Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Matej Unzeitig

Jméno a příjmení: 
Matej Unzeitig
dobrý den postavíte nové rampy?? ale ty staré nechte stacil by funbox dekuji
Odpověď: 

Dobrý den,
o nových rampách neuvažujeme. Váš požadavek na nový prvek předáme sportovní komisi na posouzení. Bylo by tedy dobré vytipovat vhodné místo k jeho umístění pro případ, že komise požadavek vyhodnotí jako vhodný. Stačí zakreslit na kus papíru s rozestavěním ostatních prvků, skenovat a poslat na adresu: jiri.dospisil@tisnov.cz

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Ivan Řezáč

Jméno a příjmení: 
Ivan Řezáč
Můžete mi, prosím. sdělit, kdo rozhodnul o umístění dopravní značky, zakazující vjezd na cestu od nového mostu na Ostrovec. Je tam doplňující tabulka " Dopravní obsluze vjez povolen ", ta však nepovoluje vjezd zaměstnancům ČD na své pracoviště. Tím jim hrozí, že budou pokutováni za cestu do práce. Ze strany od " Mouků " značka není, ale ne všechna auta projedou pod mostem pod nádražím. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,
dodatková tabulka bude vyměněna za text "Dopravní obsluze a zaměstnancům ČD vjezd povolen". Mimo to i značka zákaz vjezdu bude vyměněna za zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům, aby tak mohl být umožněn vjezd cyklistům.
Změna je navržena v Pasportu dopravního značení, který se právě schvaluje.
Po schválení provedeme výměnu.

Luboš Dvořáček
Oddělení komunálních služeb OSMI

Datum odpovědi: 
20.10.2011

M.Š.

Jméno a příjmení: 
M.Š.
Dobrý den, na stránkách města stále marně hledám mapové podklady územního plánu města Tišnova. Na rozdíl od většiny obcí v jihomoravském kraji nejsou tyto podklady stále k dispozici pro veřejnost v elektronické podobě. Myslím, že by v dnešní době mělo být úplně samozřejmé tyto informace získat prostřednictvím webových stránek města. Technicky to přece není také žádný problém realizovat. Nechystá město v dohledné době tyto informace zveřejnit na webu? Díky
Odpověď: 

Dobrý den,
v hlavních odkazech na webu města je ÚAP ORP Tišnov, po kliknutí budete přesměrován na mapový portál města (http://gis.tisnov.cz/uap). Prostřednictvím vstupu pro veřejnost je do mapových podkladů možné nahlížet. Postupně rozšiřujeme vrstvy a aktualizujeme data.

S pozdravem

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

lojda

Jméno a příjmení: 
lojda
Dotaz: Dobrý den. Minulý týden 8.6.2011 v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště na Formánkově ulici. Chtěl bych předem poděkovat za otevření hřiště pro děti do 10 let, ale v zápetí bych chtěl upozornit na závažný problém na jedné z atrakcí pro děti a to na houpačce z provazů - prokde se houpe více malých dětí. Chtěl bych upozornit na žalostný stav jejího uchycení. Na dvou železných tyčích modré barvy průměru asi 20cm jsou v jejich horní části navařeny úchyty pro houpačku. Bohužel je to jen nejobičejnější železo, které je na uchyty krajně nevhodné, protože je vystaveno obrovské zatěži a z něj pramení jeho velké opotřebení po pár dnech. V tomto asi 1cm širokém přivařeném plátu je díra do které je provlečena karabina lezecká na níž je přes železná kolečka(svařená)zavěšena houpačka. Lezecká karabina, která je provlečena dírou k sloupku byla již po 5 dnech takřka poloviční, takže v těchto dnech je její tloušťka na mezi pevnosti materiálu,který jse schopen unést houpající se dítě a neustále dochází k zmenšování její tloušťky. Používání, této houpačky bez okamžitého zásahu je dle mého názoru téměř životu nebezpečné a může dojít každým okamžikem k pádu houpačky. Apeluji proto na Vás aby jste co nejrychleji vzal k odpovědnosti osoby, které tuto atrakci vybudovali a takto instalovali s využitím nekvalitních materiálů, které ani zdaleka nejsou schopny odolat dlouhodobému zatížení. Uchycení houpačky je provedeno velice amatérsky, podobně to dělají doma kutilové pro sebe. Ale toto provedení není vhodné na veřejném prostranství a to se ani nebavím o normách, které by měla splňovat. Navrhuji okamažitě vyměnit úchyty atrakce, tak aby na dále nedocházelo k opotřebení a vymýlání materiálů pod zátěží a využít k tomu vhodného materiálu(železa vyšší třídy tepelně zpracovaného aby nedocházelo k jeho opotřebení), a lepšího upevnění, které bude po celou dobu životnosti houpačky schopné přenášet bezproblémů zatížení do sloubků a jejich základů. Chtěl jsem Vám poslat fotky na nichž je zachycen daný objekt a jeho problémy, ale nevím jak je sem umístit. Asi to nejde,protože to je jen diskuze. Předem moc děkuji za včasné vyřešení a chtěl bych Vás poprosit o název společnosti(osoby), která to dělala a je za to odpovědna. Chtěl jsem se Vás prosím zeptat, zda se plánuje vybudování (alespoň malého) hřiště v této lokalitě, kde by si mohli děti a mládež hrát různé míčové hry a provozovat další sportovní aktivity jenž vyžadují rovnou plochu. Chtěl bych Vás o jeho vybudování moc poprosit. A moc Vám předem poděkovat za odpověd. Přeji pěkný den a málo problémů. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
V pondělí byla po předešlém upozornění dodavatele závada reklamována. Dodavatel se omluvil za chybu, která vznikla při instalaci ve volbě špatného uchycení. Do konce týdne má být závada odstraněna. Jméno dodavatele je zveřejněno na vyvěšeném provozním řádu.Součástí reklamace je i špatné vypnutí sítě na vedlejší atrakci a stále nedodaný kolotoč. Stejný dodavatel umístil i herní prvky nově na našem koupališti. Doufám, že s nimi nebude tolik potíží - vypadají opravdu zdařile a dětem se budou doufám líbit.
O hřišti pro míčové hry se ve vnitrobloku neuvažuje, v centru města je k dispozici mnoho takových sportovišť. Tato hřiště dle zkušenosti nejsou vhodná v zástavbě bytových domů s ohledem na rušení zde bydlících občanů a soužití občanů různého věku. Na sídlišti Pod Květnicí takto zaniklo několik hřišť pro míčové hry. V nejbližší době bude ještě ve vnitrobloku ve východní části u pěšiny zbudované hřiště na petanque.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Pavlína Jílková

Jméno a příjmení: 
Pavlína Jílková
Dobrý den Jsem žena na MD a musím se starat o postiženého syna. NA internetu jsem se dozvěděla, že by mě mohlo město přispět na úpravu RD kde se synem žijeme. Je tato možnost i v Tišnově a pokud ano kam se mám obrátit. Za odpověd a radu předem děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
Městský úřad Tišnov, odbor sociálních věcí, může poskytnout příspěvek na úpravu bytu těžce zdravotně postiženým občanům, kteří tento byt užívají k trvalému bydlení nebo rodičům nezaopatřeného dítěte, které je starší tří let.
Jedná se konkrétně o tyto úpravy:
a) úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón
b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku
c) rozšíření a úprava dveří
d) odstranění prahů
e) přizpůsobení koupelny a WC včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi
f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace
g) zavedení vhodného vytápění
h) vybudování telefonního vedení
i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu
Poskytnutí tohoto příspěvku je závislé na posouzení zdravotního stavu žadatele. Zdravotní postižení, odůvodňující přiznání příspěvku na úpravu bytu jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na úpravu bytu upravuje § 34 této vyhlášky.
Pokud chcete zažádat o tento příspěvek a zároveň se blíže informovat, je nutno navštívit Městský úřad v Tišnově, odbor sociálních věcí, 1. patro, dveře 212 ( rohová budova nad poliklinikou) - p. Fabiánovou (tel. 549 439 768) nebo
p. Vojancovou (tel. 549 439 769), které Vám poskytnou bližší informace nejenom týkající se příspěvku na úpravu bytu. Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 hod do 17,00 hod (11,30 - 12,30 je polední přestávka).

Těšíme se na Vaši návštěvu
Mgr. Michal Kudláček, DiS., vedoucí Odboru sociálních věcí

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stanek Oldrich

Jméno a příjmení: 
Stanek Oldrich
Vážený pane Schneidře, není Vám smutno při pohledu na záběr Webcam propagující město Tišnov ?
Odpověď: 

Dobrý den,
děkuji Vám za upozornění. Kamera bude nyní nasměrována na náměstí před radnicí. Její současné umístění mělo umožnit občanům sledovat výstavbu nového obchodního centra v této lokalitě a bylo zvoleno bez vědomí vedení města. Uznávám, že pohled na kontejnery není zrovna reprezentativní. V nejbližší době budeme jednat s vedením SOU, aby mohla být kamera umístěna na jejich budově a zabírat tak osvětlenou radnici a její nejbližší okolí.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Zdeněk Bumba

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Bumba
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat zda-li je v plánu (i dlouhodobém) opravit všechny a nebo aspoň hlavní silnice co jsou dnes dlážděné tvz. kočičími hlavami?
Odpověď: 

Dobrý den,
v plánu to samozřejmě máme, bohužel spíše dlouhodobém. Jejich technický stav je špatný, jedná se především o ulice Riegrova, Černohorská a část ul. Brněnská. Problém je ovšem v tom, že tyto komunikace jsou v majetku Jihomoravského kraje, čekají nás tedy v první řadě jednání o možnostech zařazení těchto rekonstrukcí do plánu investic Správy a údržby silnic JmK. A to není v současné době vůbec jednoduché. S případnou rekonstrukcí by však byly spojeny také investice do chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a nových sítí, které jsou vesměs ve špatném stavu. Tuto část nákladů by ovšem bylo nuceno hradit město (případně ve spolupráci se svazkem vodovodů a kanalizací atd). Samozřejmě se budeme snažit být alespoň projektově připraveni pro případ možnosti získání některé z dotací. Do té doby se pokusíme se správcem komunikací vyjednat alespoň pravidelné a kvalitní opravy, které provoz na těchto komunikacích učiní méně nebezpečným.

S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Michal

Jméno a příjmení: 
Michal
Dobrý den.Zajímalo by mě jak je to s tím sportovně obchodním centrem u nádraží?Stále čekám,kdy se to centrum otevře?,stále se tam nic neděje.díky za odpověd.
Odpověď: 

Dobrý den,
v úterý 21.6. jsem se sešel s majitelem tohoto objektu, abych se také informoval o dalším vývoji této stavby. Pan Ing. Fusek mi sdělil, že nyní odstraňují ještě některé technické závady v oblasti vzduchotechniky budovy. Prostory pro squash a badminton jsou připraveny, ale zatím váznou jednání s možným zájemcem o pronájem. Prý tuto část chtějí spustit do konce září. Dalším problémem je podle jeho slov najít vhodného partnera pro gastro. Dále podle jeho slov chce mít ve svých prostorách spolehlivé nájemníky a to i ekonomicky.
To je k vašemu dotazu vše.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Marie Ježková

Jméno a příjmení: 
Marie Ježková
Mobilní sběr odpadu Dobrý den, chci se zeptat, z jakého důvodu nebude žádný z velkoobjemových kontejnerů přistaven v lokalitě Hony za Kukýrnou. Jedná se o lokalitu s velkým počtem obyvatel, kteří mají o využití velkoobjemového kontejneru také zájem. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den,
děkujeme za dobrou připomínku. Dosud jsme zde kontejner nepřistavovali, předpokládali jsme, že v relativně nové zástavbě není výrazná produkce velkoobjemového odpadu (např. nábytek po 3 letech zpravidla neobnovujeme). Pro jarní termín plánujeme optimalizovat rozmístění kontejnerů. Na některých stanovištích bývá velkoobjemového odpadu opravdu mizivé množství. V lokalitě Hony za Kukýrnou naopak plánujeme toto dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů zřídit. Celkově zájem o tuto službu u občanů klesá pravděpodobně z důvodu velmi dobré provozní doby na sběrném dvoře města (Wágnerova 1543), kde můžete velkoobjemový i jiný odpad uložit celoročně.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Dvořáček

Jméno a příjmení: 
Dvořáček
Dobrý den,chtěljsemse zeptat jak je v Tišnově vyřešený svoz komunálního odpadu. Zda bude vypsané vyběrové řízení nebo si město Tišnov bude zakládat vlastní technycké služby na svoz popelnic. pokud bude vypsané výběrové řízení,tak kdy? Děkuji za odpověď Dvořáček
Odpověď: 

Dobrý den,
svoz komunálního odpadu je ve městě smluvně zajištěn firmou SITA CZ a.s. Založení vlastních technických služeb připravujeme, budou však sloužit zejména k letní a zimní údržbě komunikací a veřejného prostranství a k drobným opravám majetku, svoz komunálního odpadu plánujeme prozatím zachovat na dodavatelské bázi. Výběrové řízení je vypisováno transparentně a pravidelně každé 2 roky, jinak tomu nebude ani po vypršení současné smlouvy. Požádal jsem o podrobnější komentář vedoucího Oddělení komunálních služeb OSMI MěÚ, jakmile ho obdržím, pošlu Vám ho na email.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky