Pronájem Hotelu Květnice

Město Tišnov vyhlašuje záměr pronájmu budovy hotelu Květnice, nám. Míru 120 v Tišnově, která je součástí pozemku parc. č. st. 90 v k. ú. Tišnov. Rozsahem předmětu pronájmu jsou veškeré prostory sloužící pro provoz hotelu, tj. mimo prostor Turistického informačního centra. Dispozičně se jedná o čtyřpodlažní budovu s půdním prostorem. Podzemní patro slouží jako zázemí pro skladovací prostory a technické vybavení budovy. V 1. nadzemním podlaží se nachází restaurace s kapacitou asi 80 míst, kuchyně se skladovacími prostory, recepce, vinárna a salonek. 2 a 3. nadzemní podlaží slouží pro ubytování hotelových hostů – kapacita cca 50 lůžek vč. sociálního zařízení na každém pokoji.

Předpokládaný pronájem je od 1. ledna 2018. Účelem pronájmu je poskytování přechodných ubytovacích služeb, provozování hostinských služeb v rozsahu minimálně šest dní v týdnu, případně doplňkových služeb souvisejících s hostinskými a ubytovacími službami, a to vše na úrovni hotelu ***. 

Bližší informace lze obdržet na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a komunálních služeb, u paní Bc. Lenky Žaloudkové, příp. elektronicky na adrese lenka.zaloudkova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852.

Datum vytvoření: 1.8.2017 / Datum změny: 7.8.2017