Otázky a odpovědi

Sysel Miloš

Jméno a příjmení: 
Sysel Miloš
Toto "fórum", jak jste jej nazvali, má s opravdovým významem tohoto slova společného pramálo. Otázky selektujete, na "nevinné" dotazy odpovíte, na nepříjemné dotazy neodpovíte. V duchu "Ptejte se nás na cokoli, my vám odpovíme na co budeme chtít." Tato forma cenzury patří někde hluboko před rok 1989. S ohledem na průměrný věk nejvyšších radních je to neuvěřitelné. Nebo je to školení stranických sekretariátů?
Odpověď: 

Vážený pane Sysle,
jelikož je pan starosta nemocen nechtěl jsem na Váš předchozí dotaz odpovídat pouze já. Dále se domnívám, že jsme s Vámi jako členové Rady města komunikovali dostatečně formou emailu. Pokud potřebujete svoje připomínky sdělovat takto veřejně nemáme s tím problém, jen si prostě počkáte, protože před koncem roku a v době kdy máme téměř každý týden RM nebo mimořádné (jehož svolání jste na fóru také kritizoval) i řádné zasedání zastupitelstva a kdy bylo finální dopracovávání návrhu rozpočtu města v době kdy zavádíme výběrová řízení na poptávky zboží či služeb formou e- aukcí, aby bylo vše naprosto transparentní, je odpovídání na Vaše časté dotazy docela zatěžující. Já osobně jsem upřednostnil ten jeden jak píšete „nevinný“ dotaz protože je pro mne něčím novým a s paní jsem jiným způsobem nekomunikoval.
Děkuji za Vaše pochopení.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
12.12.2011

Sysel Miloš

Jméno a příjmení: 
Sysel Miloš
Vážený pane starosto, na dotaz, proč skončil pan Tichý v Tišnovské televizi, jste mi odpověděl v duchu " každý je nahraditelný." Děkuji, ale takovou dobu jsem, na rozdíl od Vás, prožil. Ne, každý není nahraditelný. Ale abych položil otázku: v reportáži Tišnovské televize, kde byla zmíněna zdemolovaná autobusová zastávka, byl zmíněn, pravděpodobně na žádost radnice, požadavek na zřízení funkce inspektora veřejného pořádku. Můj dotaz zní: bude snad budoucí inspektor hlídkovat v inkriminovanou dobu - tj. v nočních hodinách - u autobusových zastávek? Nebo bude spíše přes den obtěžovat pejskaře, zvonit u domů, před kerými je hromada písku bez povoleného záboru chodníku, dávat lístky s výzvou k dostavení se na přestupkovou komisi za stěrače aut, která neparkují podle vyhlášky? Opravdu se chcete vrátit před rok 1989? Já ne.
Odpověď: 

