Otázky a odpovědi

Josef

Jméno a příjmení: 
Josef
Dobrý den, Zajímalo by mě zda město neuvažuje o zavedení vyhlášky používání motorových pil a sekaček ve dnech pracovního klidu? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
zatím jsme nad zavedením podobné vyhlášky neuvažovali. Vím, že v některých městech již tuto věc praktikují, ohlasy jsou různé. V některých případech již také vyhlášku zrušili. Přeci jen se jedná o poměrně velký zásah do práv jedince. Pokud bude ovšem tento požadavek ze strany občanů sílit, rádi na tuto otázku otevřeme veřejnou diskusi a následně učiníme příslušná opatření.

S pozdravem

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Vrzalová

Jméno a příjmení: 
Vrzalová
Vedení města, z odpovědi pro p.Dvořáčka,že město plánuje založení vlastních technických služeb,snad vyplývá,že se v tom případě značně zlepší čistota města,která je na nízké úrovni,myslím tím obyčejné odpadky povalující se ve městě(např.za kostelem,křoviny pod sídlištěm Humpolka,Penny).Město tím ztrácí opravdu hodně z kreditu,které má svou polohou a tím,že je to turistické a rekreační centrum.Škoda. Nejde o jednorázový úklid ,ale stále udržovaný běžný pořádek , na který lze použít armádu registrovaných nezaměstnaných na PÚ (jako v jiných městech). Odpověď nežádám jen si přeji ,aby nové vedení města ,tento problém řešilo a vyřešilo.
Odpověď: 

Dobrý den,
ano, je to pravda, již jsme na přípravě vzniku této městské společnosti začali usilovně pracovat. Jsme přesvědčeni, že tak dojde k znatelnému zlepšení v udržování veřejného pořádku. Novinkou je také zřízení emailové schránky udrzba@tisnov.cz, do které nám mohou občané posílat konkrétní podněty a připomínky k zimní údržbě ve městě, stejně tak zde mohou hlásit závady na veřejném osvětlení, poškození městského mobiliáře a veškeré ostatní připomínky, které se týkají oblasti komunálních služeb. Podobných projektů, které udělají naši radnici otevřenější směrem k veřejnosti a město příjemnější k životu, bude nyní přibývat.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

martin

Jméno a příjmení: 
martin
Dobrý den chtěl bych se zeptat kdy proběhne vyhlášení nejlepšího sportovce Města Tišnov?
Odpověď: 

Dobrý den,
vyhlášení nejlepšího sportovce města připravuje Komise sportovní Rady města Tišnova. Dotazoval jsem se u tajemníka komise, termín prý ještě není stanoven. Budeme včas informovat.
S pozdravem
Jan Schneider, starosta

Doplnění: Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2010 proběhne v obřadní síni radnice v pondělí 9.5. v 17 hod.

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Miroslav Pálka

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dotační program pro rok 2011 Dobrý den. Byly uděleny nějaké peníze v rámci dotačních programů města pro rok 2011 ? Je to někde zveřejněno ? Proč to nebylo zveřejněno ?
Odpověď: 

Dobrý den,
schválené dotace z rozpočtu města jsou zveřejněny na webu města v sekci Hlavní odkazy - Dotační programy města Tišnov (http://www.tisnov.cz/index.php?page=dokumenty&kategorie=dotace).
S pozdravem

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

DOHNLOVI

Jméno a příjmení: 
DOHNLOVI
DOBRÝ DEN, OSOBNĚ POVAŽUJEME UMÍSTĚNÍ TAKOVÉ STANICE ZA NECITLIVÉ VŮČI LIDEM, KTEŘÍ BYDLÍ V OKOLÍ. PROČ SE TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ NEUMÍSŤUJE DO OBLASTI, KTERÁ NENÍ OBYDLENÁ ? CHTĚLI JSME SI KOUPIT DŮM V TÉTO LOKALITĚ ALE UPŘIMNĚ ŘEČENO, NÁS TO ODRADILO. NEDOKÁŽEME SI PŘEDSTAVIT DÁT VEŠKERÉ ÚSPORY, PŘÍPADNĚ SE I ZADLUŽIT A PAK DÝCHAT SMRAD Z TOHOTO ZAŘÍZENÍ.PAMATUJEME SI REPORTÁŽ V TELEVIZI, KTERÁ BYLA Z OBCE, NEDALEKO TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ. TI LIDÉ BYLI CHUDÁCI, BEZ MOŽNOSTI SE NĚČEHO DOVOLAT. JE REÁLNÉ, ŽE TA STAVBA TAM NEBUDE ?
Odpověď: 

