Otázky a odpovědi

Zdeněk Jílek

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Jílek
Chtěl bych se zeptat, podle jakého klíče se objevují reklamy resp. upoutávky na různé akce i soukromých subjektů na hlavních stránkách MÚ Tišnov. Jedná se např.: o utkání stol. tenistů, přehlídku historických vozidel, cyklozávody (ne Memoriál Medka), ap. Myslím, že tuto možnost by měly mít i ostatní akce - třeba za peníze - nebo nikdo. O rekonstrukci stránek MÚ Tišnov, kterou starosta na tomto fóru slíbil, již raději nemluvím. Vždyť je teprve srpen. S pozdravem Zdeněk Jílek.
Odpověď: 

Dobrý den,
pravidla ke zveřejňování aktualit na webu města neexistují, každý požadavek je oddělením informatiky posuzován zvlášť. Platí, že se zveřejňují informace nekomerčního charakteru, které mohou být pro občany zajímavé. Z povahy věci není možné uveřejňovat aktuality za poplatek, web města musí sloužit k informování tišnovské veřejnosti a návštěvníků města a ne jako komerční inzertní stránky. Přiznávám nicméně, že tento zažitý systém není ideální, s novou strukturou webu bude i zveřejňování aktualit lépe řešeno. Tvorba městského webu není jednoduchou záležitostí, protože svojí strukturou a naplněností informacemi je odlišná od stránek komerčních. V současnosti probíhá závěrečná fáze připomínkovacího procesu ze strany úředníků a vedení města, 10.9. bude zahájen zkušební provoz stránek. Pokud bude Váš, jistě upřímný, zájem o podobu nové prezentace města trvat i nadále, rád přivítám další postřehy a připomínky k nové podobě stránek.

S pozdravem

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Bronislav Bauer

Jméno a příjmení: 
Bronislav Bauer
Po přečtení posledního Tišnovska bych rád našel již jednou zvěřejněnou studii rekonstrukce koupaliště a informaci o předpokládané ceně jednotlivých částí. Je někde k dispozici? Jaký byl rozpočet? Zahrnuli se připomínky občanů do projektu? Pokročilo se nějak? Brundibár
Odpověď: 

Ahoj, Broňku, pokusím se Tobě i ostatním krátce odpovědět na dotaz k rekonstrukci našeho koupaliště. Tak tedy, hlavní projekty, které město realizuje, případně jsou ve fázi studie (jako např. koupaliště), najdete na http://www.tisnov.cz/index.php?page=projekty
Je tam celá studie. V originále je vše samozřejmě k nahlédnutí na Odboru správy majetku a investic MěÚ.

Co se týká připomínek občanů k uvedené studii:
Celkem se průzkumu zúčastnilo 90 lidí, z toho prostřednictvím emailu 4 a prostřednictvím ankety na koupališti 86. Z tohoto celkového počtu byly dva anketní lístky nevyplněné, 4 lidi navrhovali nechat koupaliště v současné podobě (paradoxně vesměs lidé z Brna), rekonstrukci bez uvedení varianty podpořili 2, variantu č. 1 celkem 4 lidi, variantu č. 2 pak 71 lidí a úspornou variantu č. 3 podpořilo 7 lidí.
Z dalších návrhů a připomínek to bylo zejména: lezecká stěna, minigolf, ruské kuželky, lanové centrum, houpačky pro děti, malá sportoviště, kulečník, sauna, tobogány, malá hloubka v dětském bazénu, nesmí se rekonstrukce výrazně promítnout do vstupného, ohřev vody solární energií, travní dlažba na parkovišti, současný bowling je zbytečný, zachovat jedinečný přírodní ráz koupaliště...

S touto informací byla seznámena komise sportovní, která k tomu všemu zapracovává svoje připomínky a bude městské radě navrhovat výsledné řešení. To můžeme v případě zájmu opětovně zveřejnit. Pak už jen zadáme zpracování projektové dokumentace. Byl bych rád, kdyby se to stihlo ještě tento rok.

Pěkný víkend všem!