Vážený pane Sysle,
vzhledem ke skutečnosti že pan starosta je dlouhodobě nemocen a dotaz ohledně Inspektora veřejného pořádku patří do mých kompetencí odpovím na Váš dotaz já.
- Zřízení inspektora přirovnáváte k návratu před rok 1989. S Vašim názorem nesouhlasím, protože stížnosti spoluobčanů poukazují právě na potřebnost této funkce. Ano, pokud by se Vámi jmenované přestupky nevyskytovaly bylo by zřízení inspektora naprosto zbytečné. Ano, prostředky vynaložené na jeho činnost bychom využili jiným způsobem, ale jsou neporovnatelně nižší než na pořízení Městské policie. Nevidím nic špatného na tom, že někdo bude "bdít" nad dodržováním obecně závazných vyhlášek. Proč by jinak byly, když je můžete beztrestně porušovat? Jsou prostě pravidla upravující chování občanů, co je na tom špatného když budeme chtít jejich dodržování? Vám volně pobíhající pejskové nevadí, maminkám s dětmi a nejenom jim ano. Vám asi nevadí parkující vozidla na chodnících nebo vodících pruzích pro slepce. Co ale ti se sníženou hybností nebo opět maminky s kočárky? Nezbývá jim než tuto nekázeň tolerovat. Ano je třeba ctít svobodu ale do okamžiku kdy nejsou porušována práva někoho jiného a to Vy dobře víte. Náplní činnosti tohoto inspektora bude především prevence ale také:
- kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Tišnova,
- kontrola dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů v oblasti zastavování a stání vozidel,
- oznamování jednání vykazujícího znaky přestupku Komisi k projednávání přestupků města Tišnova nebo Odboru dopravy MěÚ Tišnov v případech, kdy pachatel přestupku odmítne uhradit blokovou pokutu,
- kontrola pořádku a zjišťování závad ve stavu komunikací a dalších veřejných prostranství ve vlastnictví města Tišnova, jakož i závad v dopravním a informačním značení a veřejném osvětlení,
- kontrola schůdnosti pozemních komunikací v zimním období,
- doručování písemností v případech, kdy adresát se nezdržuje na adrese svého trvalého pobytu, nemá zřízenou datovou schránku a adresu svého faktického pobytu na území města Tišnova neuvedl, jako adresu pro účely doručování,
- asistence při exekucích,
- úzká součinnost s Policií ČR, Obvodním oddělením Tišnov, při objasňování protiprávních jednání,
- členství v Komisi k projednávání přestupků města Tišnova.
Ještě chci připomenout, že pravomoci této pověřené osoby budou podstatně omezené ve srovnání s policií městskou nebo dokonce státní.
Po roce vyhodnotíme zda tento krok byl přínosný a splnil naše očekávání a nebo také ne. V Kuřimi inspektor funguje již 7 let a s jeho prací jsou spokojeni. Velice bude záležet na osobnosti samotného inspektora a vtom vidím největší nebezpečí úspěchu či neúspěchu.
To je prozatím vše.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
12.12.2011

Petr

Jméno a příjmení: 
Petr
Dobrý den, v neděli4.12.2011 jsem se zúčastnil okresního přeboru ve stolním tenise.Kde prosím najdu výsledky? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
tato otázka je sice trochu mimo aktuální dění ve městě, ale podařilo se mi najít stránku s kompletními výsledky zápasů stolního tenisu http://www.pinec.info, případně informační systém ČAST http://stis.ping-pong.cz. Tak to zkuste vyhledat tam.

S pozdravem a přáním mnoha sportovních úspěchů

Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
10.12.2011

Karolina Poulová

Jméno a příjmení: 
Karolina Poulová
Dobrý den, můj dotaz se týká křižovatky Dvořákova - Riegrova. Ráda bych přes ulici Riegrova (u parčíku) uvítala přechod. Křižovatka je dost rychlá a než člověk přejde, musí auta jedoucí zdola zpomalit. A v místě, kde chodí (díky parčíku) hodně matek s malými dětmi, to vidím jako zásadní nedostatek. Popřípadě plánuje se v blízkém budoucnu (myslím opravdu blízkém) celková rekonstrukce křižovatky?
Odpověď: 

Dobrý den,
paní Poulová Vámi uvedené místo si přechod určitě zaslouží a to především vzhledem ke skutečnosti, že majitel komunikace, tedy JmK žádnou rekonstrukci zmíněné křižovatky v blízké budoucnosti nechystá. Vaši připomínku beru jako podnět a nechám zpracovat možné řešení konstrukce přechodu. Upozorňuji jen na fakt, že platí nová norma pro výstavbu přechodů a celý proces bude delší dobu trvat.
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
9.12.2011

Josef Cacek

Jméno a příjmení: 
Josef Cacek
Dobrý den, bylo by možné generovat RSS zdroje i z webových stránek "Úřední deska" a "Tišnovské fórum", tak jak to bývalo dříve? Pro návštěvníky stránek je pak snazší sledovat, co se ve městě děje nového. Díky.
Odpověď: 

Dobrý den,
děkuji za upozornění. RSS opět nastavíme.
S pozdravem
Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
5.12.2011

