Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/17 v katastr. území Železné

Datum vyvěšení: 
15.4.2019
Datum sejmutí: 
2.5.2019

MěÚ Tišnov - OSŘ