Jan Schneider
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Petr Zavřel

Jméno a příjmení: 
Petr Zavřel
Dobrý den v jakém stádiu je posudek EIA, který má posoudit krajský úřad? Už je něco známo? Pokud ano, jaký je závěr? Pokud ne, kdy krajský úřad závěr vydá? Dekuji Petr Zavřel Tišnov
Odpověď: 

Dobrý den,
proběhlo veřejné projednání v kině Svratka a to 8.12.2010.
Na městský úřad přišel zápis z tohoto aktu a najdete jej na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM830. Je to přepis nahrávky pořízené v kině. K průběhu veřejného projednání podaly obce a občanská sdružení opět připomínky, ty se ještě mají zapracovat. Výsledek můžeme očekávat buď v tomto týdnu, nebo v prvním týdnu nového roku.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Zdeněk Jílek

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Jílek
Navazuji na svůj dotaz z dubna o neaktuální fotogalerii MÚ Tišnov. Chápu, že již několik měsíců jsou tyto stránky v celkové "rekonstrukci", ale nechápu, proč se taková úspěšná akce - jako bylo otevírání muzea - nemohla již teď prezentovat několika fotografiemi. Asi ta aktuálnost platí pouze pro soukromý sektor. S pozdravem Zdeněk Jílek,za stále aktuální společnost Art Periscope.
Odpověď: 

Dobrý den,
musím znovu opakovat, připravujeme zcela (!) nový web, který by měl být spuštěn během prázdnin. Co se týká současné galerie, je pravda, že není vůbec aktuální. Tento problém je však způsoben tím, že bohužel neexistuje žádná koncepce města v oblasti jeho vlastní prezentace. A netýká se to jen pořizování fotografií z akcí a jejich pravidelné vkládání do fotogalerie, ale obecně zde vidím obrovské rezervy v systému zveřejňování informací na internetových stránkách města, v komunikaci města s médii a ostatními subjekty, v dramaturgii TTV a skladbě TN atd. Naši předchůdci tuto oblast prostě nepovažovali za důležitou, v celé struktuře MěÚ se s PR města nikdy nepočítalo a této důležité součásti každé organizace (státní i soukromé) se nepřikládal význam. A pokud v tomto (a nejen v tomto) naše město a některé jeho organizace nefungují, nemůže vše stát na aktivitě starosty a ostatních radních. Tuto situaci se proto nyní snažíme postupně měnit, věřte mi však, že "zanedbaných" věcí je v Tišnově takové množství, že na práci tohoto typu je minimum času. Ovšem i tyto dílčí koncepce považujeme za velmi důležité a například na komunikační strategii v tuto chvíli osobně usilovně pracuji. Doufám, že první náznaky zlepšení postřehnete již brzy. Myslím, že malá městská slavnost při příležitosti otevření muzea, která již byla v "naší režii", je prvním malým důkazem, že i v Tišnově se dají věci dělat jinak.
Děkuji Vám za usilovnou práci pro tišnovskou kulturu a zdravím stále aktuální společnost Art Periscope!

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Konrád Jan

Jméno a příjmení: 
Konrád Jan
Dobrý den, zajímalo by mne, jak prosperuje Muzeum města Tišnova. Kolik je návštěvníků denně a jestli není muzeum zbytečná investice. Děkuji K.J.
Odpověď: 

Dobrý den,
myslím si, že si město podobnou instituci, která bude připomínat jeho bohatou historii, jistě zaslouží. Mullerův dům nám však nabízí i jiné možnosti využití a já věřím, že paní vedoucí ve spolupráci s novým ředitelem MěKS jistě najde jeho kvalitní a především pravidelné využití. Jinými slovy, musí se nám podařit najít takový model fungování Mullerova domu, který bude pro město ekonomicky přijatelný a z pohledu kulturního či propagace cest. ruchu přínosný.
Je nutné si uvědomit, že mnoho podmínek již bylo nastaveno v původním projektu, který sloužil jako příloha žádosti o dotaci z Finančních mechanismů EHP. Na jeho přípravě se současné vedení města nepodílelo. My jsme však nyní vázáni smlouvou o poskytnutí dotace, která nám jasně stanovuje systém provozu muzea i kavárny, otevírací dobu, počet pracovníků atd. "Výhodnost" těchto závazků nechávám bez komentáře. Mohu jen slíbit, že závazkům dostojíme a současně se pokusíme provoz této instituce maximálně zefektivnit.
Co se týká návštěvnosti, ta se pohybuje v průměru cca 45 platících návštěvníků/týden. Muzeum vykázalo od začátku své činnosti k datu 30.6.2011 náklady v objemu 287 tis. Kč, výnosy ze vstupného ve výši 10 tis. Kč a tržby z kavárny a prodeje suvenýrů v celkovém objemu 19 tis.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Věra Jirkůvová