Hanz

Jméno a příjmení: 
Hanz
Dobrý den. Zajímalo by mě, proč nemá Tišnov klasické diskuzní fórum, jako má Kuřim, nebo jako měl Tišnov dříve. Asi je to tím, že se někdo bojí přímé kritiky. Když už jste sesadili "zkorumpované tišnovské pány," dejte lidem možnost napsat, co si myslí. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
toto téma se zde řešilo již před časem. Je to z důvodu, že původní fórum bylo často zneužíváno k různým vulgárním vzkazům a se svojí funkcí nemělo nic společného. Toto informační fórum se poměrně osvědčilo, proto jsme se ho rozhodli v této podobě zachovat i po provedení rekonstrukce stránek města. Jako další možnost připravujeme diskuse pod jednotlivými články, kde bude možno klasickou formou diskutovat na konkrétní téma. Zahájení provozu předpokládám cca během týdne.
S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Doplnění odpovědi:
Na jednání rady města dne 30.11. bylo dohodnuto, že bude diskusní fórum rozšířeno také o možnost založit diskusní skupinu na určité téma přímo návštěvníkem stránek. V této skupině pak bude na toto téma možno bez omezení (není tím však myšleno nedodržování etického kodexu ze strany diskutujícího) diskutovat. Toto diskusní fórum bude ovšem bez nároku na kvalifikovanou odpověď ze strany vedení města či úředníků (pro toto bude i nadále sloužit informační fórum), bude sloužit ke svobodnému vyjadřování názorů na libovolné téma týkající se dění ve městě ze strany veřejnosti. Zapojení členů rady nebo zastupitelstva do zajímavých diskusí předpokládáme.
S pozdravem
Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
30.11.2011

Zapletalová

Jméno a příjmení: 
Zapletalová
Bydlím v RD. Proč platím za odvoz komunálního odpadu stejnou sumu jako občané, kteří bydlí v bytech. Svoz odpadu je v zimním období jednou za 14 dní pro majitele RD. Myslí si snad někdo na radnici, že v zimě topíme odpadky.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Ivo,
občané města mají široké možnosti třídění komunálního odpadu.
4 členná rodina, která třídí, vystačí bez problému s klasickou "popelnicí" i při 14 dní četnosti svozu i v případě, že produkuje dětské pleny!
Občané v zástavbě rodinných domů mají lepší možnosti třídit bioodpady z domácností a ze zahrad, které tvoří až 1/3 produkovaného komunálního odpadu. Proto je v této zástavbě zaveden 14 denní svoz v zimním období, v letním období není zaveden 14 denní svoz pouze z hygienických důvodů (zápach). Podle statistiky vychází ve městě Tišnově na 4 člennou rodinu v bytě 40 - 50 litrů objemu ve společných popelnicích, rodinný dům může mít nádobu 120litrů nebo dokonce 240litrů.
I přes tyto skutečnosti bude v příštím roce zajištěn týdenní svoz i v zástavbě rodinných domů i v zimním období a to díky vstupu města do společnosti KTS Ekologie s.r.o.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
29.11.2011

Eva

Jméno a příjmení: 
Eva
Dobrý den, chci se zeptat, dělá někdo opatření proti volně pobíhajícím velkým psům po lese i po městě, psi jsou bez náhubku, myslím si , že by to tak nemělo být, musíme se bát, že nás nějaký pes napadne a pokouše, tak, jak to vidíme v televizi? Má toto někdo nastarost? Nic proti pejskům nemám , navině je jen majitel a ten by měl nést zodpovědnost za psa, na novém hřibotově je to to samé, volně pobíhajíci psi bez koše a páneček nikde. Co s tím ???? Eva
Odpověď: 

Dobrý den, problematiku volného pohybu psů řeší Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 6/2003, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují místa volného pohybu psů na území města Tišnova.
Ve městě existují 4 místa volného pohybu psů tedy bez vodítka a náhubku, ale samozřejmě pod dohledem majitele. Jsou to tato místa: ulice Králova spodní část ulice za domy č.p. 1667 -- 1674 (plocha podél pole), ulice Na Hrádku -- plocha mezi chodníkem a zdí hřbitova, ulice Brněnská - plocha podél chodníku směrem k železniční vlečce, u nového hřbitova - lesík u parkoviště.
Na ostatních místech ve městě i v lese je možné venčení a pohyb psů dle vyhlášky pouze s vodítkem nebo s košíkem bez vodítka. Pokud osoba, která psa doprovází, není schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit bezpečnou ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem náhubek.
Porušení obecně závazné vyhlášky lze postihovat dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, občan může učinit podání k přestupku adresované na MěÚ Tišnov.
Dost teorie.
Problematiku odchytu volně pobíhajících psů zajišťuje Odbor správy majetku a investic, v případě agresivního psa volejte Policii ČR ta má možnost zavolat pověřeného pracovníka MÚ, nebo firmu LARN která odchyt pro město zajišťuje. Dále připravujeme zřízení tzv. Inspektora veřejného pořádku, ten bude operativně tyto věci řešit.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
29.11.2011

