Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

zdeněk sedlák

Jméno a příjmení: 
zdeněk sedlák
dobrý den,mám dotaz.kde se nyní nachází v tišnově army shop?prý byl přestěhován...
Odpověď: 

Dobrý den,
nová prodejna je v ulici Na Loukách 393.

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
14.12.2011

Mach

Jméno a příjmení: 
Mach
Nemám dotaz, spíše připomínku. Domnívám se, že by vedení města nemuselo trávit čas nad otázkami a odpověďmi těch občanů, co si neumí počkat či vyhledat odkazy na aktuální výsledky tišnovských sportů nebo kde koupit jaké dřevo a za kolik.Tyto odpovědi jistě nesouvisí s chodem města či úřadu jako takového. Možná by se toto mohlo objevit v Pravidlech diskuse.
Odpověď: 

Dobrý den,
jak jste si jistě všiml, upozornil jsem tazatele, že se nejedná o zcela vhodnou otázku od tohoto fóra. Na druhou stranu, pokud naše odpověď občanovi pomůže, proč se ji chvíli nevěnovat (zvlášť, když odpovídám ve svém volném čase a není to tedy na úkor jiné práce pro město - během pracovního dne většinou není na psaní odpovědí prostor). Nakonec, stolní tenis k Tišnovu patří, zvláště nyní, kdy je družstvo A účastníkem nejvyšší soutěže ze všech tišnovských sportovních klubů.
Mnohdy nás více zdržuje psaní odpovědí na opakující se dotazy některých občanů, kteří ve skutečnosti nečekají na odpověď, ale používají informační fórum pouze k jakémusi vybití přebytečné energie a projevení nesouhlasu s aktuálním vedením města. Ale i to je naše práce.
S pozdravem
Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
14.12.2011

Hana

Jméno a příjmení: 
Hana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s letošním silvestrem? Slyšela jsem, že bude už v 18 hodin místo v půl 1. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,
v sobotu 31.12. se bude od 17,00 hodin konat v letním kině speciální akce s názvem Silvestrovské promítání pro rodiče (nejen) s dětmi, slavnostní ohňostroj na náměstí Míru bude jako tradičně 1.1. od 00,30 hodin.

S pozdravem

Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
14.12.2011

Sysel Miloš

Jméno a příjmení: 
Sysel Miloš
Toto "fórum", jak jste jej nazvali, má s opravdovým významem tohoto slova společného pramálo. Otázky selektujete, na "nevinné" dotazy odpovíte, na nepříjemné dotazy neodpovíte. V duchu "Ptejte se nás na cokoli, my vám odpovíme na co budeme chtít." Tato forma cenzury patří někde hluboko před rok 1989. S ohledem na průměrný věk nejvyšších radních je to neuvěřitelné. Nebo je to školení stranických sekretariátů?
Odpověď: 

Vážený pane Sysle,
jelikož je pan starosta nemocen nechtěl jsem na Váš předchozí dotaz odpovídat pouze já. Dále se domnívám, že jsme s Vámi jako členové Rady města komunikovali dostatečně formou emailu. Pokud potřebujete svoje připomínky sdělovat takto veřejně nemáme s tím problém, jen si prostě počkáte, protože před koncem roku a v době kdy máme téměř každý týden RM nebo mimořádné (jehož svolání jste na fóru také kritizoval) i řádné zasedání zastupitelstva a kdy bylo finální dopracovávání návrhu rozpočtu města v době kdy zavádíme výběrová řízení na poptávky zboží či služeb formou e- aukcí, aby bylo vše naprosto transparentní, je odpovídání na Vaše časté dotazy docela zatěžující. Já osobně jsem upřednostnil ten jeden jak píšete „nevinný“ dotaz protože je pro mne něčím novým a s paní jsem jiným způsobem nekomunikoval.
Děkuji za Vaše pochopení.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
12.12.2011

Sysel Miloš

Jméno a příjmení: 
Sysel Miloš
Vážený pane starosto, na dotaz, proč skončil pan Tichý v Tišnovské televizi, jste mi odpověděl v duchu " každý je nahraditelný." Děkuji, ale takovou dobu jsem, na rozdíl od Vás, prožil. Ne, každý není nahraditelný. Ale abych položil otázku: v reportáži Tišnovské televize, kde byla zmíněna zdemolovaná autobusová zastávka, byl zmíněn, pravděpodobně na žádost radnice, požadavek na zřízení funkce inspektora veřejného pořádku. Můj dotaz zní: bude snad budoucí inspektor hlídkovat v inkriminovanou dobu - tj. v nočních hodinách - u autobusových zastávek? Nebo bude spíše přes den obtěžovat pejskaře, zvonit u domů, před kerými je hromada písku bez povoleného záboru chodníku, dávat lístky s výzvou k dostavení se na přestupkovou komisi za stěrače aut, která neparkují podle vyhlášky? Opravdu se chcete vrátit před rok 1989? Já ne.
Odpověď: 

Vážený pane Sysle,
vzhledem ke skutečnosti že pan starosta je dlouhodobě nemocen a dotaz ohledně Inspektora veřejného pořádku patří do mých kompetencí odpovím na Váš dotaz já.
- Zřízení inspektora přirovnáváte k návratu před rok 1989. S Vašim názorem nesouhlasím, protože stížnosti spoluobčanů poukazují právě na potřebnost této funkce. Ano, pokud by se Vámi jmenované přestupky nevyskytovaly bylo by zřízení inspektora naprosto zbytečné. Ano, prostředky vynaložené na jeho činnost bychom využili jiným způsobem, ale jsou neporovnatelně nižší než na pořízení Městské policie. Nevidím nic špatného na tom, že někdo bude "bdít" nad dodržováním obecně závazných vyhlášek. Proč by jinak byly, když je můžete beztrestně porušovat? Jsou prostě pravidla upravující chování občanů, co je na tom špatného když budeme chtít jejich dodržování? Vám volně pobíhající pejskové nevadí, maminkám s dětmi a nejenom jim ano. Vám asi nevadí parkující vozidla na chodnících nebo vodících pruzích pro slepce. Co ale ti se sníženou hybností nebo opět maminky s kočárky? Nezbývá jim než tuto nekázeň tolerovat. Ano je třeba ctít svobodu ale do okamžiku kdy nejsou porušována práva někoho jiného a to Vy dobře víte. Náplní činnosti tohoto inspektora bude především prevence ale také:
- kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Tišnova,
- kontrola dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů v oblasti zastavování a stání vozidel,
- oznamování jednání vykazujícího znaky přestupku Komisi k projednávání přestupků města Tišnova nebo Odboru dopravy MěÚ Tišnov v případech, kdy pachatel přestupku odmítne uhradit blokovou pokutu,
- kontrola pořádku a zjišťování závad ve stavu komunikací a dalších veřejných prostranství ve vlastnictví města Tišnova, jakož i závad v dopravním a informačním značení a veřejném osvětlení,
- kontrola schůdnosti pozemních komunikací v zimním období,
- doručování písemností v případech, kdy adresát se nezdržuje na adrese svého trvalého pobytu, nemá zřízenou datovou schránku a adresu svého faktického pobytu na území města Tišnova neuvedl, jako adresu pro účely doručování,
- asistence při exekucích,
- úzká součinnost s Policií ČR, Obvodním oddělením Tišnov, při objasňování protiprávních jednání,
- členství v Komisi k projednávání přestupků města Tišnova.
Ještě chci připomenout, že pravomoci této pověřené osoby budou podstatně omezené ve srovnání s policií městskou nebo dokonce státní.
Po roce vyhodnotíme zda tento krok byl přínosný a splnil naše očekávání a nebo také ne. V Kuřimi inspektor funguje již 7 let a s jeho prací jsou spokojeni. Velice bude záležet na osobnosti samotného inspektora a vtom vidím největší nebezpečí úspěchu či neúspěchu.
To je prozatím vše.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
12.12.2011

Petr

Jméno a příjmení: 
Petr
Dobrý den, v neděli4.12.2011 jsem se zúčastnil okresního přeboru ve stolním tenise.Kde prosím najdu výsledky? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
tato otázka je sice trochu mimo aktuální dění ve městě, ale podařilo se mi najít stránku s kompletními výsledky zápasů stolního tenisu http://www.pinec.info, případně informační systém ČAST http://stis.ping-pong.cz. Tak to zkuste vyhledat tam.

