Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2018

Datum vyvěšení: 
29.4.2019
Datum sejmutí: 
30.5.2019

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko