Plánované přerušení dodávek elektřiny - aktualizováno

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 27.07.2017 od 07:30 do 15:00

Vypnutá oblast: v Tišnově bude bez napětí:

trafostanice  Ostrovec a z ní popisné číslo  1552, 1553, 1554 a sportovní klub Tenis

trafostanice  Lesy a z ní na ul. Olbrachtova č.p.839, 1740, 1744, 1746, 1758, 1800

Odběratelská trafostanice Tišnov benzinka Haben (č. 217901) -

Odběratelská trafostanice Tišnov FVE Ostrovec     (č. 700391) -

odběratelská trafostanice "Tišnov Morfico "  (č. 703811)

v Předklášteří bude bez napětí

trafostanice  Šafránice  a z ní napájené ulice Jenerálka, Na Kukle, Strmá, Krátká, Nezvalova, Šafránice,  a část ulice Ondřejova od trafostanice po křižovatku s ul. Troubná, na ulici Na Stráňově budou vypnuta č.p.1069, 1127, 1209, 1210

trafostanice Předklášteří PORTA COELI a z ní napájená oblast kláštera

trafostanice  Ve Dvoře a z ní  napájené ulice : ulice  Štěpánovská, Uhrova, Ve Dvoře, Uzavřená, Palackého,  B. Němcové,  na ulici Trávníky p.č. 1005, 1006, 1017, 1112, na ul.Komenského č.p. 1002, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1065, na ul. Porta Coeli č.p.1001,  restaurace v Chaloupkách,  ulice Ondřejova od křižovatky s ul.Komenského po křižovatku s ul.U Sušírny

trafostanice Předklášteří Chaloupky a z ní napájená oblast : celá ulice Chaloupky , Troubná, K Sýpkám, Kopečná, na ulici Ondřejova č.p.1062, 1072, 1073 a 1121, na ulici  Na Stráňově č.1094, 1110, 1294, 1295, ulice Za Klášterem  od objektu OÚ  včetně směrem ven z obce

trafostanice  Předklášteří UBYTOVNA   a z ní napájená oblast: část ulice Trávníky od p.č.1007 po č.p. 1303

trafostanice Předklášteří CIHELNA a z ní popisná čísla  Hlinky  1123, 1124  a 1117

Odběratelská trafostanice Předklášteří Mertastav (č. 217231)

Odběratelská trafostanice Předklášteří vodárna (č. 217393)

Odběratelská trafostanice Předklášteří Fors (č. 217315)

Odběratelská trafostanice Předklášteří lom3 (č. 217399)


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 07.08.2017 od 07:30 do 15:00

Vypnutá oblast: Tišnov na náměstí Míru  č.p. 113, 114 a ulice Ráboňova č.p. 116,117


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 17.08.2017 od 07:30 do 11:00

Vypnutá oblast: bez napětí bude Králová 1742  (penzion)


Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

 

Datum vytvoření: 19.7.2017 / Datum změny: 19.7.2017