Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Tišnov. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.


Ustavující setkání řídícího výboru proběhlo 20.9.2016 v sále MěKS Tišnov pod kinem.

13.12.2016 proběhlo 2. zasedání řídícího výboru od 17.00 do 18.00.

13.06.2017 proběhlo 3. zasedání řídícího výboru MAP od 17:00

Statut

Jednací řád