Jméno a příjmení: 
Věra Jirkůvová
Dobrý den, dnes se mi dostalo do rukou Tišnovsko, v němž byl vložen leták o možnostech liklvidace bioodpadu. Velmi správně tam bylo uvedeno, že zemědělská půda je zdevastovaná a bioodpad zpracovaný na kompost je jednou z cest, jak ji zrevitalizovat. Proto se se ptám, proč město nejde místo spalovny raději cestou zpracovávání bioodpadu na kompost. Částečně si mohu odpovědět sama. Masivní zastavování orné půdy je finančně výhodnější, než její revitalizace a využití k zemědělským účelům. Vůbec nikoho nezajímá, co budou dělat v tomto směru s tak neblahým dědictvím naše děti a vnuci. Děkuji
Odpověď: 

Vážená paní Jirkůvová,
nevím, o jaké spalovně hovoříte. Ta je nejblíže v Brně, je to technologické zařízení za několik miliard korun, to by město Tišnov kapacitně ani finančně nepokrylo!
Pravděpodobně ale míníte bioplynovou stanici, o jejíž výstavbě uvažovalo město na konci roku 2008! Proč? Po monitorování dostupných surovin v blízkém regionu byla zvolena vhodnější cesta zpracování bioodpadu anaerobní digescí. Tento projekt nebyl nakonec realizován.
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci areálu sběrného dvora v Tišnově, v níž je zahrnuta i malá kompostárna. Právě se prověřuje, zda její umístění nebude mít z hlediska pachové zátěže negativní vliv na okolní zástavbu a blízké sídliště. Tišnov má totiž velmi malý katastr a těžko lze nalézt místo, kde by podobná technologie nikoho neobtěžovala. Ještě musím dodat, že kompostování jako otevřený (aerobní proces) bývá z hlediska pachů problematičtější než uzavřený proces v BPS! Produktem BPS je také velmi kvalitní organické hnojivo.
V současné době město předává bioodpad na kompostárnu do Boskovic, kde se samozřejmě kompost produkuje.
Co se týče problematiky zastavování orné půdy s Vámi souhlasím, ale bohužel to neovlivním.
Smyslem letáku je hlavně přimět občany třídit bioodpad i z domácností a zabránit jeho zbytečnému skládkování.