Dobrý den, nové vedení města již aktivně vstoupilo do plánovaného záměru výstavby bioplynové stanice v lokalitě na Trnci. V rámci procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí jsme jasným způsobem demonstrovali obavu o vhodnost umístění tohoto zařízení a jeho vlivu na životy a majetky našich spoluobčanů v místě plánované výstavby a jeho okolí. Město se postavilo za své občany i jednotlivá občanská sdružení a podpořilo jejich připomínky k projektu, ke kterým připojilo také množství svých. Na svém posledním jednání vyslovila městská rada s tímto záměrem nesouhlas právě z důvodu negativního dopadu záměru na životní podmínky občanů města Tišnova v této lokalitě a nesouladu záměru s výkladem příslušného regulativu v územním plánu. Teď je vše na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, konkrétně na Odboru životního prostředí, jaké bude konečné stanovisko v procesu EIA. Věřím však v profesionalitu jeho úředníků a v to, že se našimi připomínkami budou důkladně zabývat.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Komůrka

Jméno a příjmení: 
Komůrka
Dobrý den, rád bych upozornil na pravidelně přeplněné kontejnery na tříděný odpad u křižovatky ulic Dlouhá a Formánkova. Nešlo by přidat pár kontejnerů nebo zvýšit frekvenci vývozu odpadu? Děkuji.
Odpověď: 

Děkuji za upozornění. Stanoviště u křižovatky ulic Formánkova a Dlouhá patří k více využívaným stanovištím. Doporučuji využít další blízká stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. V podzimních měsících minulého roku vzniklo stanoviště na konci ulice Marie Pavlíkové a nezaplněné bývá i stanoviště u Domu s pečovatelskou službou na ulici K Čimperku. Kontejner na plasty bývá zpravidla volný i na křižovatce ulic Dlouhá a K Čimperku.
Při kontrole bylo také shledáno, že využitelné složky komunálního odpadu nejsou ve velké míře dostatečně objemově minimalizovány, především nejsou sešlapávány některé PET lahve a jsou vhazovány celé krabice. Při nárazové produkci většího množství velkých krabic - objemného odpadu (např. od nábytku) doporučuji tento využitelný odpad odvést přímo na sběrný dvůr (Wágnerova 1543). Stav budeme samozřejmě nadále sledovat a případně učiníme opatření.
V měsíci červnu plánujeme spustit pytlový motivační sběr plastů, který by měl "odlehčit" žlutým kontejnerům. Více informací připravujeme do květnového čísla TN a na webové stránky města.
Ing.Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Slaninová

Jméno a příjmení: 
Slaninová
Dobrý den, znovu ke hřišti Dlouhá - Fománkova: nejprve chci poděkovat za slíbený alespoň jeden odpadkový koš a za opravu některých rozbitých atrakcí, která právě probíhá. Mám ovšem další připomínku týkající se laviček. Jsou ukotveny v betonových panelech, které vyčnívají nad povrch!!! Kolem nich ještě vlivem deště vzniká díra. Je jen otázkou času, kdy si tam nějaké dítě rozbije hlavu nebo zlomí nohu. Určitě mají být tyto betonové panely zasypány hlínou, snad i zatravněny. Prosím o revizi. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
paní Slaninová děkuji vám za podnět k nápravě stavu na dětském hřišti – ulice Formánkova.
Hlína po ukotvení laviček běžně „sedá“. Zemina bude doplněna v průběhu několika dnů a bylo s tím již počítáno. Pokud máte další technické připomínky a chcete urychlit řešení problémů pište prosím na udrzba@tisnov.cz
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

DOHNALOVI

Jméno a příjmení: 
DOHNALOVI
Napadlo nás ještě možné řešení.Vždyť změna územního plánu v této oblasti s jiným využitím pozemků by stavbu mohla zakázat a byla by situace vyřešena jak pro ty, co už zde bydlí, tak pro ty, co se mají zájem přistěhovat.Toto je v plné kompetenci obce. Jaký na tento návrh máte názor ?
Odpověď: 

Změna územního plánu není jednoduchý proces a minimálně z hlediska délky jeho trvání je tento postup v tuto chvíli spíše nereálný. Jak jsem již ale psal, městská rada se zabývala možným nesouladem záměru s výkladem příslušného regulativu "/x" v územním plánu v této konkrétní lokalitě. Ještě čekáme na právní rozbor, zda a v jaké míře je možné v této lokalitě podmínky regulativu specifikovat natolik, že tam nebude výstavba bioplynové stanice ani jiného podobného zařízení možná.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Dušan Balák

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, chci se zeptat zda by bylo možno umístit na křižovatku ulice Riegrova a náměstí 28.října (k potravinám u Chronců) zrcadlo. Když přijedete na křižovatku po ulici Dvořáčkova, tak není vidět přes zaparkovaná auta, jestli nejede něco od náměstí míru(zprava). Jsem pravidelně svědkem nebezpečných situací na této křižovatce. Je umístění zrcadla v kompetenci města? Nebo musím podat podnět někde jinde? Děkuji za odpověď. s pozdravem Balák
Odpověď: 

Umístění zrcadla při výjezdu z ulice Dvořáčkova je skutečně v kompetenci města .
Rozhled v této křižovatka omezují auta, která parkují v hrdle křižovatky
a tím porušují pravidla provozu na pozemních komunikacích.
I přes tato zaparkovaná auta však výhled není omezen do takové míry,
aby to vyžadovalo instalaci zrcadla.
Zrcadlo by muselo být umístěno na protějším chodníku, což je větší dohledová vzdálenost a proto by muselo být větších rozměrů.
Z těchto důvodů se zatím neuvažuje o instalaci zrcadla v této křižovatce.

Dvořáček

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Fajnorová

Jméno a příjmení: 
Fajnorová
Dobrý den, v lednu 2011 jsme se s moji rodinou nastěhovali do RD na ulici Za Mlýnem.Věděli jsme, že se stěhujeme k rušné silnici, ale je zarážející, jakým způsobem je zde řešena, nebo spíše neřešena komunikace pro pěší.Nepíši pouze za sebe, ale píši za všechny sousedy na ulici Za Mlýnem, kterým k domu nevede žádný chodník. Část ulice chodník u hlavní silnice má, ale ten po pár metrech končí v příkopě a dál se musí po silnici. Silnice je úzká, když projíždí auta, mají problém se chodci vyhnout, velmi rušná a nepřehledná - řidičům,ale i chodcům brání ve výhledu vzrostlé lípy, které zasahují do vozovky svými kmeny. Nemluvě o rychlosti vozidel, které tudy neprojíždí 50km/h, ale často proletí, že jde jen slyšet hluk. Je to alarmující situace, život ohrožující!Když se potkají na silnici 2 kamiony, tak chodec skáče do příkopy.Občané se nemohou dostat domů po chodníku v bezpečí, bez ohrožení života, což na této ulici často je!Jít po této silnici s dětmi nebo s kočárem je absolutně nemožné, protože bych se skutečně vystavovala velkému nebezpečí! Společně se sousedy žádáme řešení této situace a to prvotně snížením rychlosti s obousměrným radarovým měřením rychlosti a co nejdříve vybudování komunikace pro pěší. Nežádáme vydlážděný chodník zámkovou dlažbou, žádáme alespoň rozšíření asfaltové komunikace, kde bude část oddělená pro chodce.Víme, že se zde kříži pozemky Tišnova a obce Předklášteří, ale není v naší moci, nás jako obyčejných občanů, tuto situaci řešit a je to na vás v zastupitelství, aby jste tuto kritickou situaci vyřešili. Předem děkuji za odpověď a rychlé řešení situace! S pozdravem Fajnorová
Odpověď: 

Dobrý den paní Fajnorová,
situace na ulici Za mlýnem je terčem časté kritiky místních obyvatel. V letošním roce jsem zajistil po dohodě s jedním místním občanem měření rychlosti příslušníky PČR. Zmíněný, také rád umožnil toto měření z vlastním pozemku. Poslední měření proběhlo 18.8. 2011. Tato občasná měření ve svém důsledku situaci neřeší. Souhlasím, že chodník znamená větší jistotu a bezpečí pro pěší.
V tuto chvíli však není ještě úplně jasné, zda se bude budovat v této lokalitě kanalizace a jakou formou. Další neznámou je avízovaná rekonstrukce silnice na Deblín. Doufám, že se v příštích měsících dozvíme v jakém předpokládaném horizontu bude prováděna rekonstrukce silnice a jak se naloží s kanalizací. Problematické pak výhledově bude, také samotné umístění chodníku. Myslím tím skutečnost, že pozemky jsou převážně soukromé a především na katastru obce Předklášteří. Tato skutečnost také znamená, že jste občankou Předklášteří a zde máte zapsáno trvalé bydliště. Vaše připomínky musíte především zaslat vašemu zastupitelstvu i když bydlíte tzv. za tabulí Tišnov. Chápu, sounáležíte k Tišnovu a jistě budeme velice rádi spolupracovat s obcí Předklášteří , pokud nás osloví s projektem výstavby chodníku ve vaší ulici. Nad měřiči rychlosti se zamyslíme a oslovíme i vašeho pana starostu. V nabídkách se cena pohybuje od 60tis Kč do 100tis/ks. Osobně bych tyto prostředky raději investoval do chodníku, než pro ony velmi rychlé motoristy, kteří si zde měří svoje rychlostní rekordy. Jeden radar máme na ulici Brněnská. Povrch této ulice jistě dobře znáte (kostkový úsek) a rekord drží nějaký „pilot“ který zde ve všední den v čase oběda projížděl rychlostí 112km/h, noční časy a rychlosti nechávám bez komentáře.Je to bolest všech vjezdů do města a bohužel nemáme nástroje jak situaci začít měnit.
To jsou nyní veškeré informace které mám. Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky