Průběžné výsledky jednání o budoucnosti areálu letního kina

Děkujeme touto cestou veřejnosti, že názorově přispěla k rozhodování o osudu areálu letního kina. Vážíme si velké účasti občanů jak ve vyhlášené anketě, tak při veřejném projednávání záměru, což dokazuje zájem společnosti o tuto zcela výjimečnou lokalitu. Po zhodnocení všech podpůrných materiálů podpořil Výbor pro strategické plánování a rozvoj města variantu kompromisu mezi lukostřelbou a dalšími aktivitami, a to kulturními a společenskými. V současné době probíhají jednání s příslušnými subjekty o zajištění bezproblémového provozu jak budoucí veřejné lukostřelnice, tak dalších aktivit zvažovaných v celém areálu.

Areál letního kina je nyní řešen ve třech rovinách. Budou zahájeny projekční práce na rekonstrukci samotného amfiteátru letního kina, včetně hygienického zázemí a promítací kabiny s cílem dosáhnout na dotační prostředky a uvést amfiteátr do zcela nového, reprezentativního stavu, jaký si obyvatelé města jistě zaslouží. Lesopark a část prostoru vedle letního kina je předmětem jednání se Spolkem Odyssea Tišnov, který prezentoval záměr vybudovat zde veřejnou lukostřelnici. Jednání jsou vedena především v oblasti zajištění budoucí bezpečnosti areálu, striktního dodržování navrženého provozního řádu lukostřelnice, ale i možnosti uvolnit prostory v případě realizace kulturních či společenských akcí. Zájem města se také soustředí na využití volné plochy před restaurací, kde bude postupně upraven prostor pro vybrané aktivity, které vyplynuly z ankety či z veřejného projednávání projektu.

Věříme, že se již brzy stane tento areál příjemným místem pro setkávání občanů.
 

Datum vytvoření: 17.5.2017 / Datum změny: 17.5.2017