S pozdravem a přáním mnoha sportovních úspěchů

Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
10.12.2011

Karolina Poulová

Jméno a příjmení: 
Karolina Poulová
Dobrý den, můj dotaz se týká křižovatky Dvořákova - Riegrova. Ráda bych přes ulici Riegrova (u parčíku) uvítala přechod. Křižovatka je dost rychlá a než člověk přejde, musí auta jedoucí zdola zpomalit. A v místě, kde chodí (díky parčíku) hodně matek s malými dětmi, to vidím jako zásadní nedostatek. Popřípadě plánuje se v blízkém budoucnu (myslím opravdu blízkém) celková rekonstrukce křižovatky?
Odpověď: 

Dobrý den,
paní Poulová Vámi uvedené místo si přechod určitě zaslouží a to především vzhledem ke skutečnosti, že majitel komunikace, tedy JmK žádnou rekonstrukci zmíněné křižovatky v blízké budoucnosti nechystá. Vaši připomínku beru jako podnět a nechám zpracovat možné řešení konstrukce přechodu. Upozorňuji jen na fakt, že platí nová norma pro výstavbu přechodů a celý proces bude delší dobu trvat.
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
9.12.2011

Josef Cacek

Jméno a příjmení: 
Josef Cacek
Dobrý den, bylo by možné generovat RSS zdroje i z webových stránek "Úřední deska" a "Tišnovské fórum", tak jak to bývalo dříve? Pro návštěvníky stránek je pak snazší sledovat, co se ve městě děje nového. Díky.
Odpověď: 

Dobrý den,
děkuji za upozornění. RSS opět nastavíme.
S pozdravem
Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
5.12.2011

Hanz

Jméno a příjmení: 
Hanz
Dobrý den. Zajímalo by mě, proč nemá Tišnov klasické diskuzní fórum, jako má Kuřim, nebo jako měl Tišnov dříve. Asi je to tím, že se někdo bojí přímé kritiky. Když už jste sesadili "zkorumpované tišnovské pány," dejte lidem možnost napsat, co si myslí. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
toto téma se zde řešilo již před časem. Je to z důvodu, že původní fórum bylo často zneužíváno k různým vulgárním vzkazům a se svojí funkcí nemělo nic společného. Toto informační fórum se poměrně osvědčilo, proto jsme se ho rozhodli v této podobě zachovat i po provedení rekonstrukce stránek města. Jako další možnost připravujeme diskuse pod jednotlivými články, kde bude možno klasickou formou diskutovat na konkrétní téma. Zahájení provozu předpokládám cca během týdne.
S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Doplnění odpovědi:
Na jednání rady města dne 30.11. bylo dohodnuto, že bude diskusní fórum rozšířeno také o možnost založit diskusní skupinu na určité téma přímo návštěvníkem stránek. V této skupině pak bude na toto téma možno bez omezení (není tím však myšleno nedodržování etického kodexu ze strany diskutujícího) diskutovat. Toto diskusní fórum bude ovšem bez nároku na kvalifikovanou odpověď ze strany vedení města či úředníků (pro toto bude i nadále sloužit informační fórum), bude sloužit ke svobodnému vyjadřování názorů na libovolné téma týkající se dění ve městě ze strany veřejnosti. Zapojení členů rady nebo zastupitelstva do zajímavých diskusí předpokládáme.
S pozdravem
Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
30.11.2011

Zapletalová

Jméno a příjmení: 
Zapletalová
Bydlím v RD. Proč platím za odvoz komunálního odpadu stejnou sumu jako občané, kteří bydlí v bytech. Svoz odpadu je v zimním období jednou za 14 dní pro majitele RD. Myslí si snad někdo na radnici, že v zimě topíme odpadky.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Ivo,
občané města mají široké možnosti třídění komunálního odpadu.
4 členná rodina, která třídí, vystačí bez problému s klasickou "popelnicí" i při 14 dní četnosti svozu i v případě, že produkuje dětské pleny!
Občané v zástavbě rodinných domů mají lepší možnosti třídit bioodpady z domácností a ze zahrad, které tvoří až 1/3 produkovaného komunálního odpadu. Proto je v této zástavbě zaveden 14 denní svoz v zimním období, v letním období není zaveden 14 denní svoz pouze z hygienických důvodů (zápach). Podle statistiky vychází ve městě Tišnově na 4 člennou rodinu v bytě 40 - 50 litrů objemu ve společných popelnicích, rodinný dům může mít nádobu 120litrů nebo dokonce 240litrů.
I přes tyto skutečnosti bude v příštím roce zajištěn týdenní svoz i v zástavbě rodinných domů i v zimním období a to díky vstupu města do společnosti KTS Ekologie s.r.o.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
29.11.2011

Stránky