Seznam pozemků ve vlastnictví státu - nabídka k propachtování/pronájmu.

Datum vyvěšení: 
3.10.2018
Datum sejmutí: 
6.2.2019

Státní pozemkový úřad