Pracovní skupiny

Příprava MAP

15.9.2015 od 14.00 do 16.00 proběhla na radnici v Tišnově schůzka s MAP vzdělávání pro zřizovatele i ředitele škol celého ORP Tišnov 

Pracovní skupiny budou řešit danou oblast (opatření) MAP ORP Tišnova. Předpokládaný počet skupin jsou 3 – počítá se se zařazením 3 povinných opatření a 1 dalšího opatření. Členové skupiny budou odborníci pro danou oblast.

 

Opatření:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základních školách

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i  EVVO);

 

Pracovní skupiny

 

1. ředitelé škol (ředitelé, zástupci, učitelé)

První jednání pracovní skupiny ředitelů škol proběhlo 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 v sále pod kinem

pozvánka, prezentace z 30.8.2016, prezentace Metody pedagogického rozvoje a jeho (sebe)řízení, prezentace Kvalitní škola kritéria hodnocení ČŠI, prezentace výstupy z dotazníků MŠ a ZŠ, prezenční listina, fotky, výstupy

Dne 25.10.2016 proběhlo druhé setkání ředitelů škol od 13.00 do 17.00

pozvánka, prezentace Přehled novel právních předpisů 2016 ZŠ,MŠ, prezenční listina, prezentace škol ZŠ a MŠ.

3.11.- 11.11.2016– dotazník (pro upřesnění Strategického rámce)

28.11.2016 – proběhne 3. pracovní skupina ředitelé škol 13.00-16.00

13.12.2016 - proběhne 4. pracovní skupina ředitelé škol 13.00-15.00


2. zřizovatelé škol

První setkání pracovní skupiny zřizovatelů - 2.polovina září setkání s DSO Tišnovsko

Prezentace ze setkání na DSO Tišnovsko 27.9.2016.

První setkání zřizovatelů škol proběhne 21.11.2016 od 15.00 do 17.00 v sále pod kinem v Tišnově.

Pozvánka

 

3. zástupci neformálního a zájmového vzdělávání

První setkání neformálního a zájmového vzdělávání proběhlo 20.9.2016 od 15.00 do 17.00 v sále pod kinem v Tišnově

pozvánka, prezenční listina, prezentace.

3.11.- 11.11.2016– dotazník (pro upřesnění Strategického rámce)

28.11.2016 – proběhne 2. pracovní skupina neformální a zájmové vzdělávání 15.00-17.00

13.12.2016 - proběhne 3. pracovní skupina neformální a zájmové vzdělávání 15.00-17.00