Proměny města Tišnova - pozvánka na veřejnou prezentaci za účasti autorů

Pokud vás zajímá, jak se Tišnov za poslední roky mění, ale zejména to, jak územní studie a připravované projekty ovlivní v nejbližších letech celkový vzhled města, potom je právě pro Vás určena akce s názvem „PROMĚNY MĚSTA TIŠNOVA“.

Město Tišnov se totiž rozhodlo uspořádat veřejnou prezentaci, která se uskuteční v kině Svratka ve středu dne 20. června 2018 od 17:00 hod. V hledišti se můžete seznámit s autory následujících projektů i projekty samotnými. Konktrétně zde budou prezentovány:

  • Smuteční síň na novém hřbitově,
  • Přednádražní prostor,
  • Územní studie Trnec,
  • Územní studie Hony za Kukýrnou III – prostor mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech. 

Po veřejné prezentaci, jejíž součástí nebude diskuse, se mohou všichni účastníci přesunout do Velkého sálu MěKS Tišnov (pod kinem), kde se téhož dne od 18:30 hod. uskuteční souhrnná výstava všech představených, ale i dalších aktuálních projektů a studií za přítomnosti pozvaných autorů. Budete-li mít zájem o jednotlivých projektech diskutovat, lze tak tedy učinit v této části akce. 

Věříme, že Vás připravovaná akce zaujme a nabídnutou formu prezentace využijete k seznámení se zpracovanými projekty.

Výstava bude v týdnech následujících po této akci veřejně přístupná ve foyer sokolovny TJ Sokol Tišnov a všechny prezentované studie budou také vystaveny na tomto webu ke stažení.


Pozn: Tato veřejná prezentace nijak neovlivní plánované představení změn Územní studie Hony za Kukýrnou III – prostor mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech, které  se uskuteční v sále MěKS Tišnov dne 14. června 2018.

Přílohy: 
Datum vytvoření: 12.6.2018 / Datum změny: 13.6.2018