Seznamte se s výsledky a vyhodnocením nedávného strategického dotazování

Město Tišnov v rámci projektu “Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, který je podporován z fondů EU v rámci OPZ, kromě vzdělávání svých zaměstnanců také zpracovává Strategický plán pro město Tišnov pro roky 2021-2025, který navazuje na plán aktuálně realizovaný. Na tvorbě a přípravě dlouhodobého strategického plánu je vždy dobré pracovat společně. Důvod je jasný  -  zodpovědnost za naši budoucnost.  V tomto plánu je třeba vyjasnit dlouhodobé cíle a priority rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Dobrý strategický plán umožní lépe využít finanční prostředky města a je také důležitým podkladem pro získávání prostředků dotačních.

Vzhledem k výše uvedenému, se radnice ve spolupráci s externí firmou GaREP, spol.s.r.o. letos koncem června obrátila na tišnovskou veřejnost s nabídkou spolupráce na tomto projektu, a to prostřednictvím speciálního Strategického dotazníku. Ten bylo až do konce července možné vyplnit on-line na adrese http://strategie.tisnov.cz nebo v papírové podobě (příloha Tišnovských novin č.7),  a sdělit tak názory na budoucnost města, nápady a podněty k zamyšlení při plánovaní aktivit a těžišť zájmu i rozvoje v nejbližších letech. Tento dotazník a hlavně výstupy z něj jsou součástí analytické části projektu, která byla spolu s popisem celkové sociodemografické situace ve městě vypracována počátkem září. Souhrnné vyhodnocení dotazníkového šetření bylo mimo jiné dne 24. 9. 2018 projednáno na zasedání Rady města a nyní se s výsledky můžete seznámit také Vy.

Příležitosti vyplnit strategický dotazník využilo 600 tišnovských občanů, nejvíce ve věku mezi 26 a 49 let. Dobře se ve městě žije 75 % respondentům, naopak špatně se cítí pouze 6 %. O tom, co se v Tišnově nejvíce líbí i nelíbí, se dozvíte ve shrnujícím dokumentu v odkazu na konci textu. V případě budoucích investic byla vyslovena jednoznačná podpora dobudování a rekonstrukci místních komunikací (téměř 68 % respondentů), s odstupem také řešení problémů dopravy ve městě (51 %) a dobudování a rekonstrukci chodníků (46 %).

V šetření byl zjišťován i názor na konkrétní investiční záměry města. Největší podporu získala myšlenka zrekonstruovat náměstí. Pro rekonstrukci je přes 70 % respondentů. Podobně vysokou podporu má rekonstrukce areálu letního kina a za třetí nejvýznamnější investici respondenti považují vybudování smuteční síně a nové MŠ v sídlišti Na Honech.

Ke konci roku 2018 bude zveřejněn pracovní návrh dokumentu k vyjádření občanů a návazně proběhne diskuzní setkání s občany. Vyjadřovat se budete moci i osobně, e-mailem nebo přes Facebook města v diskuzní skupině ke strategickému plánu. O postupu prací a aktuálních možnostech zapojení budete průběžně informování na webu města, v Tišnovských novinách a prostřednictvím Mobilního rozhlasu. 

Datum vytvoření: 2.10.2018 / Datum změny: 2.10.2018