Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/29 v katastrálním území Železné

Datum vyvěšení: 
13.3.2019
Datum sejmutí: 
29.3.2019

MěÚ Tišnov - OSŘ