Eva

Jméno a příjmení: 
Eva
Dobrý den, mám dotaz, chodím po chodníku kolem domu Horova č.946 a dnes jsem byla svědkem, jak jedna starší paní málem upadla, jelikož uklouzla na popadaných jablkách , které jsou na chodníku, jelikož vím že pozemek patří městu i ta jabloň, nebylo by možné tento strom pokácet, než dojde k úrazu a pak už bude pozdě, děkuji za odpověď Eva N.
Odpověď: 

Dobrý den,
pravděpodobně myslíte jabloň blízko vchodu č.p. 947. Spadaná jablka byla uklizena a již před 14 dní žádné "nebezpečí" na chodníku nehrozí. V okolí bytového domu č.p. 946, 947 bylo v posledních letech několik ovocných stromů již pokáceno. Dle zpracovaného projektu Regenerace zeleně není předmětný ovocný strom navržen z hlediska provozní bezpečnosti k pokácení, je navržen "pouze" zdravotní řez.
Omlouvám se za pozdní odpověď, bohužel nové webové stránky nám neumožňovaly sledovat vaše dotazy. Odpověď tedy přichází pozdě ale považuji za slušné reagovat. V případě, že budete mít další konkrétní připomínky k aktuálnímu stavu zasílejte je prosím na emailovou adresu udrzba@tisnov.cz

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
29.11.2011

Vrzal

Jméno a příjmení: 
Vrzal
Dobrý den, navazuji na dotaz či názor paní Vrzalové ze dne 9.12.2010 ohledně špíny a nepořádku na chodnících a v ulicích města Tišnova - okolí obchodů,zastávek,parkovacích míst a pod., především ve středu města - Komenského nám.,Brněnská,Nádražní,Janáčkova,Jungmannova, Dvořáčkova,Mlýnská... Téměř po roce se z hlediska čistoty ve městě vůbec nic nezměnilo, spíše naopak! Odpověď ve smyslu přípravy nových technických služeb, ev.zřízení emailové schránky jistě pořádek ve města nezajistí! Občané chtějí vidět řešení a především výsledek. A přitom by stačilo zajistit pravidelné udržování pořádku ve městě - kolečko,lopata, kostě a jedna až dvě osoby, protože jen technika tu nestačí. Vrzal
Odpověď: 

Dobrý den,
pane Vrzale, nejenom zmíněná místa jsou od drobných papírků a jiných odpadků čištěna vždy na začátku a na konci týdne, a to ručně nikoli strojově. Bohužel někteří občané zde žijící, pracující, studující, či jen projíždějící tuto práci kazí již po několika hodinách. Po pátečním úklidu tedy máte při nedělní procházce pocit, že se měsíc neuklízelo. Vězte, že po 14 dnech bychom se asi divili. Ještě bych přidal příklad z tohoto víkendu. V pátek byla ulice Brněnská čistá a to kolem 14 hodiny, ale v sobotu ráno byla poseta nepoužitými letáky to znamená, že ulicí muselo projet nějaké nezaplachtované vozidlo odvážející starý papír a takto ulice bohužel čeká až do pondělí. Dále děkuji za radu ohledně lopaty kolečka a dvou pracovníků. Myšlenka je to dobrá a už mohla být aplikována minimálně před 15 léty rozhodně ji zvážíme. Od prosince letošního roku jsme provedli opatření ve zvýšení četnosti úklidu širšího středu města, a to na četnost 3x týdně (pondělí, středa, pátek). Je smutné, že jste v rámci celého města nezaregistroval již v letošním roce zvýšené nasazení na úklidu odpadků, listí ve městě a čištění komunikací.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
29.11.2011

Stránky