S pozdravem
Ing. Václav Drhlík
Oddělení komunálních služeb OSMI MěÚ

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Čadová

Jméno a příjmení: 
Čadová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se pro letošní zimu počítá s kluzištěm na sídlišti Pod Klucaninou. Vždy zde bylo plno malých i velkých bruslařů a letos ještě kluziště není připravené. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den,
na hřišti na Klucanině byly v pondělí postaveny mantinely, dnes a zítra se bude stříkat led. Je pravdou, že je zde zájem o bruslení, ale bohužel nikdo z občanů nemá zájem o "správu" kluziště, jak tomu vždy v minulosti bývalo. Jde o to, že je potřeba minimálně spravovat klíče od šachty se zdrojem vody a hadicí a ideálně ve večerních hodinách po skončení bruslení zastříkávat led. Na Klucanině letos stříkání ledu pravděpodobně vyřešíme pracovníky městské úklidové čety, není to však dlouho udržitelný systém, bylo by dobré opět vyhledat dobrovolníky, např. z řad rodičů. A proč se kluziště chystá až nyní? Jednak je tam již zmíněný problém s absencí správce, dále se pak vychází ze zkušeností z minulých zim a hřiště se vždy chystá až v období před či po Vánocích, první prosincové mrazíky totiž vždy vystřídala obleva a nemělo smysl stříkat. Letos takto předpovídala i měsíční předpověď ČHMÚ, bohužel skutečnost byla jiná. Dost času také zabrala zimní údržba města, nebyl proto prostor na přípravu mantinelů. Jen tak pro zajímavost pár informací o nákladech, v minulé sezóně byly náklady za vodu 12.700,- Kč a za elektřinu v rámci veřejného osvětlení kluziště více jak 20.000,- Kč, nutné je rovněž započítat náklady na práci zaměstnanců úklidové čety. V této souvislosti je dobré zmínit také znepokojivou skutečnost, kterou je poměrně velký problém s vandalismem v této lokalitě. I toto by pomohla jistě vyřešit aktivnější spolupráce občanů sídliště.
Co se týká ostatních míst k veřejnému bruslení, je ve spolupráci s občany připravené hřiště na Trnci, v současnosti sice řešíme problém se zamrzáním přípojky vody, kluziště je však v provozu (i díky pomoci našich hasičů). Na Květnici bylo upraveno osvětlení, mantinely jsou postavené již cca 14 dnů, spolupráce s občany funguje dobře, hřiště pravidelně stříkají, starají se o ně, po domluvě vyvěsili časové úseky, kdy se bruslí, hraje hokej a stříká led.
Pokud budete mít další připomínky či náměty na zlepšení provozu kluzišť, můžete poslat email na naši speciální informační adresu udrzba@tisnov.cz.
S pozdravem

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Karel

Jméno a příjmení: 
Karel
Vážený pane Dvořáčku, ve Vaší odpovědi na dotaz ohledně zrcadel na křižovatce ul. Riegrova a nám. 28. října píšete, že nepřehlednost křižovatky je dána špatným parkováním (porušováním pravidel provozu na pozemních komunikacích) a že o umístění zrcadla neuvažujete. Problém je tedy z Vaší strany vyřešen. Pokud je pan Balák s odpovědí spokojen, já tedy nikoliv! Předpokládal bych, že se město pokusí najít řešení, jak toto opravdu nebezpečné místo vyřešit. Pokud víte, že parkující automobily porušují pravidla, proč tedy, jako vlastník komunikace, nejednáte s policií??? Nebo město opět čeká (ostatně jako ve více případech špatného parkování po městě), že se problém vyřeší sám? Případně děláte, že nic nevidíte? Proto si dovoluji dotaz položit ještě jednou a požádat o kvalifikovanou odpověď: Co hodlá město (úředníci, politici) dělat s kritickou situací na zmíněné křižovatce? Prosím o konkrétní návrh řešení, případně sdělení, proč situace nejde řešit. Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Karle,
Odpověď pana Dvořáčka byla směřována na dotaz pana Baláka. Požadavek byl na umístění zrcadla. Zrcadlo umisťovat opravdu nebudeme. V tomto prostoru je nevyhovující.
Nicméně alternativou, jak řešit tento problém je:
1)vytvoření mechanické zábrany – ostrůvku jako je o kousek níže u přechodu pro chodce
2)vyznačit toto místo vodorovným značením – tedy barvou
Tyto dvě varianty jsme dnes projednali s dopravní policií. To je důvod proč reaguji na Vaši výtku až dnes. Jsme sice vlastníci komunikace, ale nemůžeme si stavět nebo malovat na komunikaci co uznáme za vhodné. Veškerá projednávání věc prodlužují a opticky se nic neděje. Pak přichází otázka finanční náročnosti a možnost vyčlenění oné částky z rozpočtu města. Vaše označení, že se jedná o kritické místo, není správné. Z pohledu statistiky dopravních nehod na území města tato křižovatka naopak patří mezi „bezproblémové“. Chápu, že nebezpečným místům máme předcházet, ale jsou zde ve městě mnohem složitější dopravní situace. V současnosti řešíme také situaci u obchodního domu Albert, zde je situace s naprostou bezohledností řidičů mnohem, mnohem vážnější. S policií spolupracujeme a v současné době to pociťují více řidiči v ulici Brněnská. Na Vámi diskutované místo mám již také přislíben zvýšený dohled. Nelze se však domnívat, že zde bude policie hlídkovat nepřetržitě. Místní oddělení zajišťuje pořádek přibližně v 54 obcích se značnou dojezdovou vzdáleností a neřeší jen dopravní přestupky. Je především na nás samých chovat se disciplinovaně. Situace ve městě není příliš dobrá a chceme ji v budoucnu řešit právě i za přispění veřejnosti. Vážím si Vašeho zájmu o místní dopravní problematiku, ale přesto musím říci, že pan Balák podal impuls i s variantou řešení. Vaše vyjádření beru jako obecnou kritiku. Budu velice rád když kdokoliv přijde s problémem a sám se zamyslí nad jeho řešením, pak je to konstruktivní začátek řešení.
Pan Dvořáček odpověděl na konkrétní dotaz. Připouštím však, že mohlo být dále uvedeno, jak se bude výhledově postupovat. Není li však cokoliv alespoň ústně a na místě samém projednáno s dopravní policií – jsou to plané sliby a těch se chceme vyvarovat.
Proto děkuji za pochopení.

Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Jan Slancar

Jméno a příjmení: 
Jan Slancar
Dobrý den, bydlím na ulici K Cimperku a chtěl bych se touto cestou zeptat, zda li město neuvažuje o zřízení stolu na stolní tenis v této lokalitě. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď: 

Dobrý den,
o stolu neuvažujeme, uvažujeme o hřišti na petanque.
Stoly na stolní tenis se ve městě neosvědčily, jsou devastovány vandaly (nemluvě o kovové síťce) a ve finále slouží jen ke scházení a k posezení mladistvých do pozdních hodin. Místa jsou pak terčem častých stížností v okolí bydlících občanů.
Nicméně pokud jste jako občané žijící v této lokalitě ochotni se o toto vybavení i starat, rádi vám stůl přemístíme z místa, kde tento zájem není. Pochopitelně s údržbou Vám pomůžeme, nelze však očekávat, že každý týden stůl natřeme a dáme novou síťku. Ve Vaší lokalitě žijí převážně mladí lidé s rodinami a dá se předpokládat i větší zájem o udržení pořádku v herních místech. Pokud Váš zájem i s určitým vlastním zapojením bude vážný, jistě se dohodneme.

Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Petr Bábor

Jméno a příjmení: 
Petr Bábor
Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, kterou jsem zhruba před týdnem zasílal na toto fórum, nebylo mi odpovězeno ani na zasedání zastupitelstva. Tedy opakuji, proč Rada Tišnovských novin přijala usnesení, že nebude zveřejňovat články týkající se bioplynové stanice? Pokud mi nemůžete odpovědět, prosím o zaslání důvodu na mou mailovou adresu. Děkuji. S pozdravem Ing. Petr Bábor, Ph.D.
Odpověď: 

Vážený pane Bábore,
je mi líto, ale žádný jiný dotaz od Vás nepřišel. Tento je první. Co se týká zasedání zastupitelstva minulý týden, bylo Vám jasně řečeno, že požádáme o stanovisko předsedu redakční rady a budeme Vás informovat.
Níže přikládám odpověď PhDr. Zacpala.
Jan Schneider, místostarosta

-----------------------------------------------------------------------
Redakční rada Tišnovských novin nepřijala usnesení, že nebude
uveřejňovat články týkající se bioplynové stanice jako takové. Šlo jen
o to, aby vzájemné reakce obou stran nepokračovaly do nekonečna. Na
článek paní MUDr. Hlaváčové (č. 13) již bylo reagováno (a bylo to i
otištěno v č. 14), tudíž další reakce již uveřejněny nebyly. Stejně tak bychom neuveřejnili další reakci paní doktorky.
Články s novými informacemi o stavu přípravy nebo naopak o možných
důsledcích provozu bioplynové stanice budeme samozřejmě uveřejňovat. I
nám jde o to, aby veřejnost byla co nejvíce informována.

J. Zacpal, předseda red. rady TN

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky