Stanovisko ke koncepci Program rozvoje JMK 2018-2021

Datum vyvěšení: 
10.1.2018
Datum sejmutí: 
26.1.2018

Jihomoravský kraj