Prodej vozidla - SUZUKI Grand Vitara 2.0

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Osobní automobil - SUZUKI Grand Vitara 2,0

barva stříbrná metalíza, palivo benzín, rok výroby 2005, STK do 24.08.2018, najeto 84 000 km. Město Tišnov je prvním majitelem. Mimořádná výbava -  tažné zařízení a sada letních pneumatik.

minimální prodejní cena: 120 000,- Kč (včetně DPH)

Prodej vozidla proběhne obálkovou metodou.

 

1) Podmínky podání nabídky –  co musí obálka obsahovat:

a) nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální prodejní cena

b)  identifikační údaje zájemce

     fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

     právnická osoba -  název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ

c) podpis zájemce

d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla

2) Označení obálky  - zalepenou obálku označte:

 „Neotvírat - Prodej vozidla SUZUKI Grand Vitara – OSVV“

3) Předání obálky

 

Termín pro doručení obálky s nabídkou kupní ceny je pondělí 12.02.2018 do 17:00 hod na podatelnu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346.

Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena.

Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá cena a termín podání nabídky, bude výběr určen losem.

V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do nabídkového řízení zařazena.

V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené podmínky pro podání nabídky, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správních a vnitřních věcí, u Šárky Klusákové, elektronicky na adrese sarka.klusakova@tisnov.cz, dále na tel.  549 439 772, nebo na www.tisnov.cz.

Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. Město Tišnov si dále vyhrazuje právo, kdykoli zrušit shora uvedený záměr.                                                                           

 

Datum vytvoření: 8.2.2018 / Datum změny: 8.2.2018