a myslím si, že na každém kluzišti je to i nezbytné. Děkuji za reakci
Odpověď: 

Dobrý den,

provozní doba zůstane beze změn, kosmetické změny budou spočívat v přesunu některých bloků. Finální podobu zveřejníme na konci příštího týdne po schválení dokumentů v Radě města Tišnova. Zahájení zimního provozu je prozatím naplánované na sobotu 1.prosince 2018. Hřiště je nyní ještě stále využíváno k ostatní sportům. Mantinely budou postaveny v příštím týdnu a začne příprava ledu.

O broušení uvažujeme, ale prioritní je zajištění provozu. V případě, že bude tato služba nabízena, budou občané včas informováni.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
13.11.2018

špatný výhled do křižovatky

Jméno a příjmení: 
Marek Sýs
Dobrý den. Mám prosbu na zkrácení porostu na sídlišti Květnice v křižovatce Polní - Květnická, které brání v dobrém a bezpečném výhledu při přednosti zprava . Děkuji S pozdravem Marek Sýs
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Situace v křižovatce sice ještě není nepřehledná, přesto keřový porost s výhledem do budoucna v nejbližších týdnech zakrátíme.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
12.11.2018

Překračování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Petr Červinka
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město nějak monitoruje/kontroluje dodržování maximální povolené rychlosti na ulici Dlouhá? Z vlastní zkušenosti vím, že se zde rychlost příliš nedodržuje (ne z mé strany). Domnívám se, že je to velmi nebezpečné vzhledem k oboustrannému příčnému parkování, kdy chodci, a zejména děti, nejsou za auty vidět. Uvažuje město nad nějakým způsobem, jak řidiče přimět rychlost dodržovat? Děkuji. S pozdravem Petr Červinka
Odpověď: 

Dobrý den pane Červinko,

Městská policie Tišnov měří rychlost na základě opakovaných a opodstatněných stížností občanů a dále např. na základě vyhodnocení statistických údajů z ukazatele okamžité rychlosti. Příkladem je ul. Na Honech. Místa měření musí být schválena a povolena Policií ČR. Ulice Dlouhá není PČR schválena ani odsouhlasena, tudíž městská policie není oprávněna na této komunikaci rychlost měřit. Do současné doby jsme ze strany občanů neregistrovali stížnosti tímto směrem. Samotná komunikace je ze směru od ul. Černohorská úsekově rozdělena do několika částí, kdy v každé křižovatce je řidič nucen dávat přednost zprava a tím tomuto faktu přizpůsobit i svou rychlost. Současně příčné stání vozidel a minimální šířka komunikace by měly také působit jako přirozený zpomalovací prvek a to z důvodů, které uvádíte (nepřehlednost a nevyzpytatelnost situace). Městská policie Tišnov ani nedisponuje vlastním radarem, tento si vždy za účelem preventivního namátkového měření pronajímá.

Bohužel se vždy a všude najdou jedinci, kterým je ušetřená minuta dražší, než zdraví a životy ostatních. To se ale děje na každé komunikaci a v každém městě. Je velice obtížné s neohleduplností a nepředvídavostí bojovat.

V odůvodněných případech je také možné podat podnět na Policii ČR, která je oprávněna měřit rychlost kdekoli.

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Datum odpovědi: 
12.11.2018

vjezd do ulice Brněnská

Jméno a příjmení: 
Michal Novák
Dobrý den, bydlím na ulici Hornická. Nemám zde však trvalý pobyt. Budu si moci zažádat o povolení k průjezdu přes ulici Brněnskou, až bude možnost průjezdu Brněnskou pro majitele nemovitostí v této lokalitě, nebo budu "odsouzen" :) k objíždění 300 metrového úseku až do května 2019? Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem M.Novák
Odpověď: 

Dobrý den pane Nováku,

o žádné povolení si zažádat nemůžete, do uzavřené oblasti je zakázáno vjíždět všem s výjimkou dopravní obsluhy (tedy majitelů nemovitostí a zásobování). Jihomoravský kraj a město Tišnov předalo pozemky pro rekonstrukci ulice dodavateli, tato oblast je stavbou a provoz zde upravuje výhradně zhotovitel stavby. Jinak tomu ani být nemůže, neboť za jakoukoliv mimořádnou událost na stavbě je plně zodpovědný. Objíždka je sice velmi nepříjemná řadě z nás, ale nejedná se o trest, nýbrž opatření, aby bylo minimalizováno riziko mimořádných událostí v prostoru stavby. 

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
12.11.2018

Přechod na Kukýrně

Jméno a příjmení: 
Knechtová
Dobrý den, prosím o "znovuzhodnocení" vybudování přechodu pro chodce na ulici Kukýrna v její horní části. Na obouch stranách se nachází zastávky autobusů a obchod. Obzvlášť v době uzavírky u Sokolovny (kolotoče, minerály) je téměř nemožné bezpečně přejít. Nejbližší přechod je buď u školy nebo u křižovatky na ulici Lomnická. V místě se pohybuje spousty dětí, cestující z autobusů, maminky s kočárky, ... Děkuji, Knechtová
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Na přípravě pro realizaci přechodu v uvedeném místě se začalo ve spolupráci se správcem komunikace příspěvkovou organizací „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje“ již pracovat. V případě, že nevzniknou žádné nepředvídané komplikace, proběhne realizace v příštím roce. Spolu s dalšími zamýšlenými přechody ve městě se tak i zde zvýší bezpečnost chodců při přecházení komunikace.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS
 

Datum odpovědi: 
9.11.2018

Brněnská

Jméno a příjmení: 
Petr
A proč jste odpovídali ze Harmonogram prací je nyní plněn a objednatel i zhotovitel nás ujišťují, že do prosince 2018 bude ulice Brněnská alespoň pro její obyvatele sjízdná po novém povrchu.A tady píšete že nebude sjízdná až příští rok nějak si protiřečite.
Odpověď: 

Dobrý den,

o žádném protiřečení ani změnách nemůže být řeč. Všechny skutečnosti podrobně rozebírá tento článek, který vyšel dnes na webu města.

http://www.tisnov.cz/jak-bude-s-ulici-brnenskou

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
1.11.2018

Otevření Brněnské

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, navazuji na otázku paní Zavřelové ze dne 29. 10. 2018 ohledně Brněnské. Chápu to prosím správně, že ulice bude pro vozidla plně otevřena až v květnu 2019? Ptám se proto, že pan místostarosta Šikula ještě v červenci tvrdil něco jiného: "Odpověď: Dobrý den, o žádném prodloužení termínu nebylo jednáno. Termín ve smlouvě je květen 2019, s tím, že do 31.12.2018 by měla být ulice zprůjezdněna. Ing. Václav Šikula 1. místostarosta" (http://www.tisnov.cz/brnenska-3)
Odpověď: 

Vážený pane Vávro,

průběh rekonstrukce jsme zveřejnili v právě vyšlém článku, věřím, že článek zodpoví většinu vašich dotazů.

http://www.tisnov.cz/jak-bude-s-ulici-brnenskou

Přeji hezký den

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
1.11.2018

Parkoviště u pošty 3

Jméno a příjmení: 
Petra Franková
Dobrý den, chci se zeptat, proč v době rekonstrukce Brněnské ulice, kdy je omezená možnost parkování, v odpoledních vytížených hodinách zabírá parkoviště u pošty 3 stánek s uzeninami pana Jůzy? Stává se to opakovaně a komplikuje to dostupnost pošty a školky. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, paní Franková,

uzenářství má na parkovišti u pošty povolený prodej v měsíci říjnu a listopadu vždy na 2 dny v týdnu, a to v pondělí pouze 1 hodinu a v úterý od 8-17 hodin. Jsme si vědomi ztížené situace v této lokalitě v souvislosti se stavebními pracemi, ale prodej byl povolován v dobré víře nabídnout místním občanům kvalitní regionální potraviny.

Pojízdná prodejna je umístěna tak, aby nezabírala parkovací místa. Po dohodě s prodejcem, který je po celou dobu ve vozidle, není problém, v případě nouze, s prodejnou popojet.

S pozdravem

Eva Zavřelová, referent, Odbor správy majetku a komunálních služeb
 

Datum odpovědi: 
30.10.2018

Stránky